Prezydium Zebrania Przedstawicieli, od lewej: asesorzy Jacek Radaczyński i Andrzej Szczepański, sekretarz zebrania Jolanta Mitka, przewodniczący zebrania oraz przewodniczący rady nadzorczej Józef Grzegorek, wiceprezes Iwona Sandak oraz prezes Marek KapicaAndrzej Rutkowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

SDM w Wieluniu miała ponad 2 mln zł zysku. "Znaczna poprawa wydajności"

28.05.2023., 16:00h
Analiza kosztów i przychodów za rok 2022 wykazała, że Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu osiągnęła nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej w wysokości ponad 2 mln 26 tys. zł. Oznacza to zrealizowanie celu strategicznego, jaki zarząd określił dla spółdzielni na rok 2022.

Początek Walnego Zebrania SDM w Wieluniu

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu odbyło się 9 maja br. w siedzibie mleczarni. Otworzył je przewodniczący rady nadzorczej Józef Grzegorek, który również został wybrany na przewodniczącego zebrania. Sekretarzem zebrania została Jolanta Mitka, a asesorami: Andrzej Szczepański i Jacek Radaczyński.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku i regulaminu obrad wybrano komisję mandatową w składzie: Paweł Musialski, Witold Ciach i Piotr Smok oraz komisję statutową, w której zasiedli: Marcin Jarząbek, Czesław Warszawski i Ireneusz Kowalczyk. Ponadto wyłoniono komisję skrutacyjno-wyborczą w składzie: Stanisław Kałużny, Rafał Rösner oraz Grzegorz Wrzosek, a także komisję uchwał i wniosków, w której zasiedli: Magdalena Wesołowska, Zdzisław Szmytka, Adam Napieraj, Marek Brocki i Łukasz Gibki. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania przedstawicieli.

Wśród gości powitanych przez przewodniczącego rady nadzorczej Józefa Grzegorka obecni byli m.in.:

  • prezes KZSM Waldemar Broś,
  • dr Jan Dworniak – biegły rewident z Centrum Badań Audytorskich,
  • Marek Kieler – starosta powiatu wieluńskiego,
  • Grzegorz Łuczak – powiatowy lekarz weterynarii w Wieluniu,
  • Tomasz Klimecki – prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,
  • Jerzy Molenda – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników
  • Tadeusz Sarowski – przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność.

SDM w Wieluniu skupiła od dostawców ponad 50 mln l mleka

Sprawozdanie zarządu SDM w Wieluniu z działalności gospodarczo-finansowej za 2022 rok i kierunki działania na 2023 r. przedstawił prezes zarządu Marek Kapica. W skład zarządu wchodzi także wiceprezes Iwona Sandak.

W roku 2022 SDM w Wieluniu skupiła od dostawców ponad 50 mln l mleka, skup wzrósł o 1 mln 743 tys. l w stosunku do roku 2021. Natomiast zmniejszyła się liczba dostawców o 29, co ma związek z tym, że część gospodarstw nie posiada następców i wygasza produkcję. To proces obserwowany w całym kraju, jednak inni zwiększają produkcję, stąd też ponad 3-procentowy wzrost skupu w wieluńskiej spółdzielni.

Skup prowadzimy na terenie 4 województw, 11 powiatów i 38 gmin. Mleko odbieraliśmy bezpośrednio z 373 gospodarstw posiadających schładzalniki mleka oraz z 23 stacji niskiego schładzania i jednego punktu skupu mleka – powiedział prezes Marek Kapica.

image

Prezydium Zebrania Przedstawicieli, od lewej: asesorzy Jacek Radaczyński i Andrzej Szczepański, sekretarz zebrania Jolanta Mitka, przewodniczący zebrania oraz przewodniczący rady nadzorczej Józef Grzegorek, wiceprezes Iwona Sandak oraz prezes Marek Kapica

FOTO: Andrzej Rutkowski

Oczywiście głównym i sztandarowym produktem SDM Wieluń jest serek „Mój ulubiony”. Wieluńska spółdzielnia produkuje także mleko w proszku, śmietany, masło, twarogi, serki smakowe i napoje fermentowane.

Spada zatrudnienie – rośnie majątek

W celu promocji i rozpowszechniania marki, SDM w Wieluniu bierze udział w licznych targach, w roku 2022 były to m.in.: Smaki Regionów w Poznaniu połączone z Polagra Food i Polagra Gastro, targi Mleko Expo, targi rolne Agrotechnika, Łódzki Festiwal Mleka czy też Dożynki Prezydenckie.

Z działań marketingowych podjęliśmy także współpracę z influencerami, którzy wykonywali potrawy na bazie naszych produktów. Umieściliśmy reklamy o ogólnopolskim zasięgu w kilku stacjach telewizyjnych m.in. TVN i TVP1. Wykupiliśmy też pakiety reklam w różnych tytułach prasowych – powiedział prezes Marek Kapica.

image

Kwiaty i podziękowania od zarządu i rady za wieloletnią współpracę otrzymali kończący pracę w radzie nadzorczej: Andrzej Szczepański (na jego miejsce do rady wybrano syna Tomasza Szczepańskiego) oraz Stanisław Pogonowicz. Kwiaty otrzymał również prezes Waldemar Broś z racji niedawno obchodzonych imienin. Od lewej: przewodniczący Józef Grzegorek, prezes KZSM Waldemar Broś, wiceprezes Iwona Sandak, Andrzej Szczepański, Stanisław Pogonowicz oraz prezes Marek Kapica

FOTO: Andrzej Rutkowski

W 2022 roku średnie zatrudnienie w SDM Wieluń wyniosło 249 pracowników i zmniejszyło się o 20 pracowników na dzień 31 grudnia 2022 roku. W strukturze kosztów najwyższą pozycję stanowi surowiec. Wartość majątku spółdzielni na przestrzeni 2022 roku wzrosła o ponad 4,3 mln zł.

Jednogłośne absolutorium dla zarządu SDM Wieluń

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej SDM Wieluń złożył jej przewodniczący Józef Grzegorek, który podobnie jak prezes Marek Kapica, podziękował za współpracę wszystkim członkom i dostawcom mleka, pracownikom, członkom rady nadzorczej oraz zaproszonym gościom, a także wiceprezes Iwonie Sandak i głównej księgowej Małgorzacie Jarczewskiej. Prezes i przewodniczący SDM w Wieluniu podziękowali także za bardzo dobrą współpracę „Tygodnikowi Poradnikowi Rolniczemu”.

image

Komisja statutowa, od lewej: Marcin Jarząbek, Ireneusz Kowalczyk, Czesław Warszawski

FOTO: Andrzej Rutkowski

Rada nadzorcza w 2022 roku odbyła 13 posiedzeń, podczas których oceniała pracę zarządu. Głównymi tematami posiedzeń była ocena wyników gospodarczo-finansowych. Na remonty w 2022 roku przeznaczyliśmy ponad 469 tys. zł, a na inwestycje ponad 7 mln zł. Zważywszy na dobre wyniki finansowe naszej spółdzielni w poprzednim roku, wnioskuję o udzielenie zarządowi absolutorium – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Józef Grzegorek.

Gdy przyszedł czas głosowania uchwał, każdy z członków zarządu jednogłośnie otrzymał absolutorium, zarówno prezes Marek Kapica, jak i wiceprezes Iwona Sandak.

Niepokojące są obecne prognozy dotyczące dalszej sytuacji na rynku mleka, a jednocześnie kondycji gospodarstw oraz zakładów mleczarskich, co związane jest ze spadkami cen artykułów mleczarskich oraz wysokimi kosztami produkcji. Jednak mam nadzieję, że wspólnie przetrwamy ten trudny i niepewny czas – dodał przewodniczący Józef Grzegorek.

Potrzebna jest natychmiastowa  interwencja na rynku mleka 

Prezes KZSM Waldemar Broś podkreślił, że m.in. z powodu wyhamowania eksportu, na rynku UE znajduje się zbyt wiele produktów mleczarskich, ich zapasy cały czas rosną a ceny spadają i aby ratować sytuację niezbędne jest zdjęcie z rynku nadwyżki artykułów mleczarskich w postaci skupu interwencyjnego przede wszystkim odtłuszczonego mleka w proszku, ale też masła, co pozostaje w gestii KE.

Przed uruchomieniem skupu interwencyjnego niezbędne jest także urealnienie cen interwencyjnych, gdyż obowiązujące obecnie są niedopuszczalnie niskie. Wystosowałem też pismo do komisarza Janusza Wojciechowskiego, przedstawiając dramatyczną sytuację sektora mleczarskiego w Polsce – powiedział prezes KZSM.

{embed_photo_L50_tpr}286150{/embed_photo_L50_tpr}

Oceny sytuacji gospodarczo-finansowej SDM Wieluń dokonał biegły rewident dr Jan Dworniak.

Dużym sukcesem zarządu jest zmniejszenie zatrudnienia i znaczna poprawa wydajności pracy w zakresie przerobu mleka w przeliczeniu na jednego pracownika. Znacznie wzrosła też wartość sprzedaży w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. Bardzo pozytywnie oceniam działania, jakie zarząd podjął w celu odbudowy bazy skupowej mleka. Dla porównania, w 2019 roku spółdzielnia skupiła ok. 42,5 mln l mleka, a w roku 2022 ponad 50 mln 300 tys. l. Z uznaniem oceniam rentowność SDM Wieluń za 3 poprzednie lata, zwłaszcza dobra była w roku 2021, bo wyniosła 3,72% w stosunku do sprzedaży – powiedział dr Jan Dworniak.

Propozycja dla oderwanych od rzeczywistości komisarzy unijnych

Głos zabrał również Tomasz Klimecki – prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, który jest również rolnikiem.

Czekamy na decyzje KE odnośnie interwencyjnego skupu, a jednocześnie mam propozycję dla komisarzy unijnych, którzy nieco oderwani są od rzeczywistości, aby na okres wakacyjny zamienili się z producentami mleka i zobaczyli jak ciężki jest to kawałek chleba i jak trudno związać koniec z końcem. Wtedy może szybciej i trafniej by podejmowali decyzje – powiedział prezes Tomasz Klimecki.

image

prezes RBS w Lututowie Tomasz Klimecki

FOTO: Andrzej Rutkowski

Podczas dyskusji głos zabrali również rolnicy – dostawcy mleka do SDM Wieluń.

Jak jest zgoda w zarządzie i radzie, to warto pracować, a w SDM Wieluń tak właśnie jest, w tak dobrej atmosferze możemy przezwyciężyć wiele trudności, jakie rynek stawia przed nami. A sytuacja na rynku jest bardzo trudna – powiedział Czesław Warszawski.

Apeluję do prezesa Waldemara Brosia o jeszcze intensywniejsze działania, aby bronić nas żywicieli polskiego społeczeństwa, aby w jak największym stopniu wykorzystał swoje doświadczenie. Bo jak dalej tak będzie, to pozostanie nam tylko obsadzić kosy na sztorc i jechać na Brukselę – powiedziała Jolanta Mitka.

image

Zbigniew Zasina

FOTO: Andrzej Rutkowski

Żywność zdrożała o kilkadziesiąt procent i będzie drożała dalej, jednocześnie supermarkety żądają od dostawców artykułów mleczarskich obniżek cen, bo tanieje mleko w skupie i to jeszcze bardziej może pogłębić kryzys, jaki nas dotknął. W mieście każdy myśli, że rolnicy zarabiają krocie, bo żywność w sklepach jest taka droga, a prawda jest zupełnie inna, dziś każda gałąź rolnictwa jest w kryzysie – powiedział Zbigniew Zasina.

W tym roku wygasła 4-letnia kadencja 4 członkom rady nadzorczej: Zdzisławowi Szmytce, Andrzejowi Szczepańskiemu, Czesławowi Warszawskiemu oraz Stanisławowi Pogonowiczowi i zgodnie ze statutem spółdzielni odbyły się wybory do rady nadzorczej na te 4 zwolnione mandaty. Nowo wybranymi radnymi zostali: Zdzisław Szmytka, Tomasz Szczepański, Czesław Warszawski oraz Adam Napieraj.

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 10:55