Delegaci na walne zebranie OSM Łowicz udzielili zarządowi absolutorium w tajnym głosowaniu, wyborczą urnę dzierżył Stanisław Jabłoński, szef działu skupu i przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnejKrzysztof Wróblewski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Walne OSM Łowicz: cena skupu mleka wyższa od średniej krajowej

20.05.2024., 15:00h
W doskonałych nastrojach zebrali się uczestnicy walnego zebrania przedstawicieli OSM Łowicz podsumowującego 2023 r.

Pozytywne nastroje na walnym OSM Łowicz

Spółdzielnia po bardzo trudnym dla polskiego mleczarstwa roku osiągnęła wyraźny zysk, a średnia cena skupu mleka za ubiegły rok była wyższa od średniej krajowej.

Walne zgromadzenie przedstawicieli otworzył Tomasz Chądzyński, przewodniczący rady nadzorczej, który rozpoczął od powitania delegatów – jak powiedział – najwyższej władzy w spółdzielni oraz największych producentów mleka. Delegaci zdecydowali, że przewodniczącym zebrania został Tomasz Chądzyński, sekretarzem Tomasz Michalak, a mężami zaufania: Leszek Śliwiński i Ewa Korzeniewska.

W komisji mandatowo-skrutacyjnej zasiedli: Stanisław Jabłoński, Waldemar Wojciechowski i Waldemar Kobierecki. Komisję uchwał i wniosków utworzyli: Bogdan Skrzeszewski, Ireneusz Znyk i Jan Pepłowski.

image
Prezydium walnego. Od lewej: Tomasz Chądzyński przewodniczący zebrania, Tomasz Chądzyński, Tomasz Michalak, sekretarz oraz mężowie zaufania: Ewa Korzeniewska i Leszek Śliwiński
FOTO: Paweł Kuroczycki

Zaczęło się od załamania rynku

Rozpoczynając sprawozdanie zarządu OSM Łowicz, Iwona Grzybowska, prezes spółdzielni, podkreśliła, że w 2023 r. załamała się koniunktura na rynku mleka. Po kilku miesiącach dynamika spadku wyhamowała, a w grudniu 2023 średnia cena wyniosła 211,51 zł/hl. Średnia cena skupu w kraju wyniosła w 2023 r. 207,54 zł/hl. Znacząco spadły także ceny zbytu produktów mlecznych. Rynku mleka nie wspiera stale rosnąca dynamika produkcji mleka. Wiele czynników sprawiło, że produkcja mleka i produkcja rolna stają się niekonkurencyjne wobec krajów spoza UE.

OSM Łowicz skupiła w ubiegłym roku 398,5 mln l mleka od 2699 dostawców. 99,4% mleka znajdowało się w klasie ekstra. Spółdzielnia dokupiła także surowiec w ramach umów handlowych i z „wolnego rynku”. Łącznie przerobiła około 492 mln l mleka.

Średnia cena skupu w 2023 r. to 2,15 zł/l brutto, co oznacza, że była ona wyższa niż średnia krajowa – podkreśliła prezes Grzybowska. – Spółdzielnia współpracowała z dostawcami oferując usługi weterynaryjne i doradztwo w zakresie profilaktyki żywienia i dobrostanu zwierząt zarówno w terenie, jak i w gabinecie weterynaryjnym. Ponadto, na rzecz dostawców laboratorium wykonało antybiogramy, analizy składu pasz, analizy próbek na obecność antybiotyków i próby mleka na ilość komórek somatycznych.

image
Od lewej Iwona Grzybowska, prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu oraz wiceprezes Łukasz Siewierski
FOTO: Paweł Kuroczycki

Przez OSM Łowicz dostawcy mleka mogli zakupić pasze oraz nasiona kukurydzy, traw i wiele innych asortymentów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa.

Fundusz udziałowy powiększył się o 15 mln zł. Z listy członków spółdzielni wykreślono 235 osób. Rolnicy skorzystali z różnych form wsparcia finansowego, przede wszystkim z pożyczek Funduszu Hodowli i Wzajemnej Pomocy na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Produkcja uzależniona jest od rynku. Załamanie się cen na rynkach eksportowych doprowadziło do przesunięcia i tym samym zwiększenia produkcji asortymentu długoterminowego, stąd też łowicka spółdzielnia po raz pierwszy od kilku lat produkowała mleko w proszku – mówiła Iwona Grzybowska. – Filarem sprzedaży była głównie produkcja asortymentu świeżego takiego jak twarogi, śmietany, napoje fermentowane.

Spółdzielnia zatrudniała 990 osób, a średnia płaca wzrosła o 13,7% w stosunku do roku 2022.

Marketing OSM w Łowiczu jest bardzo ważny

Bardzo dużo wysiłku włożono w marketing marki OSM Łowicz. Produkty spółdzielni zdobyły liczne nagrody, m.in. medale i nagrody na Polagrze Food, Krajowej Ocenie Przetworów Mlecznych, VIII Festiwalu Serów i Twarogów Mleczarstwa Polskiego, Złoty Laur Klienta 2023, Laur Konsumenta Top Marka oraz wyróżnienie Złoty Konsumencki Lider Jakości 2023.

Spółdzielnia zajęła 10. miejsce w rankingu Złota Setka Łódzkiego. OSM Łowicz zaznaczyła obecność w angażujących formatach telewizyjnych, online oraz eventowych. Zaczynając od reklamy telewizyjnej śmietan oraz serów mierzwionych, udział w „Festiwalu Polska od kuchni” i wieńczącego wydarzenie ogólnopolskiego koncertu „Roztańczony PGE Narodowy”, placement w trakcie „Sylwestra Marzeń z TVP”, product placement w programach śniadaniowych „Pytanie na śniadanie” oraz „Dzień dobry TVN”, współpracę z influencerami, szerokie działania digitalowe po outdoor wielkoformatowy oraz lokalny.

image
Jan Dąbrowski, szef toruńskiego zakładu OSM Łowicz oraz Joanna Kaptacz, prezes Okręgowej spółdzielni Mleczarskiej w Myszkowie, która połączyła się z Łowiczem
FOTO: Paweł Kuroczycki

Spółdzielnia promowała swoje produkty na imprezach krajowych oraz zagranicznych (Gulffood Dubaj, Anuga w Kolonii, SIAM Meknes w Maroko, SIAL Interfood w Dżakarcie, w Indonezji oraz w Kenii).

Przychody OSM Łowicz wyniosły w 2023 r. ponad 2 mld zł, a zysk netto 5,8 mln zł.

To jeden z pierwszych wysokich zysków w minionych latach, mimo tak trudnego roku – podkreślała prezes Grzybowska. – Chciałabym podziękować dostawcom do spółdzielni oraz ich rodzinom, a także radzie nadzorczej oraz jej przewodniczącemu Tomaszowi Chądzyńskiemu.

Prezes OSM Łowicz wyraziła także podziękowania Łukaszowi Siewierskiemu, wiceprezesowi spółdzielni, dyrektorom zakładów oraz kluczowym pracownikom spółdzielni. Na zakończenie podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju OSM Łowicz. Podziękowała także Joannie Kaptacz, prezes OSM w Myszkowie, a także Adamowi Synowcowi, przewodniczącemu rady nadzorczej tej spółdzielni za zaufanie, którym obdarzyli Łowicz.

image
Na walnym OSM Łowicz stawiło się 42 z 44 delegatów
FOTO: Paweł Kuroczycki

Tomasz Chądzyński, przewodniczący rady nadzorczej, składając sprawozdanie z jej działalności w 2023 r. podkreślił, że rada zbierała się dziewięć razy, analizując sytuację ekonomiczną spółdzielni, zatwierdzając harmonogram zebrań rejonowych, analizując sprawozdanie zarządu. Analizowała także sprawozdanie biegłego rewidenta, interesowała się formami pomocy dla rolników chcących zwiększać produkcję mleka oraz analizowała zagrożenia dla produkcji mleka.

Szczegółowo analizowano także zasadność nowych inwestycji, problem cen energii elektrycznej i gazu. Poparła również zarząd w działaniu zmierzającym do połączenia z OSM Myszków.

image
Delegaci na walne zebranie OSM Łowicz udzielili zarządowi absolutorium w tajnym głosowaniu, wyborczą urnę dzierżył Stanisław Jabłoński, szef działu skupu i przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej
FOTO: Krzysztof Wróblewski

Ile jest wysiłku w litrze mleka?

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarządowi spółdzielni, przede wszystkim za to, że po wielu latach cena skupu w ubiegłym roku była wyższa od średniej krajowej. Dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie w rozwój naszej spółdzielni. Dziękuję także pani prezes i przewodniczącemu rady nadzorczej OSM Myszków za to, że wybrali naszą spółdzielnię do współpracy i połączenia. Dziękuję też wszystkim rolnikom, to wy dobrze wiecie, ile wysiłku, pracy i zaangażowania wymaga wyprodukowanie litra mleka – zakończył swoje wystąpienie Tomasz Chądzyński.

Stanisław Jabłoński przedstawiając sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdził, że na zebraniu stawiło się 42 z 44 przedstawicieli.

Jan Dworniak, biegły rewident badający sprawozdanie finansowe OSM Łowicz stwierdził, że sytuacja spółdzielni za rok ubiegły jest lepsza niż w poprzednich wielu latach.

Dziś delegaci mogą świętować – podkreślił dr Jan Dworniak. – Ten rok był dla spółdzielni taki, że przyjęto 233 dostawców, a skreślono 264, ale to są kosmetyczne zmiany i oznacza to, że to, co Łowicz ma do zaoferowania rolnikom, jest atrakcyjne.

Jak tłumaczył, o sytuacji finansowej spółdzielni decyduje nie tylko cena skupu mleka czy cena zbytu produktów. To także między innymi sprzedaż na jednego zatrudnionego, która wynosi w Łowiczu ponad 2 mln zł.

Skup wzrósł z 359 mln l do 398 mln l, tak duży przyrost jest dziś rzadko spotykany. Cena mleka w ub.r. była bardzo dobra. W 1995 r. sprzedaż wyniosła 101 mln zł, a obecnie ponad 2 mld zł. Podobnie jest ze skupem mleka (w 1995 – 85 mln l). Spółdzielnia w Łowiczu odniosła duży sukces w funkcjonowaniu – mówił dr Dworniak. – Choć sytuacja na krajowym i światowym rynku była gorsza, to OSM Łowicz utrzymując wysoką cenę skupu mleka uzyskała w ub.r. dobry wynik finansowy.

image
Najwięksi dostawcy mleka do OSM Łowicz na wspólnym zdjęciu
FOTO: Paweł Kuroczycki

Podsumowując wyniki finansowe spółdzielni Dworniak podkreślił, że OSM Łowicz to firma stabilna.

Życzę państwu jednego; żeby się ten rok 2023 powtórzył – zakończył swoje wystąpienie dr Jan Dworniak.

Podczas zaplanowanej w porządku obrad dyskusji, Joanna Kaptacz, prezes OSM Myszków, podziękowała zarządowi OSM Łowicz za współpracę oraz za chęć połączenia. Podkreśliła także, że spółdzielnia, którą reprezentuje, nie jest zadłużona.

Po przerwie delegaci na walne zatwierdzili sprawozdanie zarządu i rady nadzorczej OSM Łowicz, udzielając w tajnym głosowaniu absolutorium członkom zarządu – prezes Iwonie Grzybowskiej jednogłośnie i wiceprezesowi Łukaszowi Siewierskiemu.

Uczestnicy walnego zdecydowali także o podziale nadwyżki bilansowej za 2023 r., która zasiliła fundusz hodowli i wzajemnej pomocy oraz fundusz zasobowy. Określili także najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć oraz kierunki rozwoju na 2024 r. Jednogłośnie przegłosowali także decyzję o połączeniu OSM Łowicz, jako spółdzielni przejmującej z OSM Myszków.

Na zakończenie Ireneusz Znyk, przewodniczący komisji uchwał i wniosków, przedstawił dwa wnioski złożone przez Przemysława Zielińskiego, dotyczące zmian w statucie. Po przeprowadzonej dyskusji delegacji zdecydowali o odrzuceniu wniosków.

Na koniec Adam Synowiec, przewodniczący rady nadzorczej OSM Myszków, podziękował za przyłączenie spółdzielni, którą reprezentuje i podkreślił, że na terenie funkcjonowania spółdzielni nie było głosów przeciwnych połączeniu z Łowiczem.

Najwięksi dostawcy do OSM Łowicz

Rejon Łowicz

 • Mariusz Marczak
 • Marcin Wiechno
 • Anna Jabłońska

Rejon Toruń

 • Maciej Janusz
 • Artur Szurik
 • Jakub Kornacki

Rejon Konin

 • Mariusz Smolarek
 • Tomasz Pokrop
 • Jacek Mikołajczak

Rejon Kutno

 • Andrzej Kordos
 • Tomasz Łuczak
 • Zygmunt Bombała

Rejon Kalisz

 • Aleksander Lis
 • Jakub Leśniak
 • Arkadiusz Markuszewski

Paweł Kuroczycki

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 11:33