Prezes OSM Piaski Mirosław Domański prezentuje sprawozdanie. Z jego prawej strony biegły rewident Jan Dworniak, z lewej wiceprezes Tomasz KozłowskiKrzysztof Janisławski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

OSM w Piaskach zwiększyła skup mleka o ponad 50 proc.

06.06.2024., 15:00h
Zadowalający wynik ekonomiczny, blisko stuprocentowa frekwencja delegatów i jednogłośne poparcie dla prezesa zarządu Mirosława Domańskiego, wiceprezesa Tomasza Kozłowskiego oraz rady nadzorczej z jej przewodniczącym Markiem Banaszkiewiczem. Tak w skrócie można podsumować zebranie przedstawicieli członków OSM Piaski, które miało miejsce 22 maja.

Walne zebranie przedstawicieli OSM Piaski

W dobrych nastrojach delegaci opuszczali tegoroczne zebranie. Ale zanim wysłuchali budujących wiadomości, zadość musiało stać się etykiecie i formalnościom.

Gości oraz zaproszonych do Piasków delegatów powitał przewodniczy rady nadzorczej Marek Banaszkiewicz. Następnie przewodniczenie zebraniu przejęła Joanna Listopad. Sekretarzem zebrania wybrano Krystynę Żmudę, asesorami zostali Mariusz Matys i Artur Włosek.

W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Ewa Winiarczyk, Jolanta Fidecka i Tomasz Augustyniak a uchwał i wniosków: Jadwiga Grzeszczak, Adam Stamirowski, a także Dariusz Mrozek.

OSM Piaski zwiększyła skup mleka o ponad 50% w 2023 roku

W sprawozdaniu z działalności zarządu za 2023 rok prezes Mirosław Domański przedstawił szereg wskaźników ekonomicznych świadczących o tym, że poprzedni rok był dla spółdzielni dobry.

Wzrost przychodów napędzany wzrostem sprzedaży osiągnięto dzięki aktywnemu poszukiwaniu nowych rynków zbytu przy jednoczesnym dbaniu o dotychczasowych odbiorów.

To trudne, ale, jak widać, możliwe – stwierdza prezes Domański. – Nikt z naszych znaczących odbiorców nie zrezygnował, a ostatnia z dużych sieci, gdzie jeszcze nas nie ma, właśnie rozważa sprzedaż naszych produktów.

image
Na pierwszym planie od lewej: biegły rewident Jan Dworniak, prezes Mirosław Domański, wiceprezes Tomasz Kozłowski. Stoi: przewodniczący RN Marek Banaszkiewicz
FOTO: Krzysztof Janisławski

Jednym z najważniejszych celów spółdzielni jest prowadzenie skupu mleka po cenach na poziomie średniej krajowej lub wyższej.

W 2023 roku była to cena znacznie wyższa niż średnia krajowa – poinformował Mirosław Domański. Nic dziwnego, że spółdzielnia w Piaskach przyjmuje nowych członków poszerzając własną bazę skupową. W ub. roku znacząco, bo aż o ponad 50%, zwiększył się skup mleka.

Rozwaga zarządu kluczem do sukcesu spółdzielni

Przewodniczący Marek Banaszkiewicz w sprawozdaniu dotyczącym działalności kierowanej przez niego rady nadzorczej przedstawił filozofię jej działania.

Staramy się nie ulegać emocjom. Spokój i opanowanie w radzie, to duży sukces całego zakładu. Niejedna dobrze prosperująca spółdzielnia upadła w konsekwencji pochopnych decyzji podejmowanych przez radę nadzorczą.

Przewodniczący Banaszkiewicz oceniając wynik finansowy spółdzielni stwierdził, że zarówno dla rady, jak i dostawców jest on bardzo pozytywny.

Zakład mocny ekonomicznie nie ulega naciskom, ma różne alternatywy, to niezwykle korzystna dla naszej spółdzielni sytuacja – podkreślił.

Wynik przeprowadzonego przez siebie badania bilansu OSM Piaski za 2023 r. przedstawił biegły rewident Jan Dworniak. Jego opinia na temat bilansu brzmiała "bez zastrzeżeń". Omawiając szczegółowo kwestie związane z bilansem spółdzielni za 2023 rok wyrażał się z uznaniem o poziomie cen płaconych w Piaskach za mleko.

image
Frekwencja podczas zebrania przedstawicieli członków OSM Piaski wyniosła ponad 94%
FOTO: Krzysztof Janisławski

Po tym wystąpieniu przyszedł czas głosowań. 32 przedstawicieli (daje to frekwencję wynoszącą ponad 94%, więc na bardzo dobrym poziomie) jednogłośnie udzieliło absolutorium prezesowi i wiceprezesowi OSM Piaski. Tak samo delegaci skwitowali działalność rady nadzorczej.

Zdecydowano też o zwiększeniu wysokości wpłaty na Fundusz Wzajemnej Pomocy.

Dzięki temu RN będzie miała większe możliwości wsparcia rolników w przypadku wydarzeń losowych – dziękował zebranym za pozytywną decyzję przewodniczący Banaszkiewicz.

Słowa uznania dla producentów mleka, którzy zostali w spółdzielni

Podczas zebrania głos zabrał także Romuald Bargieł, były prezes OSM Piaski.

Zarząd podjął oraz przeprowadził trudną i odważną decyzję o powiększeniu rynku zbytu, głównie chodzi tu o twarogi. A konsekwentna walka o galanterię, dobra jakość wyrobów i praca marketingu dały wzrost dynamiki produkcji.

Odniósł się również do sytuacji z lat 2021 i 2022, kiedy to niektórzy dostawcy odeszli ze spółdzielni.

image
Prezes OSM Piaski Mirosław Domański prezentuje sprawozdanie. Z jego prawej strony biegły rewident Jan Dworniak, z lewej wiceprezes Tomasz Kozłowski
FOTO: Krzysztof Janisławski

Trzeba mieć wielkie uznanie i szacunek dla tych, co pozostali – mówił. – I dla tych, co wrócili. Zdobyli spore doświadczanie.

Wśród zaproszonych na zebranie delegatów znalazł się red. naczelny "TPR" Paweł Kuroczycki. Przedstawiciel naszej redakcji pogratulował spółdzielcom świetnych wyników.

Krzysztof Janisławski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 18:56