StoryEditorDopłaty dla rolników

Mija termin złożenia rejestru wypasu krów mlecznych i bydła. Kto musi wypełnić dokument?

25.10.2022., 12:10h
Tylko do 31 października hodowcy bydła ubiegający się o płatność dobrostanową z tytułu prowadzenia wypasu krów, mogą złożyć rejestr wypasu, który jest niezbędny do uzyskania dopłaty. 

Rolniku! Zostało ostatnie 6 dni na złożenie rejestru wypasu krów mlecznych i bydła w ramach dopłaty Krowa+

Zgodnie z zasadami uzyskania dopłaty dobrostanowej w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, wnioskujący o wsparcie rolnicy muszą złożyć w biurze ARiMR rejestr wypasu krów mlecznych w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2022 roku. Należy go dostarczyć za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Rejestr wypasu krów mlecznych należy prowadzić dla wszystkich posiadanych w terminie wypasu (od dnia rozpoczęcia wypasu do 15 października 2022 r.) w gospodarstwie krów oraz jałówek, które w trakcie okresu wypasu osiągnęły wiek 24 miesięcy. Uwaga: dla jałówek należy zacząć prowadzić rejestr od dnia, w którym osiągnęły 24 miesięce:

  • w typie użytkowym mlecznym (bez znaczenia jaki został określony kierunek),
  • w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku użytkowania,
  • w typie użytkowym kombinowanym bez określonego kierunku użytkowania lub o kierunku użytkowania (dowolnym) określonym/zmienionym po terminie 27 czerwca 2022 r.

Rolnik może również wypełnić rejestr wypasu w wersji excel, znajdującej się na stronie internetowej ARiMR, który następnie należy przekazać do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, z wykorzystaniem funkcjonalności „Dokumenty uzupełniające” jako załącznik niemerytoryczny bądź dołączając go do zmiany do wniosku.

Uwaga: Wersję papierową rejestru wypasu bydła biuro ARiMR przyjmie jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy rolnik nie ma możliwości technicznych złożenia e-wniosku.

Jak obliczana jest płatność dobrostanowa z tytułu wypasu krów mlecznych?

Wysokość dopłaty wyliczana jest na podstawie liczby krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika i wypasanych co najmniej przez 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia
  • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Wysokość dopłaty wynosi:

  • 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk,
  • 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuk,
  • 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.

Dopłaty do dobrostanu krów mamek - oświadczenia o zapewnieniu wypasu należy złożyć do 31 października!

W przypadku hodowli bydła mięsnego, również należy pospieszyć się z oświadczeniem o zapewnieniu wypasu. W przypadku realizacji wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek, w ramach którego rolnicy zobowiązują się do wolnego wypasu wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku. W przypadku bydła mięsnego, wypas musi być realizowany co najmniej przez 140 dni w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
  • od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

Płatność dobrostanowa za realizację wariantu "Dobrostan krów mamek" wyliczany jest na podstawie średniej liczby krów mamek utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku. 

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 13:46