Nagrodzeni rolnicy za najwyższą produkcję oraz największy rozwój produkcji, w towarzystwie zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej OSM Sierpc, a także burmistrza miasta Sierpc Jarosława Perzyńskiego i Elżbieta Butajło – dyrektor szkoły rolniczej w StudzieńcuAndrzej Rutkowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

OSM w Sierpcu miał ponad 1 MLD złotych obrotu

03.06.2023., 15:00h
Przekroczenie 200 tys. l rocznego skupu mleka z przeciętnego gospodarstwa, znaczny wzrost sprzedaży – do ponad 1 mld zł, zysk w wysokości 15,6 mln zł i cena mleka przewyższająca średnią krajową o 15 groszy, a wojewódzką o 22 grosze, to twarde dane świadczące o tym, że rok 2022 był bardzo dobry dla OSM w Sierpcu.

Ponad 15 mln zysku i rentowność na poziomie 1,5%

Zysk w wysokości 15,6 mln zł to niemało, ale biorąc pod uwagę wielkość obrotów, to daje rentowność na poziomie 1,5%. Oznacza to, że sierpecka mleczarnia nie nastawiła się na śrubowanie zysku, a wypracowanymi pieniędzmi podzieliła się z dostawcami płacąc w 2022 roku średnią cenę mleka netto na poziomie 2,44 zł. Tak m.in. mówił biegły rewident dr Jan Dworniak podczas zebrania przedstawicieli OSM w Sierpcu, które odbyło się 19 maja w Zajeździe Sonata w Studzieńcu.

Zebranie otworzył przewodniczący rady nadzorczej Witold Dziurlikowski, który powitał zarząd spółdzielni, delegatów, nagrodzonych dostawców oraz przybyłych gości, wśród których byli m.in.:

  • doktor Jan Dworniak – biegły rewident z Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego,
  • Jarosław Perzyński – burmistrz miasta Sierpc,
  • Elżbieta Butajło – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, 
  • redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” Paweł Kuroczycki oraz były redaktor naczelny TPR Krzysztof Wróblewski,
  • Piotr Jagiełło – radca prawny, Arkadiusz Lewandowski – pełnomocnik zarządu, dyrektor produkcji w OSM Sierpc,
  • Rafał Kowalski – pełnomocnik zarządu, dyrektor handlu i marketingu,
  • Barbara Krzemińska – główna księgowa OSM Sierpc,
  • Sławomir Falgowski – dyrektor oddziału produkcyjnego Żuromin,
  • Agnieszka Malanowska – kierownik działu pracowniczego
  • Waldemar Keków – kierownik działu skupu wraz ze współpracownikami.
image

Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli OSM Sierpc

FOTO: Andrzej Rutkowski

Wybór władz zebrania przebiegał niezwykle sprawnie. Funkcję przewodniczącego powierzono Witoldowi Dziurlikowskiemu, zaś na sekretarza wybrano Zdzisława Prątnickiego, a asesorami zostali: Grzegorz Maciejewski i Bartłomiej Traczyk.

W komisji wnioskowej zasiedli: Mariusz Kowalkowski, Janusz Maciejewski, Marta Klemarczyk, Bożena Grochowalska-Hein i Adam Murawski. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Piotr Szatkowski, Mariusz Lejza i Jarosław Machulski.

Nagrody dla dostawców OSM Sierpc za rozwój i dużą sprzedaż

Ważnym punktem zebrania było wręczenie nagród dla dostawców za najwyższą sprzedaż mleka za 2022 r., a byli to: Piotr Doligalski, Cezary Kowalski, Urszula i Hubert Tomczakowie, Ryszard Tomaszewski, Waldemar Ruszkowski, Przemysław Nowak, Grzegorz Staniszewski, Paweł Sochocki, Tomasz Kubiak oraz Bożena Grochowalska-Hein.

Nagrodzono także dostawców rozwojowych, czyli tych, którzy zainwestowali w produkcję mleka i w ostatnich dwóch latach osiągnęli znaczny wzrost produkcji. Wśród nich znaleźli się: Wiesław Szczygliński, Przemysław Kawula, Grzegorz Staniszewski, Patryk Chojnicki, Justyna Skrzyńska, Mirosława i Marcin Pilewscy oraz Kamil Kieczmer.

image

Nagrodzeni rolnicy za najwyższą produkcję oraz największy rozwój produkcji, w towarzystwie zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej OSM Sierpc, a także burmistrza miasta Sierpc Jarosława Perzyńskiego i Elżbieta Butajło – dyrektor szkoły rolniczej w Studzieńcu

FOTO: Andrzej Rutkowski

Zanim prezes Grzegorz Gańko, wiceprezes Adam Mazurowski, przewodniczący Witold Dziurlikowski, burmistrz Jarosław Perzyński i dyrektor Elżbieta Butajło wręczyli statuetki rolnikom, wiceprezes Adam Mazurowski przybliżył sytuację skupu mleka w OSM Sierpc w latach 2019–2022.

W waszych gospodarstwach następuje koncentracja produkcji mleka, w roku 2019 z przeciętnego gospodarstwa skupowaliśmy 173 tys. l mleka rocznie, w 2020 r. 191 tys. l, w 2021 – 196 tys. l, a w 2022 – 206 tys. l. Mamy 38 producentów mleka ze sprzedażą powyżej 1 mln l rocznie, czyli o 6 więcej niż przed rokiem. Z drugiej strony maleje liczba dostawców, która 31 marca 2023 r. wynosiła 1689. W roku 2022 skup mleka wyniósł ponad 364 mln l przy 1731 dostawcach i przy dynamice 3,3% w stosunku do roku 2021 – powiedział wiceprezes Adam Mazurowski, jednocześnie gratulując nagrodzonym rolnikom osiągniętych wyników.

Ogromne zawirowania cenowe na rynku mleka

Sprawozdanie zarządu z działalności finansowo-gospodarczej spółdzielni za rok 2022 przedstawił prezes Grzegorz Gańko, określając poprzedni rok jako wyjątkowo dobry.

Poprzedni rok był rokiem wzrostu cen mleka w skupie oraz artykułów mleczarskich, ale też był to rok znacznego wzrostu kosztów produkcji zarówno w gospodarstwach, jak i zakładach przetwórczych. Wojna w Ukrainie spowodowała gromadzenie zapasów żywności w wielu krajach, co sprawiło istotny wzrost cen na wyroby mleczarskie. Był to rok, w którym dużą rolę odgrywała inflacja, dlatego na nasze rekordowe przychody ze sprzedaży, które przekroczyły 1 mld 163 mln zł też trzeba patrzeć przez pryzmat ok. 20-procentowej inflacji. Zawirowania cenowe w ostatnim czasie były ogromne, najwyższa cena masła sięgnęła 35 zł za kg, a obecnie jest to 20 zł, w przypadku sera goudy ceny dochodziły do 26 zł za kg, a obecnie jest to już tylko 16 zł. Trzeba też nadmienić, że w I kwartale br. były duże problemy z importem serów. Mleko odtłuszczone w proszku spadło z 18,70 zł do poziomu 10,50 zł za kg – powiedział prezes Grzegorz Gańko.

Współpraca z hodowcami

Prezes Grzegorz Gańko uzupełnił informacje dotyczące skupu, które wcześniej przekazał wiceprezes Adam Mazurowski.

Co do cen mleka to nie mamy się czego wstydzić, wszak nasza średnia cena w skupie z roku 2022 wyniosła 2,44 zł netto przy średniej krajowej 2,29 zł netto i w województwie mazowieckim 2,22 zł netto. Spółdzielnia to też współpraca z hodowcami. 552 naszych dostawców korzysta z dopłaty do kontroli użytkowości mlecznej krów i łączna kwota tych groszówek wyniosła w skali roku prawie 2,9 mln zł. Pośredniczymy w zaopatrywaniu rolników w pasze i inne środki produkcji współpracując z 18 firmami. Prowadzimy sprzedaż paliwa zarówno w Sierpcu, jak i Żurominie. Rozprowadzamy wśród naszych dostawców fachową prasę w postaci „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Udzielamy krótkoterminowych pożyczek, z których w ubiegłym roku skorzystało 498 dostawców na kwotę ponad 30 mln zł. Rolnicy korzystali też z zaliczek na łączną kwotę 28 mln zł – kontynuował prezes Grzegorz Gańko.

Eksport produktów OSM Sierpc na kilka kontynentów

W poprzednim roku OSM Sierpc sprzedała 22 347 ton serów, które trafiały nie tylko na rynek krajowy, ale również na eksport do takich krajów jak: Wielka Brytania, Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, Ukraina, Finlandia, USA, Kanada, Izrael, a nawet Australia. Na uznanie zasługuje fundusz udziałowy spółdzielni, który wynosi ponad 133 mln zł.

Prezes Grzegorz Gańko wymienił inwestycje, jakie przeprowadzono w roku 2022. W zakładzie w Sierpcu były to m.in.: system mycia pianowego oraz stacja zmiękczania wody na aparatowni, rozbudowa systemu monitoringu i opomiarowania mediów, zakup sprężarki, zakup zbiornika magazynowego do śmietanki oraz przebudowa stacji mycia na odbieralni. Z kolei w zakładzie w Żurominie wybudowano stację uzdatniania wody i przebudowano część instalacji wodnej, wymieniono instalację oświetleniową na energooszczędną, wykonano modernizację stacji mycia CIP oraz rozpoczęto budowę mateczników przy serowni.

Na koniec sprawozdania Grzegorz Gańko podziękował wszystkim obecnym za współpracę w minionym 2022 roku.

Siłą spółdzielni są ludzie

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Sierpc za rok 2022 przedstawił jej przewodniczący Witold Dziurlikowski.

Rada liczy 21 członków, w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, na których rozpatrywano zagadnienia dotyczące bieżącej działalności spółdzielni. Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach rady. Pomimo licznych trudności, rok 2022 był bardzo pomyślny dla naszej spółdzielni, co dało efekt w najwyższej średniej cenie mleka w skupie w historii spółdzielni. Największą siłą spółdzielni są ludzie, którzy ją tworzą. W imieniu rady dziękuję wszystkim producentom mleka i ich rodzinom za wysiłek i zaangażowanie oraz pracownikom zakładu za dbanie o wzajemne bezpieczeństwo. Dziękuję zarządowi za sprawne podejmowanie decyzji. Rada nadzorcza wnioskuje do zebrania przedstawicieli o przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2022, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej oraz o udzielenie absolutorium członkom zarządu – powiedział Witold Dziurlikowski.

Gdy przyszedł czas głosowania, zarówno prezes Grzegorz Gańko, jak i wiceprezes Adam Mazurowski uzyskali jednogłośne absolutorium.

OSM Sierpc z mocną marką własną

Dr Jan Dworniak zaznaczył, że w OSM Sierpc jest wręcz imponująca wartość sprzedaży w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wynosząca ponad 1,8 mln zł. Jest to możliwe, dzięki racjonalnemu zatrudnieniu 620 pracowników. Biegły rewident pochwalił również strukturę kosztów, w której surowiec, czyli mleko od dostawców stanowi 77,2% kosztów. Zwrócił również uwagę na bardzo dobre spieniężenie serów z OSM Sierpc, co wynika z mocnej pozycji marki tych serów, a zwłaszcza Sera Królewskiego i należy to uznać za duży sukces spółdzielni.

Wyników OSM Sierpc gratulował również były redaktor naczelny TPR Krzysztof Wróblewski, a także obecny redaktor naczelny Paweł Kuroczycki.

Macie bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Jesteście największym w kraju producentem serów w plastrach pod marką własną – mówił m.in. Krzysztof Wróblewski.

Od lat stawiacie na budowanie i wzmacnianie marki własnej, dzięki temu są w waszej spółdzielni pieniądze na rozwój, inwestycje i atrakcyjną cenę mleka dla dostawców – powiedział Paweł Kuroczycki.

image

Były redaktor naczelny "TPR" Krzysztof Wróblewski otrzymał podziękowania za wieloletnią współpracę z OSM Sierpc. Od lewej: biegły rewident dr Jan Dworniak, największy dostawca OSM Sierpc Piotr Doligalski, asesor Bartłomiej Traczyk, prezes Grzegorz Gańko, Krzysztof Wróblewski, wiceprezes Adam Mazurowski, przewodniczący Witold Dziurlikwski, sekretarz zebrania Zdzisław Prątnicki i asesor Grzegorz Maciejewski

FOTO: Andrzej Rutkowski

W trakcie dyskusji aktywny był Wojciech Słomkowski, jednym z tematów, jaki poruszył, był ślad węglowy, a większość zebranych, w tym również prezes Grzegorz Gańko przyznali, że ze śladem węglowym może skończyć się tak jak z produktami mlecznymi non GMO, gdzie był to tylko i wyłącznie zabieg marketingowy, z którego dziś już wszyscy się wycofali. Niemniej Wojciech Słomkowski apelował o wyjaśnienie na łamach „Tygodnika Poradnika Rolniczego” na ile trudne jest i z czym się wiąże obliczenie śladu węglowego w danym gospodarstwie.

Podczas zebrania przedstawicieli, na skutek złożonej rezygnacji przez członka rady nadzorczej OSM w Sierpcu, nowo powołanym członkiem rady została Bożena Grochowalska-Hein.

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 05:35