Połączenie z Grupą Mlekovita pozwala na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów.
StoryEditorMlekovita

Nowe zakłady w Grupie Mlekovita

23.09.2023., 12:15h
Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż się rozwija, konsekwentnie budując swoją pozycję na świecie. Z dniem 1 września br. do Grupy dołączyły kolejne dwa podmioty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie wraz z zakładem w Chodzieży, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 24.

W dzisiejszych czasach przemyślana konsolidacja jest niezbędna

Połączenie z Grupą Mlekovita pozwala na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów.

– Obecna trudna sytuacja na rynku mleczarskim oraz systematycznie dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawiają, że sektor mleczarski potrzebuje transformacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z niezbędnych w dzisiejszych czasach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta przeprowadzana właśnie w Wielkopolsce pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Czarnkowie i Chodzieży, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – mówi Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.

Mlekovita dąży do bycia firmą globalną

Zgodnie z naszą realizowaną od wielu lat strategią dążymy do bycia firmą globalną. W związku z tym, jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita i niezmiennie zapraszamy do połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie.

To połączenie stwarza również nowe możliwości dla dalszego rozwoju, gdyż planowane są inwestycje w rozbudowę i modernizację obu zakładów. Wpłynie to na stabilizację, wzrost produkcji i zatrudnienia w regionie oraz zwiększenie zapotrzebowania surowców od lokalnych dostawców. Stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się ogólnopolska grupa mleczarska, do której dołączyły wielkopolskie zakłady, pozwolą planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 22:18