archiwum
StoryEditorPolska hodowla bydła

Związek kujawsko-pomorskich hodowców bydła ze stratą 15 tys. zł

25.05.2024., 13:00h
Wiosną, na posiedzeniu zarządu i komisji rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła postanowiono, że hodowcy spotykać będą się w różnych częściach województwa, które słyną z produkcji mleka.

Jak zarząd i komisja rewizyjna Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła ocenia swojądziałalność w ubiegłym roku?

Ostatnie posiedzenie odbyło się w Starorypinie Rządowym niedaleko Rypina, podczas którego przedstawiono m.in. sprawozdania komisji rewizyjnej i z posiedzeń prezydium związku oraz omówiono aktualną sytuację w rolnictwie.

Przez 12 miesięcy ubiegłego roku mierzyliśmy się z wieloma problemami, które występowały w działalności Związku, jak i w pracy w naszych gospodarstwach. W 2023 r. odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej oraz jedno spotkanie prezydium, pięć posiedzeń zarządu i komisji rewizyjnej oraz zjazd delegatów, który odbył się 17 lutego. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla naszych członków imprezy integracyjne, szkolenia oraz wycieczki. Jak co roku, zostały także zakupione kalendarze dla wszystkich członków Związku – wymieniał Piotr Doligalski – prezes KPZHB.

Związek brał również udział w odbywających się w Bydgoszczy targach Ferma Bydła i był reprezentowany przez jego władze w spotkaniach i rozmowach z innymi branżowymi związkami oraz agencjami i urzędami rządowymi. Zarząd KPZHB na bieżący rok wyznaczył sobie za cel kontynuację szkoleń tematycznych, które mają stać się platformą wymiany wzajemnych doświadczeń hodowców. Weźmie także udział w organizacji wystawy bydła hodowlanego w Minikowie oraz zorganizuje wyjazdy merytoryczne i integracyjne dla swoich członków.

Dziękuję wszystkim członkom Związku oraz osobom obsługującym nasze biuro za współpracę i działania w okresie sprawozdawczym. Myślę, że dobrze nam się układa współpraca z KP ODR w Minikowie oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka – podsumował prezes Doligalski.

Sprawozdanie finansowe KPZHB za 2023 rok

Podczas posiedzenia komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie dotyczące finansów Związku. Nie stwierdziła uchybień w prowadzeniu dokumentacji organizacji. W 2023 r. na jej przychody złożyło się 47 808 zł ze składek, 81 596 zł jako przychody wynikające ze współpracy z podmiotami z branży hodowlanej, z czego 32 236 zł wynikało z umowy zawartej ze spółką Polska Federacja, która jest w 100% kontrolowana przez prezydenta PFHBiPM dotyczącej reklamy kolczyków.

Pozostałe środki zostały wpłacone przez osoby prywatne. KPZHB miał także przychody w postaci wpłat hodowców oraz firm. Otrzymał z tego tytułu 54 342 zł, z czego 8000 zł zostało wpłacone na druk kalendarza, 17 842 zł stanowiły wpłaty sympatyków, a 27 500 zł to były środki na organizowaną przez Związek wycieczkę. Łączne przychody w ubiegłym roku wyniosły 183 765,31 zł.

Komisja rewizyjna podsumowała także koszty. Wyniosły one 199 137,60 zł, co oznacza, że została poniesiona strata w wysokości 15 372,38 zł. KPZHB organizuje wiele spotkań, wydarzeń i imprez, które są przeznaczone na wycieczkę do Włoch, którą Związek dofinansował kwotą 20 000 zł. Zorganizowano również – za 14 500 zł – spotkanie w Brodnicy i za 15 128,64 zł w Rojewie. Na pozostałe spotkania organizowane w ciągu roku wydano 42 641,21 zł.

Związek poniósł także spory wydatek na udział w targach w Minikowie. 21 311,34 zł wydano na zakup namiotu, gadżetów i poczęstunku dla hodowców. KPZHB wydał także 6500 zł na składkę członkowską do PFHBiPM, 6070,62 zł na podatki i opłaty. Były także poniesione koszty na spotkania zarządu i prezydium oraz spotkania przedwyborcze, a także zakup wiązanek okolicznościowych w związku z pogrzebami członków związku. Wydano na ten cel 22 878,96 zł.

Posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej KPZHB nie ograniczyło się jedynie do części oficjalnej regulowanej statutem organizacji. Po jej zakończeniu członkowie zarządu wysłuchali wykładu prof. dr. hab. inż. Romana Łyszczarza, który omówił „Bieżące aspekty w produkcji pasz na siedliskowo zróżnicowanych łąkach trwałych i polowych użytkach zielonych”.

Tomasz Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 23:12