Były prezes OSM Koło: najpierw rada przyznaje mi nagrodę, a za chwilę odwołoujeArchwium
StoryEditorOświadczenie Czesława Cieślaka

Były prezes OSM Koło: najpierw rada przyznaje mi nagrodę, a za chwilę odwołuje

05.03.2024., 09:22h
– Odchodząc po 32 latach pracy kierowania spółdzielnią nie spodziewałem się fanfar. Nie wstydzę się jednak tego, co razem z radą i pracownikami udało się nam osiągnąć. Nasza spółdzielnia zajmuje czołowe miejsce w krajowym rankingu spółdzielni, jak i eksporcie. A na koncie spółdzielni mamy kilkadziesiąt milionów złotych – przekonuje Czesław Cieślak w oświadczeniu po tym jak został odwołany ze stanowiska prezesa OSM Koło.

Oświadczenie Czesława Cieślaka po odwołaniu go z funkcji prezesa OSM Koło

W związku z rozpowszechnianiem w ostatnich dniach informacji o złej sytuacji finansowej kolskiej spółdzielni mleczarskiej i grożącemu jej bankructwu oraz o tym, iż prowadzę rozmowy o przejęciu spółdzielni przez inny podmiot gospodarczy, a także o wydarzeniach, które miały miejsce na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 21.02.2024 r., na którym to rada nadzorcza odwołała mnie ze stanowiska prezesa zarządu, oświadczam, co następuje:

Cieślak: przez ponad 30 lat OSM Koło stała się jednym z największych eksporterów mleka w proszku i masła

Kolską spółdzielnią mleczarską kierowałem przez 32 lata jako prezes zarządu. W 1992 r. spółdzielnia nasza przerobiła 64 miliony litrów mleka. W następnych latach kolska spółdzielnia przejęła 6 innych spółdzielni mleczarskich. Nasz ubiegłoroczny przerób mleka przekroczył 350 mln litrów. Powstały nowe, najnowocześniejsze linie produkcyjne. Rozszerzyliśmy regiony skupu poprzez pozyskiwanie mleka z terenów przejętych spółdzielni. Staliśmy się znaczącym producentem wyrobów mleczarskich w kraju i jednym z poważniejszych eksporterów mleka w proszku i masła.

Dlaczego Rada Nadzorcza chciała odwołać prezesa OSM Koło?

W dniu 21.02.2024 r. na posiedzeniu rady nadzorczej w ostatnim punkcie – wolne wnioski, przewodniczący rady postawił wniosek o odwołanie mojej osoby z funkcji prezesa zarządu. Uzasadniając wniosek stwierdził, iż za mało płacimy za mleko oraz że chcę sprywatyzować mleczarnię, osiągając za to osobiste korzyści. Kolejnym zarzutem był brak informowania rady o remontach i inwestycjach czy też prowadzeniu nieopłacalnej działalności gospodarczej w Bazach Handlowych w Osieku i w Grabowie, na której to działalności spółdzielnia ponosiła straty. W czasie dyskusji padły też głosy o niepotrzebnych przejęciach przez spółdzielnię w Kole innych spółdzielni. Jeżeli chodzi o inwestycje, to zarząd corocznie przedstawiał radzie zamierzony plan inwestycji zatwierdzany uchwałami rady. Przejęcia innych spółdzielni, jak i zakup obiektów do prowadzenia działalności handlowych w Osieku i Grabowie, zostały podjęte uchwałami zebrania przedstawicieli jako najwyższego organu spółdzielni.

Czesław Cieślak zaproponował, że odejdzie z mleczarni do końca czerwca 2024

Ponieważ wielokrotnie wyrażałem się, że gdyby rada nadzorcza straciła do mnie zaufanie za kierowanie spółdzielnią, to złożę rezygnację z funkcji prezesa spółdzielni mleczarskiej. Na postawiony w dniu 21.02.2024 r. przez przewodniczącego rady wniosek o moją natychmiastową rezygnację z pełnionej funkcji, przedstawiłem na piśmie, że chcę odejść z pełnienia funkcji z dniem 30.06.2024 r.

Od 28.02.2024 r. rozpoczynają się zwołane przeze mnie zebrania rejonowe. Do końca czerwca mają zostać oddane inwestycje budowy nowej kotłowni i linii do formowania masła z bloków. Chciałbym odejść z funkcji prezesa nie w atmosferze skandalu, lecz w drodze demokratycznych zmian po wyjaśnieniach wszelkich nieprawdziwych informacji głoszonych o naszej spółdzielni i pracy jej zarządu. Niestety, przewodniczący stwierdził, że w takiej sytuacji poddaje wniosek o natychmiastowe odwołanie mojej osoby z funkcji prezesa.

Jak funkcjonuje Rada Nadzorcza w OSM Koło? Jakie mają premie?

Rada nadzorcza w kolskiej spółdzielni liczy 21 osób. W składzie rady jest 2 radnych niedostarczających mleka oraz 1, który przeszedł z dostawami do innej mleczarni. Sesje rady odbywają się raz w miesiącu, a radni pracują w komisjach przynajmniej raz w kwartale. Wynagrodzenie radnych, tzw. dieta, wynosi 30–80% najniższego krajowego wynagrodzenia. Za dojazdy na posiedzenia radni otrzymują zwrot kosztów według taryfy, jak za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych.

Przewodniczący rady 8 razy w miesiącu uczestniczy w posiedzeniu, wiceprzewodniczący 4 razy, pozostali – zgodnie z obecnością na posiedzeniach komisji lub rady. Dla rady organizowane są 2–3 razy w roku wyjazdy szkoleniowe, w tym także zagraniczne. Od kilku lat radni otrzymują też na koniec roku kalendarzowego dodatkową premię finansową. Jej wysokość zazwyczaj ustalana jest przez prezydium rady wraz z zarządem. Stanowisko prezydium jest jasne. Premia zarządu jest równa premii dla członków rady.

Cieślak: nie wstydzę się tego, co razem z radą i pracownikami udało się nam osiągnąć

Odchodząc po 32 latach pracy kierowania spółdzielnią nie spodziewałem się fanfar. Nie wstydzę się jednak tego, co razem z radą i pracownikami udało się nam osiągnąć. Nasza spółdzielnia zajmuje czołowe miejsce w krajowym rankingu spółdzielni, jak i eksporcie. Nie posiadamy żadnych kredytów. Dziś na koncie spółdzielni mamy kilkadziesiąt milionów złotych, a kolejne w magazynie wyrobów do sprzedaży.

Skąd taka nagła zmiana oceny pracy prezesa OSM Koło?

Na koniec ubiegłego roku zarząd otrzymał za swą pracę wysoką nagrodę. Zadaję sobie pytanie, co się stało, iż po niecałych 2 miesiącach nastąpiła tak radykalna zmiana oceny mojej pracy.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

Czesław Cieślak

Tytuł, wstęp oraz śródtytuły pochodzą od redakcji

image
Prezes OSM Koło odwołany

Rewolucja w OSM Koło. Czesław Cieślak odwołany z funkcji prezesa

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. kwiecień 2024 07:15