Od prawej: Tomasz Błachnio, Hanna Osica, Sławomir Więckowski, Krzysztof AdamiecJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnia jest przygotowana na trudne czasy

OSM Garwolin ubiegły rok zamknął z rekordową ceną skupu mleka

27.05.2023., 15:30h
Prezes Paziewski i cały zarząd OSM Garwolin poczynili odpowiednie starania, aby w nietypowych warunkach ubiegłego roku gospodarować jak najlepiej zarówno dla rolników, jak i dla spółdzielni – uważa Jan Dworniak. Jaki fundusz zasobowy ma spółdzielnia? Jaka była średnia cena skupu mleka za 2022 rok?

Zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin

28 kwietnia br. w Woli Rębkowskiej odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin. Otworzył je Krzysztof Adamiec – przewodniczący rady nadzorczej, który został także przewodniczącym zebrania. W skład prezydium walnego weszli: Krzysztof Adamiec – przewodniczący, Sławomir Więckowski – sekretarz, a mężami zaufania zostali Tomasz Błachnio i Hanna Osica.

W skład komisji skrutacyjnej weszli: Dariusz Sztyber, Marcin Zawadka i Piotr Gryglas, natomiast komisji mandatowo-regulaminowej: Grzegorz Chiliński, Marek Wróbel i Grzegorz Miętus. Do komisji wniosków wybrano: Macieja Dziubaka, Jolantę Latuszek i Piotra Barana.

W OSM Garwolin w 2022 roku śrenia cena mleka wyniosła 2,24 zł za litr

Waldemar Paziewski – prezes zarządu – przedstawił sprawozdanie z działalności OSM Garwolin, do której w ubiegłym roku mleko dostarczało 843 dostawców. Teren skupu obejmował 28 gmin położonych w 6 powiatach i 2 województwach. W 2022 roku OSM Garwolin skupiła około 105 mln litrów mleka. Średnia produkcja z gospodarstwa to 124 tys. litrów mleka, a średnia cena płacona za surowiec wyniosła 2,42 zł. Zysk netto wyniósł ponad 2,7 mln zł.

– W ubiegłym roku wypłaciliśmy dodatkowo 1 mln 265 tys. zł za ocenę użytkowości krów. Dopłata wynosi 2 grosze do 1 litra mleka w klasie ekstra. Otrzymało ją 241 hodowców, których dostawy stanowią 60,4% skupionego przez naszą spółdzielnię surowca. Oznacza to, że większość surowca pochodzi od krów będących pod kontrolą użytkowości. W 2022 roku udzieliliśmy pożyczek z funduszu hodowli i skupu na sumę 7 543 tys. zł i z 122 dostawcami podpisaliśmy umowy na zakup materiału hodowlanego, urządzeń udojowych i schładzalników, sprzętu do produkcji mleka, sprzętu rolniczego oraz na budowy i modernizację obór. Fundusz wynosi 7 301 tys. zł – powiedział Waldemar Paziewski, który zachęcał dostawców do kupowania wyrobów z własnej spółdzielni.

Paziewski: rolnicy kupując nabiał i artykuły do produkcji rolnej od OSM Garwolin wspierają wsłasną spółdzielnie

{embed_photo_L50_tpr}283292{/embed_photo_L50_tpr}– Bezgotówkowe rozprowadzanie nabiału odbywa się poprzez 7 tras, sprzedaż w hurtowni na ul. Jana Pawła II w Garwolinie, w kiosku przy zakładzie oraz w hurtowni Wężyczyn. Zapraszamy wszystkich dostawców do nabywania i reklamowania naszych produktów. Niestety, pomimo pism, apeli, wprowadzenia premii lojalnościowej i rabatów, nie wszyscy dostawcy nabywają nasze artykuły nabiałowe. Zachęcamy również do zaopatrywania się w artykuły do produkcji rolnej w naszych placówkach przy OSM Garwolin i w Wężyczynie – powiedział Waldemar Paziewski, podkreślając jednocześnie, że rolnicy kupując wyroby ze swojej spółdzielni wspierają, propagują i rozwijają jej przedsiębiorczość.

OSM Garwolin przeznaczył ponad 2,8 mln zł na inwestycje

Prezes Waldemar Paziewski opowiedział o prowadzonej obecnie budowie.

– W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy budowę nowego obiektu przeznaczonego na magazyn techniczny i magazyn zaopatrzenia rolników. Inwestycja ta zostanie ukończona pod koniec czerwca 2023 r. – powiedział prezes. – Nasza spółdzielnia wydała w minionym roku na inwestycje 2 841 tys. zł. Do największych z nich należą: zakup kompletu form do twarogu delikatesowego, magazyn techniczny i sklep rolny, zakup samochodu Iveco, instalacja fotowoltaiczna, 2 samochody Caddy, stacja sprężonego powietrza, samochód Fiat Ducato.

Na zakończenie prezes podziękował wszystkim członkom spółdzielni, radzie nadzorczej oraz całej załodze za trud włożony w rozwój spółdzielni.

Krzysztof Adamiec: rok 2022 był bardzo dobry dla polskiego mleczarstwa.

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Garwolin za 2020 rok przedstawił jej przewodniczący, Krzysztof Adamiec.

{embed_photo_L50_tpr}283291{/embed_photo_L50_tpr}– Rada nadzorcza liczy 21 osób, w obecnym pełnym składzie została wybrana na zebraniu przedstawicieli w ubiegłym roku. W skład prezydium rady nadzorczej wchodzą: Krzysztof Adamiec – przewodniczący, Tomasz Błachnio – zastępca przewodniczącego i Sławomir Więckowski – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marcin Zawadka, a członkami Grzegorz Chiliński, Bożena Grasiak, Dariusz Sztyber i Marcin Grzegrzułka. Przewodniczącym komisji hodowli i skupu jest Jolanta Latuszek, a członkami: Tomasz Błachnio, Dariusz Górski, Piotr Baran i Marcin Łodyga. Przewodniczącym komisji produkcji i handlu jest Maciej Dziubak, a członkami Piotr Gryglas, Michał Dźwigałowski, Krzysztof Mańkowski i Sławomir Więckowski. Przewodniczącym komisji samorządowo-regulaminowej jest Marek Wróbel, a członkami są Justyna Sitnik, Hanna Osica, Marta Warda oraz Grzegorz Miętus – powiedział Krzysztof Adamiec.

Przewodniczący dodał, że miniony rok był bardzo dobry dla polskiego mleczarstwa.

– Można powiedzieć, że był to wyjątkowy rok pod wieloma względami. Mieliśmy całkiem dobrą koniunkturę na rynku światowym. Z drugiej strony, agresja Rosji na Ukrainę w dużym stopniu zachwiała całym europejskim sektorem, nie tylko rolno-spożywczym, ale całą gospodarką. Napływ obywateli Ukrainy stanowił naturalną bazę potencjalnych klientów – powiedział Krzysztof Adamiec.

Rolników i mleczarnie czeka "chudy rok"

Przed mleczarniami i producentami białego surowca jest tzw. chudy rok. Ten trudny czas mleczarstwo jako całość musi przetrwać. Przyszłość naszych gospodarstw w dużej mierze zależy od nas samych. Pamiętajmy o tym sięgając na półkę po produkty mleczarskie i inne wyroby. Kupujmy nabiał wyprodukowany w naszej spółdzielni, z naszego mleka, kupujmy swoje. Kończąc, pragnę podziękować dostawcom mleka za ich ciężką i solidną pracę. Proszę o lojalność i wyrozumiałość, kiedy będą podejmowane trudne decyzje. Dziękuję zarządowi i załodze za włożony trud w rozwój spółdzielni, jak również instytucjom i osobom współpracującym ze spółdzielnią.

Dworniak: zgromadzony obecnie fundusz zasobowy daje bezpieczeństwo spółdzielni

Biegły rewident Jan Dworniak przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego OSM Garwolin za rok 2022.

Był to rok wyjątkowy i spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę płaconą za mleko. Większość tego, co spółdzielnia wypracowała, wypłaciła dostawcom za mleko. Wzrost aktywów w stosunku do roku ubiegłego wyniósł około 8 mln zł, co świadczy o tym, że firma się rozwija. Wynik finansowy ukształtował się na poziomie 2 746 406, 59 zł. Rok wcześniej było to 3 406 648 zł. Fundusze własne wzrosły o 2 803 399 zł, co też jest zjawiskiem pozytywnym. Zgromadzony obecnie fundusz zasobowy daje bezpieczeństwo spółdzielni i należy go wspierać poprzez przekazywanie środków z wypracowanego zysku.

– W mojej opinii, zarząd pod kierownictwem prezesa Paziewskiego poczynił odpowiednie starania, aby w nietypowych warunkach ubiegłego roku gospodarować jak najlepiej zarówno dla rolników, jak i dla spółdzielni – powiedział Jan Dworniak.

Biegły rewident stwierdził, że bez zwiększenia eksportu produktów nabiałowych sytuacja w polskim mleczarstwie ciągle będzie bardzo trudna.

– Polska skupiła dość dużo, bo 12,5 mld litrów mleka. Należy pamiętać, że spożycie krajowe wyrobów mleczarskich w Polsce w przeliczeniu na mleko wynosi około 240 litrów rocznie na jednego mieszkańca. Łącznie z przeznaczeniem mleka na cele paszowe daje to 8,5 do 9 mld litrów mleka. Te 3,45 do 4 mld litrów musimy wyeksportować, żeby utrzymać jako taki poziom cen mleka na krajowym rynku. Jeśli się tej nadwyżki nie wyeksportuje, to prezesi nie zapewnią odpowiednich cen, które satysfakcjonowałyby polskiego rolnika – powiedział Jan Dworniak.

image

W pierwszym planie wiceprezesi Hanna Dębowska i Robert Kuchnio

FOTO: Józef Nuckowski

Krzysztof Wróblewski: wielkie sieci handlowe robią w naszym kraju co chcą

W walnym zebraniu uczestniczył także Krzysztof Wróblewski – były redaktor naczelny "Tygodnika Poradnika Rolniczego", który zabrał głos w dyskusji.

– Teraz dużo mówi się o potrzebie interwencji na rynku zbóż i o obiecanych środkach na pomoc w tym zakresie. Ja pytam, czy nie można było wcześniej wygospodarować pieniędzy, dzięki którym mleczarnie i całe przetwórstwo otrzymałyby tańszy gaz i energię elektryczną. Polskie mleczarstwo, nie tylko to spółdzielcze, jest solą w oku bogatszych państw UE. Jesteśmy znaczącym graczem na rynku mleka. Mówi się, że nie wszystkie spółdzielnie mleczarskie wytrzymają obecny kryzys. Upadną te spółdzielnie, które przy bardzo dużych przychodach wygenerowały niewielki zysk. W OSM Garwolin zysk netto zapewnia stabilizację. Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne, to mogą upaść te, które się rozwijały i mają duże kredyty do spłacenia. Aby je uratować, potrzebna jest interwencja polegająca na obniżeniu stopy procentowej kredytów rolniczych – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Krzysztof Wróblewski odniósł się także do wprowadzonej przez OSM Garwolin tzw. premii lojalnościowej.

– Korzystanie z premii lojalnościowej w waszej spółdzielni nie jest obowiązkiem, ale formą zachęty. Już po raz kolejny dodam, że bardzo się dziwię rolnikom, którzy nie korzystają z oferty dającej korzyści. Nawiązując do kwestii wielkich sieci handlowych, to w naszym kraju robią one, co chcą. Słyszałem o przypadkach kontraktów tygodniowych i cotygodniowym obniżaniu ceny na artykuły. Jest to czas, który trzeba przetrwać, a w tym celu trzeba wspólnie wypracować metody rozwiązywania problemów. Takiego kryzysu na rynku polskim jeszcze nie było i bez dużej pomocy rządu i UE nie da się obronić polskiego mleczarstwa - nie tylko spółdzielczego, ale także prywatnego – powiedział Krzysztof Wróblewski, dziękując na zakończenie dostawcom za to, że czytają "Tygodnik Poradnik Rolniczy".

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 10:21