Prezydium zebrania, od lewej: przewodniczący Tomasz Chądzyński, sekretarz Tomasz Michalak oraz mężowie zaufania: Ewa Korzeniewska i Leszek ŚliwińskiAndrzej Rutkowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Ponad 2 mld zł przychodu OSM Łowicz. "Ceny skupu mleka mamy wyższe niż inni"

04.07.2023., 15:00h
Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu odbyło się 14 czerwca. Obrady poprowadził przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Chądzyński, jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania. Sekretarzem został Tomasz Michalak, a mężami zaufania: Leszek Śliwiński i Ewa Korzeniewska.

100% frekwencji delegatów OSM Łowicz

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: prezes CBA dr Jan Dworniak – biegły rewident, radcy prawni Dorota Wiosetek oraz Norbert Ciosek, główna księgowa Mirosława Krupińska, redaktor naczelny TPR Paweł Kuroczycki, były redaktor naczelny TPR Krzysztof Wróblewski, Tomasz Frąsiak – prezes spółki Zorina, Cezary Sejdak – prezes spółki EkoŁowiczanka oraz Monika Gryndzińska – wicedyrektor Zakładu Mleczarskiego w Toruniu.

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z ostatniego zebrania przedstawicieli, wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: Stanisław Jabłoński, Waldemar Wojciechowski, Waldemar Kobierecki, Dominik Pietrzak oraz komisję uchwał i wniosków, w której zasiedli: Ireneusz Znyk, Janusz Wasilewski, Bogdan Skrzeszewski, Andrzej Marat, a także Jadwiga Teresiak.

Rok dobrej sprzedaży i wysokich kosztów

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawiła prezes Iwona Grzybowska, podkreślając, że w roku 2022 na sytuację ekonomiczną wpływ miała inflacja, która w połączeniu z bardzo dobrą koniunkturą na rynku mleka oraz znaczną zwyżką eksportu, zaowocowała rekordowo wysokimi cenami mleka w skupie, jak i produktów mleczarskich, jakich nie było jeszcze w historii. Pomimo że był to dobry rok dla mleczarstwa, to jednak też dość trudny, a to właśnie za sprawą galopującej inflacji, bardzo dużego wzrostu kosztów produkcji, na czele z kosztami energii, transportu i opakowań oraz niepokoju, jaki wywołała wojna w Ukrainie wraz z kryzysem energetycznym. Był to też rok, w którym Polska uzyskała trzeci wynik pod względem produkcji mleka w UE, meldując się na podium po Francji i Niemczech.

W roku 2022 OSM Łowicz skupiła około 360 mln l mleka, czyli o 4,98% więcej niż w roku poprzednim, przy dynamice w kraju 2,2%. Łączna ilość dostawców na koniec grudnia wyniosła 2719, w tym od 2503 prowadzono odbiór bezpośredni z gospodarstw a 216 dostarczało mleko do stacji niskiego schładzania. Tym samym, OSM Łowicz nie zamyka źródła dochodu wielu małym gospodarstwom. Średnia zawartość tłuszczu w skupionym mleku wyniosła 4,11%, a białka 3,37%. Już od kilku lat obserwujemy tendencję, że rocznie ok. 10% dostawców zaprzestaje produkcji mleka.

image

Prezydium zebrania, od lewej: przewodniczący Tomasz Chądzyński, sekretarz Tomasz Michalak oraz mężowie zaufania: Ewa Korzeniewska i Leszek Śliwiński

FOTO: Andrzej Rutkowski

Spółdzielnia świadczyła usługi weterynaryjne dla swoich dostawców, w ramach których lekarze weterynarii odwiedzali gospodarstwa, ponadto udzielali porad i rozprowadzali preparaty weterynaryjne w gabinecie. Hodowcy korzystali także z laboratorium działającego w spółdzielni oddając do badania mleko pod kątem obecności antybiotyków i zawartości komórek somatycznych. Dostawcy bardzo chętnie robili zakupy w serwisie dla rolników, gdzie kupowali paszę i środki higieny, a także materiał siewny czy też olej napędowy dostępny na stacjach OSM Łowicz.

Napoje fermentowane i twarogi mocno w górę

Fundusz udziałowy spółdzielni na koniec roku 2022 wzrósł do około 150 mln zł. W ramach funduszu hodowli i wzajemnej pomocy spółdzielnia udzieliła w poprzednim roku 54 pożyczek na łączną wartość ponad 1,5 mln zł. Oprócz tego, OSM Łowicz udzielała kredytów i pożyczek na zakup krów i jałówek o łącznej wartości ponad 2 mln zł, za które zakupiono 279 sztuk.

{embed_photo_L50_tpr}306144{/embed_photo_L50_tpr}

Produkcja zawsze uzależniona jest od potrzeb rynku, w poprzednim roku rynek chłonął każdy produkt w dużych ilościach, natomiast o strukturze produkcji decydowały ceny, jakie można było uzyskać za dany produkt. OSM Łowicz przerobiła około 500 mln l, co daje dynamikę 6% w skali roku.

Kategoria mleka UHT i spożywczego odnotowała wzrost o 1,4% rok do roku, kategoria śmietan i śmietanek 2,2%, natomiast w kategorii serów dojrzewających zarejestrowano dynamikę na poziomie około 2%. Największy wzrost produkcji odnotowano w napojach fermentowanych, aż ok. 32%. Ze względu na inwestycje, jakie zostały poczynione, znacznie wzrosła produkcja twarogów, bo o 17,7%.

Rekordowe przychody OSM w Łowiczu

Wartość sprzedaży wyrobów mleczarskich w roku 2022 wyniosła ponad 2 mld zł, z czego eksport stanowił około 20%. Spółdzielnia eksportowała wyroby do 41 państw, w tym 168 aktywnych klientów, głównie do takich krajów jak: Chiny, Korea Południowa, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Czechy, Słowacja i Węgry.

W minionym roku OSM Łowicz uzyskała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. 2 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich 2022 magazynu „Strefa Gospodarki”, tytuł Najlepszy Produkt 2022 Wybór Konsumentów dla Maślanki truskawkowej oraz Mascarpone czekoladowego, 3 złote medale Krajowej Oceny Przetwórców Mlecznych za Mleko UHT bez laktozy do spieniania 1 l, Śmietany 12% i 18% oraz Maślanki smakowe w opakowaniu 500 g, tytuł Złoty Laur Klienta 2022 za ekologiczne strategie w biznesie, tytuł konsumencki Dobra Marka 2022 Jakość*Zaufanie*Renoma, Polska Dobra Marka 2022.

image

Wiceprezes Łukasz Siewierski

FOTO: Andrzej Rutkowski

OSM Łowicz podejmuje działania marketingowe na skalę ogólnopolską i lokalną. Jest obecna w telewizji, radio, Internecie, podejmując współpracę influencerską. Kolejny rok z rzędu wzięła udział w roli sponsora w evencie koncertowym pn. „Wakacyjna Trasa Dwójki” pod patronatem telewizji TVP2. OSM Łowicz aktywnie pojawiała się na licznych wydarzeniach lokalnych, zagranicznych, organizowała akcje degustacyjne w puntach sprzedaży, czy wspierała inicjatywy charytatywne.

Łączne przychody spółdzielni w roku 2022 wynosiły około 2,2 mld zł, a rok zakończono zyskiem w wysokości 1 mln 690 tys. zł. Na inwestycje w roku 2022 spółdzielnia przeznaczyła ponad 20 mln zł – powiedziała prezes Iwona Grzybowska, a na koniec wystąpienia podziękowała za trud codziennej pracy wszystkim dostawcom i ich rodzinom, czyli współwłaścicielom spółdzielni, w tym członkom rady nadzorczej, a także współpracownikom na czele z wiceprezesem Łukaszem Siewierskim.

Marka OSM Łowicz staje się coraz silniejsza!

Przewodniczący Tomasz Chądzyński w sprawozdaniu z działalności rady nadzorczej poinformował, że w roku 2022 odbyła ona 10 posiedzeń, na których omawiano bieżącą sytuację ekonomiczną spółdzielni na podstawie comiesięcznych sprawozdań zarządu. Każdorazowo podnoszona była kwestia cen mleka i możliwości ich zwiększenia. Rada podjęła 16 uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółdzielni. W obrębie rady nadzorczej działają trzy komisje: rewizyjna, hodowli i skupu oraz ekonomiczno-społeczna.

Rada analizowała zagrożenia dla kontynuowania produkcji mlecznej w gospodarstwach na terenie działania OSM Łowicz oraz rozpatrywała podania osób ubiegających się o pożyczki w ramach funduszu hodowli i wzajemnej pomocy. Rada poparła działania zarządu umożliwiające sprzedaż ratalną jałówek poprzez serwis dla rolników oraz inne usługi w serwisie dla rolników.

Szczegółowo analizowaliśmy i poparliśmy działania zarządu związane z optymalizacją kosztów oraz działania związane z inwestycjami, w tym z zakupem nowych środków transportu, analizując jednocześnie formy ich finansowania. Rada analizowała sytuację związaną z ogromnym wzrostem cen energii mającym wpływ na działanie spółdzielni. Rada śledziła i popierała wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz poczynania zarządu związane z działaniami marketingowymi mającymi na celu umocnienie marki OSM Łowicz. Rada w pełni zaakceptowała kierunki rozwoju na rok 2023.

image

Uczestnicy Zebrania Predstawicieli

FOTO: Andrzej Rutkowski

Serdecznie dziękuję wszystkim dostawcom za trud codziennej pracy, dzięki której spółdzielnia istnieje. Dziękuję zarządowi za odpowiednie prowadzenie OSM Łowicz, umacniające markę OSM Łowicz nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim. Dziękuję też wszystkim pracownikom, których trud również jest wart docenienia – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Chądzyński.

Rewelacyjna struktura kosztów

– W 2022 r. wzrosły fundusze własne w spółdzielni, co jest korzystną tendencją. Nie ma przerostu zatrudnienia, jest bardzo dobra wydajność w przeliczeniu na 1 pracownika, zarówno mierzona przerobem mleka, jak i wartością sprzedaży. Właściwie wartość sprzedaży na 1 zatrudnionego była wręcz rewelacyjna w roku 2022 i wyniosła ponad 2 mln zł. To pozwoliło na płacenie atrakcyjnej ceny za mleko rolnikom. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 40,8% w stosunku do 2021 r. i przekroczyły 2 mld zł i jest to ogromny skok, spowodowany nie tylko inflacją, lecz także dobrą koniunkturą na rynku oraz polityką zarządu. Strukturę kosztów, gdzie koszty surowcowe wyniosły ponad 88%, a pozasurowcowe 11,9%, oceniam jako rewelację w skali kraju – powiedział dr Jan Dworniak.

Głos zabrali również Paweł Kuroczycki – redaktor naczelny TPR oraz były redaktor naczelny TPR Krzysztof Wróblewski.

Gratuluję wyników osiąganych przez OSM Łowicz. Na rynku mleka mamy kryzys i nikt nie wie, kiedy się zakończy. Póki co jest zbyt dużo mleka na rynku światowym. Rolnicy w USA wylewają mleko na pole, a zakłady z permeatu zaczynają produkować bioetanol – powiedział redaktor naczelny Paweł Kuroczycki.

Ukraina może nas zalać zbożem i rzepakiem, ale nie mlekiem. Z OSM Łowicz współpracuję od 32 lat, dziękuję, że czytaliście „Plon”, „Poradnik Rolniczy” i że teraz czytacie „Tygodnik Poradnik Rolniczy” – powiedział były redaktor naczelny Krzysztof Wróblewski.

Rolnicy dumni i zadowoleni, że są w OSM Łowicz

Walne przebiegało spokojnie i w przyjaznej atmosferze, wielu delegatów dziękowało za dobrą współpracę rady nadzorczej z zarządem, co zaowocowało kolejnym rokiem zakończonym zyskiem i satysfakcjonującymi cenami mleka w skupie. Jak poinformował Stanisław Jabłoński – przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej, na walnym stawili się wszyscy delegaci, a więc 44 na 44 zaproszonych.

To oznacza 100% frekwencji, co rzadko się zdarza, a jako redakcja bywamy na wielu zebraniach przedstawicieli spółdzielni mleczarskich. Taka frekwencja oznacza, że rolnikom zależy na spółdzielni i są dumni z jej rozwoju.

W dyskusji głos zabrali Kazimierz Lewandowski oraz Ireneusz Znyk.

Jako rolnicy jesteśmy zasmuceni, że pomimo zaproszenia nie przyjechał żaden przedstawiciel z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, a mielibyśmy do niego wiele pytań – powiedział Kazimierz Lewandowski.

W rolnictwie jest trudna sytuacja, ale w naszej spółdzielni jest dobrze, bo i zarządzanie jest dobre. Jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w OSM Łowicz i że mamy taki zarząd, tym bardziej, że aktualne ceny mleka w skupie mamy wyższe lub znacznie wyższe niż rolnicy oddający mleko do innych mleczarni – powiedział Ireneusz Znyk

Nagrody dla dostawców OSM Łowicz

Kulminacyjnym momentem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi. Zarówno prezes Iwona Grzybowska, jak i wiceprezes Łukasz Siewierski uzyskali w bardzo dobrym stylu absolutorium w tajnym głosowaniu.

Już od wielu lat podczas zebrania przedstawicieli OSM Łowicz nagradzani są hodowcy za największe dostawy mleka, tak też było i tym razem.

image

Hodowcy nagrodzeni za największe dostawy

FOTO: Andrzej Rutkowski

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 07:43