Od lewej: Tadeusz Wojtyra, Łukasz Niemierka, Dariusz Sówka i Piotr OłdakowskiJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Dla OSM Kosów Lacki to był najtrudniejszy rok w historii. Jaka cena mleka w skupie?

01.07.2024., 15:30h
„Najtrudniejszy rok w historii” – takie stwierdzenie często pojawiało się podczas wystąpień uczestników i zaproszonych gości na zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim.

Prezes OSM Kosów Lacki: To był bardzo trudny rok dla spółdzielni

Walne zebranie odbyło się 18 czerwca br. Tak, jak w poprzednich latach, obrady otworzył przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wojtyra.

Na początku przeprowadzono wybory prezydium walnego. Jego przewodniczącym został Tadeusz Wojtyra, sekretarzem Łukasz Niemierka, a mężami zaufania Dariusz Sówka i Piotr Ołdakowski.

W skład komisji mandatowej weszli: Ryszard Lipka – przewodniczący, Edmund Oleszczuk – sekretarz i Jolanta Oleszczuk – członek. Opiekunem komisji był Artur Wesołowski.

Komisja mandatowa po sprawdzeniu listy obecności przedstawicieli stwierdza, że na 39 przedstawicieli na dzisiejszym zebraniu jest obecnych 28. Komisja stwierdza, że wszyscy delegaci zostali prawidłowo powiadomieni o zebraniu. W związku z tym zebranie odbywa się prawidłowo – powiedział Ryszard Lipka, przewodniczący komisji mandatowej.

Do komisji wniosków i uchwał zostali wybrani: Marek Robak – przewodniczący, Roman Tomczuk – sekretarz i Adam Fabijański – członek.

Andrzej Minarczuk – prezes OSM Kosów Lacki sprawozdanie z pracy zarządu za 2023 rok rozpoczął od stwierdzenia, że był to bardzo trudny rok, a to m.in. za sprawą Chin, do których odnotowano spadek importu produktów mleczarskich o 1/3.

Chiny postawiły na samowystarczalność, efektem czego jest wzrost tamtejszej produkcji mleka w stosunku do poprzedniego roku o 4,6% – powiedział Andrzej Minarczuk, dodając, że 42% zapotrzebowania Chin w nabiał pokrywa Nowa Zelandia, ale znaczącym dostawcą jest także Białoruś. Duże znaczenie w produkcji światowej mleka mają Indie. Obecnie osiągają 24% światowej produkcji mleka, a dążą do 30%.

Ile spółdzielnia w Kosowie Lackim płaciła swoim dostawcom za mleko?

Podczas omawiania trudności w zarządzaniu spółdzielnią w ubiegłym roku, Andrzej Minarczuk podziękował Tadeuszowi Wojtyrze – przewodniczącemu rady nadzorczej oraz całej radzie za cenne wsparcie oraz Mikołajowi Żdanukowi – wiceprezesowi, kadrze kierowniczej, wszystkim pracownikom i dostawcom mleka.

Prezes nadmienił, że średnia cena zapłacona w 2023 roku za mleko w klasie ekstra wyniosła 2,0 zł. Pod względem ilości skupowanego mleka dominowała gmina Sterdyń, na drugim miejscu uplasowała się gmina Kosów Lacki, a na trzecim Ceranów. Ogólnie w 2013 roku skupiono surowiec z terenu 19 gmin.

image
Od lewej: Tadeusz Wojtyra, Łukasz Niemierka, Dariusz Sówka i Piotr Ołdakowski
FOTO: Józef Nuckowski

Spółdzielnia ograniczyła się w zeszłym roku do najpotrzebniejszych inwestycji

Prezes Andrzej Minarczuk powiedział, że w 2023 roku OSM Kosów Lacki w związku z niezwykle trudną sytuacją ograniczyła się tylko do niezbędnych inwestycji.

Wśród nich były m.in.: otwarcie stacji paliw, automat ważąco-etykietujący, formierka do twarogów, centrala OPW, kasa samoobsługowa na stacji paliw, zbiornik AdBlue, utwardzenie palcu kostką oraz wykonanie podjazdu pod sklepem firmowym i przy oczyszczalni ścieków. Wśród planów inwestycyjnych na rok bieżacy są: zakup i montaż maszynowni chłodniczej, krajalnica do konfekcjonowania sera i bieżące remonty. W 2023 roku z Funduszu Wzajemnej Pomocy udzielono pożyczek na kwotę 2,3 mln zł.

image
Andrzej Minarczuk prezes OSM Kosów Lacki
FOTO: Józef Nuckowski

Andrzej Minarczuk przedstawił także program działania OSM w Kosowie Lackim na 2024 rok.

W zakresie skupu mleka i współpracy z dostawcami program obejmuje udzielanie rolnikom członkom spółdzielni pomocy w specjalizacji hodowli bydła mlecznego poprzez zaopatrywanie w środki do produkcji i udzielanie pomocy finansowej w postaci pożyczek z Funduszu Wzajemnej Pomocy. Działania w zakresie marketingu i organizacji sprzedaży obejmują między innymi: rozwój współpracy handlowej z sieciami na terenie całego kraju, podniesienie poziomu sprzedaży serów żółtych konfekcjonowanych, rozszerzenie sprzedaży sera Jędrula/listing w sieciach, zwiększenie sprzedaży sera Fitness blok, projekt wprowadzenia sera Fitness blok, projekt wprowadzenia sera Fitness blok w stałej wadze: plastry 135 g, kawałki 250 g. Ponadto do zadań w tym zakresie należy działanie wspierające rozpoznawalność marki.

Produkty z Kosowa Lacakiego obsypane nagrodami

W swoim wystąpieniu prezes wspomniał też o nagrodach, jakie w 2023 roku otrzymała OSM Kosów Lacki. Wśród nich znalazły się: „Twarogowy król” – nagroda konsumentów za twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego, „Serowy król” – nagroda konsumentów w kategorii serów długodojrzewających za ser Magnal Old, „Hit serowy” za ser Pro-zdrowotny. OSM Kosów Lacki otrzymała także nagrodę w kategorii „Małe spółdzielnie mleczarskie” w XVI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, drugie miejsce w kategorii Top Jakość za twaróg półtłusty krajanka około 250 g w konkursie produkty 2023 lider forum. Innym sukcesem było zajęcie III miejsca w kategorii sery białe twarogowe za twaróg półtłusty krajanka około 250 g w konkursie produkty 2023 lider forum. Osiągnięciem było godło „Nagroda Konsumenta 2024 „w kategorii „Produkty Spółdzielni Mleczarskiej – Jakość i Smak”.

Tadeusz Wojtyra: Wspólnie przeszliśmy przez kryzys mleczarski

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Wojtyra.

Rada pracowała w trybie zwykłym, nie było żadnych posiedzeń nadzwyczajnych. W niezwykle trudnej dla mleczarstwa sytuacji jako rada staraliśmy się wspierać zarząd w działaniach, aby razem przejść przez kryzys mleczarski. Nie mogliśmy uchwałą rady nadzorczej poprawić sytuacji na rynku nabiałowym, więc musieliśmy starać się swoimi decyzjami zniwelować jego skutki.

Przewodniczący podkreślił, że w ubiegłym roku pracownicy OSM Kosów Lacki przerobili więcej surowca niż w 2022 roku, za co im podziękował. Tadeusz Wojtyra podziękował także Andrzejowi Minarczukowi i Mikołajowi Żdanukowi za zarządzanie w niezwykle trudnym dla mleczarstwa roku. Na zakończenie przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, którego delegaci jednogłośnie udzielili.

image
Tadeusz Wojtyra
FOTO: Józef Nuckowski

Podczas obrad nie zabrakło miłego akcentu, jakim było uroczyste podziękowanie przewodniczącego Tadeusza Wojtyry i prezesa Andrzeja Minarczuka odchodzącym z OSM Kosów Lacki pracownikom – Mikołajowi Żdanukowi – wiceprezesowi i Barbarze Kiradze – głównej księgowej, która przeszła na emeryturę.

Dziękuję za 3 lata, które tutaj spędziłem, za wszystkie dobre chwile, które tutaj razem przeżyliśmy. Bardzo się cieszę, że moja praca będzie jeszcze wykorzystywana przez długie lata – powiedział Mikołaj Żdanuk.

image
Od lewej: Mikołaj Żdanuk, Irena Kosowska, Tadeusz Wojtyra, Barbara Kiraga, Andrzej Minarczuk
FOTO: Józef Nuckowski

Wśród gości zaproszonych na tegoroczne zebranie przedstawicieli byli: Sylwia Tkaczyk – biegły rewident Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Paweł Kuroczycki – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” oraz Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny portalu „Nowy Przegląd Mleczarski”.

W OSM Kosów Lacki została przeprowadzona lustracja KZSM. Wnioski końcowe z protokołu lustracji przedstawił prezes Minarczuk, podkreślając, że wyniki lustracji są dla OSM Kosów Lacki dobre, m.in. za sparwą wysokiej jakości skupowanego mleka i systematyczną poprawę jego jakości, liczne inwestycje i duże wykorzystanie środków pomocowych.

image
Uczestnicy Walnego
FOTO: Józef Nuckowski

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 21:51