Prezydium WalnegoJózef Nuckowski
StoryEditorPolskie mleczarnie

Ponad 3 mln zł zysku OSM Siedlce

29.04.2023., 16:25h
30 marca br. odbyło się zabranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Obrady otworzył Jacek Jastrzębski – przewodniczący rady nadzorczej, który został wybrany na przewodniczącego zebrania. Sekretarzem został Leszek Cis, a asesorami Marek Żelechowicz i Andrzej Gil.

OSM w Siedlcach zamknęła ubiegły rok z ponad 3 mln zysku netto

Przewodniczącym komisji mandatowo-skrutacyjnej została Joanna Oknińska-Danielak – kierownik laboratorium, a członkami Piotr Matejko – kierownik skupu i Marek Skwierczyński. Przewodniczącą komisji uchwał i wniosków została Bogusława Kurkus, a członkami Kazimierz Zaręba i Mariusz Suchożebrski.

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił Marek Czapski, który nadmienił, że efektem dobrej współpracy pomiędzy radą nadzorcza a zarządem jest m.in.uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego za 2022 rok oraz możliwość terminowych wypłat dostawcom.

image

Marek Czapski

FOTO: Józef Nuckowski

Liczba dostawców OSM Siedlce na koniec ubiegłego roku wynosiła 411 i była niższa w stosunku do roku 2021 r. o 23 dostawców. W 2022 roku spółdzielnia skupiła 54 456 450 litrów mleka, przy czym dynamika wyniosła 99,89%. Średnia cena litra mleka to 2,35 zł i w stosunku do roku poprzedniego była wyższa o 77 groszy – powiedział prezes Marek Czapski, który przedstawiając sprawozdanie stwierdził, że obecnie najważniejszą sprawą dla spółdzielni jest zachowanie płynności finansowej. OSM w Siedlcach osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w kwocie 3 118 625, 24 zł.

Spółdzielnia w Siedlcach wspiera swoich dostawców 

Prezes dodał także, że w ubiegłym roku z Funduszu Wzajemnej Pomocy dostawcom członkom spółdzielni udzielono 48 pożyczek na kwotę 3 480 700 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup jałówek oraz inne wydatki związane z produkcją mleka. Spółdzielnia angażuje się również w zaopatrywanie swoich dostawców w nasiona kukurydzy, traw, środków ochrony roślin, preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, pasz dla krów, paliwa do ciągników oraz prasy rolniczej.

Ważne inwestycje OSM siedlce w 2022 roku

W 2022 roku OSM Siedlce przeprowadziła inwestycje za blisko 3,2 mln zł, które umożliwiły zakończenie przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej, zakup i uruchomienie pasteryzatora do śmietanki.

Wśród inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku był też zakup instalacji wentylacyjnej w aparatowni, zakup wózków elektrycznych do działu twarożkarni i proszkowni, zakup i montaż chilera do produkcji chłodu do central wentylacji w dziale twarożkarni oraz zakup zbiornika LPG wraz z projektem instalacji jako alternatywnego źródła paliwa dla kotłowni i nagrzewnicy gazowej w proszkowni. Rozpoczęto również inwestycję wykonania odzysku ciepła z serwatki w dziale twarożkarni oraz zakupiono pakowaczkę i tank z wyposażeniem – wymienił Marek Czapski.

Jakie inwestycje planuje Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach w 2023 roku?

Prezes przedstawił plany inwestycyjne w OSM Siedlce na 2023 rok, które zostały założone we wniosku Krajowego Planu Odbudowy i będą realizowane po przyznaniu dofinansowania.

W ramach KPO nasza spółdzielnia założyła następujące inwestycje: instalację odzysku i magazynowania ciepła z systemem kogeneracyjnym, instalację procesową do obróbki śmietanki z tankiem procesowym, instalację dodatkowego tanku śmietanki oraz instalację kolektorowania zbiorników, wirówkę do mleka, system napełniania i rozładunku mleka w proszku, maszynę do formowania i klejenia tacek, instalację gazową na gaz płynny, analizator do badania składu produktów, cysternę do odbioru mleka, system teleinformacyjny oraz zakończenie inwestycji odzysku ciepła z serwatki w dziale twarożkarni – powiedział Marek Czapski.

image

Delegaci Walnego

FOTO: Józef Nuckowski

2022 nie był łatwym rokiem dla spółdzielni

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2022 roku przedstawił jej przewodniczący Jacek Jastrzębski.

Nie był to rok łatwy. Pomimo trudności udało się skupić mleko od naszych dostawców, przerobić je i sprzedać w postaci wyrobów. Biorąc pod uwagę całokształt pracy zarządu stawiam wniosek o udzielenie absolutorium członkom zarządu spółdzielni z działalności za 2022 rok – powiedział Jacek Jastrzębski.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: Marek Czapski, prezes zarządu i Waldemar Szajko, wiceprezes zarządu.

image

Od lewej Marek Żelechowicz, Jacek Jastrzębski, Leszek Cis i Andrzej Gil

FOTO: Józef Nuckowski

Do sprawozdania przedstawionego przez prezesa Marka Czapskiego, odniósł się Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

Przedstawione przez prezesa Czapskiego wyniki i przeprowadzona lustracja wyraźnie wskazują, że spółdzielnia jest dobrze zarządzana. Wysokość wypracowanego zysku, środków zgromadzonych na funduszu udziałowym i zasobowym są na wysokim poziomie i siedleckiej spółdzielni nie grożą w najbliższym czasie żadne perturbacje finansowe.

Waldemar Broś: Rynek mleczarski potrzebuje pilnej interwencji 

Prezes Broś wymienił kilka rozwiązań, które w jego opinii powinny zostać wprowadzone w celu poprawy sytuacji w mleczarstwie.

{embed_photo_L50_tpr}280689{/embed_photo_L50_tpr}

Rynek mleczarski potrzebuje pilnej interwencji, gdyż nadal zapasy rosną, a ceny spadają. Przed uruchomieniem skupu interwencyjnego niezbędne jest urealnienie cen interwencyjnych, gdyż obowiązujące obecnie są absolutnie niedopuszczalne. Kolejnym celem jest uzyskanie zgody na rozliczenie ubiegłorocznego zysku przez dwa lata. Mleczarnie, które w ubiegłym roku wypracowały wysokie zyski, zapłaciłyby podatek łącznie po rozliczeniu obecnego roku, w którym zyski nie będą tak wysokie. Potrzebne jest także skrócenie czasu na rozliczanie podatku VAT z 60 do 30 dni dla naszych firm. Proponuję także, aby dla firm produkujących żywność rząd próbował za gaz i energię, ustalać na bieżąco stawki minimalne, a nie giełdowe, które są cenami spekulacyjnymi i nie można opierać o nie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Ważnym narzędziem jest także wprowadzenie nisko oprocentowanych kredytów na finansowanie zapasów produktów mleczarskich – powiedział Waldemar Broś.

Wśród gości zaproszonych na zebranie przedstawicieli OSM Siedlce byli: Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Beata Speruda – radca prawny, Beata Florczak z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 09:47