Dariusz Sapiński, prezes OSM Mlekovita oraz Waldemar Broś, prezes KZSM i Ryszard Szymański, prezes OSM Czarnków, z wizytą w sklepie przy czarnkowskiej mleczarniMagdalena Szymańska
StoryEditorMlekovita przejmuje OSM Czarnków

Jakie warunki będą mieli rolnicy z OSM Czarnków po połączeniu z Mlekovitą?

01.06.2023., 14:00h
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Grupa Mlekovita powiększy się o kolejną mleczarnię – tak zadecydowali właściciele Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, podczas nadzwyczajnego zgromadzenia przedstawicieli, które odbyło się 19 maja. Aby połączenie się sfinalizowało, potrzebne jest jeszcze zatwierdzenie połączenia przez Walne Zgromadzenie Mlekovity oraz zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Do połączenia ma dojść 31 lipca.

OSM Czarnków wejdzie do Grupy Mlekovita

W nadzwyczajnym zebraniu przedstawicieli, które odbyło się w świetlicy OSM w Czarnkowie, wzięło udział 100% delegatów. W jawnym głosowaniu za przyjęciem uchwały zagłosowało 25 delegatów, 2 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu, z czego 4 nich to byli pracownicy spółdzielni.

Jak wynika z uchwały, przejmującą spółdzielnią jest Mlekovita, jako podstawę dalszej działalności przyjęto jej statut. Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się spółdzielni, sporządzone na dzień połączenia. Nadzwyczajne zebranie przedstawicieli upoważniło zarząd do samodzielnego podjęcia decyzji w celu sfinalizowania połączenia.

image

Uczestnicy zebrania podczas głosowania nad uchwałą o połączeniu mleczarni

FOTO: Magdalena Szymańska

Dziękuję bardzo tym, którzy opowiedzieli się za rozwojem naszej spółdzielni – powiedział po głosowaniu Przemysław Jagła, obecny przewodniczący rady nadzorczej OSM Czarnków, wybrany na przewodniczącego nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli. Zdaniem Jagły, połączenie zapobiegnie temu, o czym mówiło się jeszcze dwa miesiące temu, czyli upadkowi spółdzielni, w której zatrudnionych jest 200 osób, a do której odstawia mleko 400 rolników.

Sekretarzem nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli został Tadeusz Szwedek, asesorami: Mirosław Siuzdak oraz Jerzy Dolny. Do komisji skrutacyjnej, która czuwała nad dopełnieniem formalności związanych z głosowaniem wybrano: Adama Warnke, Witolda Pawłowskiego oraz Piotra Stróżyńskiego.

 Żeby być bardziej konkurencyjnym trzeba się konsolidować 

Wyniki głosowania ucieszyły także Dariusza Sapińskiego, prezesa Grupy Mlekovita.

Cieszę się, że decyzja jest na tak. Każde połączenie to poprawa konkurencyjności i ekspansywności – przekonywał prezes Mlekovity, cytując jednocześnie kilka istotnych danych dotyczących obu spółdzielni.

Powołując się na dane za 2022 r. Sapiński mówił, że majątek Mlekovity wynosi prawie 2,6 mld zł, na jednego członka jest to 311 tys. zł, natomiast w OSM Czarnków na jednego członka przypada 211 tys. zł.

Staliście się bogatsi o 100 tys. zł, ponieważ jako członkowie spółdzielni jesteście współwłaścicielami także innych zakładów, które mamy na terenie Polski. OSM Czarnków ma 462 członków, w całej Grupie Mlekovity – 8214. Zysk netto Mlekovity za ubiegły rok to 195 milionów zł, a średnia cena litra mleka była średnio o 25 g/l wyższa niż w OSM Czarnków. Na zakup surowca w 2022 r. Mlekovita wydała ponad 6,3 mld zł, OSM Czarnków – 157 mln zł. Spieniężenie litra mleka w całej grupie było cztery razy większe niż w OSM Czarnków. Trzy czwarte kapitału, który jest w Polsce i który kupuje od nas produkty jest pochodzenia zagranicznego. Żeby być bardziej konkurencyjnym i mieć większą siłę przebicia, musimy się konsolidować. W grupie jesteśmy silniejsi! Łatwiej rozmawia się nam z sieciami handlowymi, możemy wynegocjować lepsze warunki sprzedaży produktów. Konsolidacja to prosty sposób na zwiększenie przychodów – tłumaczył Sapiński.

image

Nadzwyczajne zebranie przedstawicieli OSM Czarnków, na którym podjęto uchwałę o połączeniu spółdzielni z SM Mlekovita. Za stołem prezydialnym zasiedli: Mirosław Siuzdak (asesor zebrania), Tadeusz Szwedek (sekretarz zebrania), Dariusz Sapiński (prezes SM Mlekovita), Przemysław Jagła (przewodniczący zebrania), Ryszard Szymański (prezes OSM Czarnków), Adam Czarniecki (członek zarządu OSM Czarnków) oraz Jerzy Dolny (asesor zebrania)

FOTO: Magdalena Szymańska

Czeka nas ciężka praca, upór i determinacja

Prezes Grupy Mlekovita nie ma pretensji do nikogo, kto był przeciwny połączeniu. W jego odczuciu, najważniejsze jest to, aby za kilka lat udowodnić, że decyzja o połączeniu była słuszna.

Sytuacja na rynku mleka jest obecnie trudna, mamy nadprodukcję. Zmieniają się nawyki i zwyczaje konsumentów. Ten kryzys nie jest jednak pierwszy i zapewne nie ostatni. Problemów jest bardzo dużo, ale dajemy sobie radę i z roku na rok firma systematycznie rośnie, zwiększa swoją ekspansywność, budowane są nowe linie produkcyjne, powstają nowe zakłady. Obrót towarami o krótkim terminie ważności nie jest łatwy, konieczny jest do tego sprawny system produkcyjny, logistyczny i handlowy i póki co, nam się to udaje. Nasze produkty są rozpoznawalne nie tylko na krajowym rynku. Czeka nas wszystkich ciężka praca, upór i determinacja. Chcę podkreślić, że rolnik jest zawsze w centrum mojej uwagi. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie on produkował poniżej kosztów produkcji. Warunki dla dostawców są identyczne w całej naszej grupie – zaznaczał Dariusz Sapiński.

Feliks Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego podkreślał, że dla pracowników OSM Czarnków oraz dla dostawców mleka bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa, którego nie byłoby, jeśli i przyszłość mleczarni byłaby niepewna.

Co roku z produkcji mleka rezygnuje około 5–6% rolników

Obecny na zebraniu Waldemar Broś, prezes KZSM, jest przekonany, że zarówno pracownicy, jak i dostawcy mleka do OSM Czarnków nie będą żałowali decyzji o połączeniu z Mlekovitą.

Mamy kryzys na rynku mleka, ceny skupu mleka spadają, ale mimo wszystko są wyższe niż wynikałoby to z rynku i tylko dlatego, że mamy silny sektor spółdzielczy – przekonywał Broś, który zapowiedział także spotkanie branży mleczarskiej z Robertem Telusem – ministrem rolnictwa, które ma odbyć się 14 czerwca w Warszawie. Będą na nim poruszane bieżące problemy branży.

image

Dariusz Sapiński, prezes OSM Mlekovita oraz Waldemar Broś, prezes KZSM i Ryszard Szymański, prezes OSM Czarnków, z wizytą w sklepie przy czarnkowskiej mleczarni

FOTO: Magdalena Szymańska

Co roku z produkcji mleka rezygnuje około 5–6% rolników, większość z nich z powodu braku następców. Jeśli komuś się wydaje, że rolnicy będą pracować poniżej kosztów produkcji, a takie wnioski można wysnuć, czytając dosłownie przekazy Komisji Europejskiej, to jest w błędzie. Trzeba reagować szybko, zanim dojdzie do tego, że będziemy skazani na import mleka – tłumaczył Waldemar Broś.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 16:29