StoryEditorWiadomości z branży

Rolnicy z Podlasia przeciwko nowym rozwiązaniom ONW

08.10.2019., 13:10h
Skrót listu otwartego do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie proponowanych zmian dotyczących płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Szanowny Panie Ministrze,

w związku z proponowanymi zmianami w dotychczasowych rozwiązaniach przyznawania płatności ONW, należy wyrazić zdecydowany sprzeciw. Przyjęte w projekcie zmiany są krzywdzące, głównie, jeśli chodzi o rolników z terenów województwa podlaskiego, w tym z terenu powiatu łomżyńskiego.

Proponowana utrata statusu ONW typu nizinnego przez znaczną część obszarów jest wynikiem odejścia od funkcjonujących dotychczas wskaźników społecznych. Obszary wyznaczone przy pomocy tego wskaźnika nie pokrywają się w pełni z obszarami wyznaczonymi w oparciu o nowe kryteria biofizyczne.

Z proponowanym rozwiązaniem trudno się zgodzić, szczególnie w odniesieniu do gospodarstw na terenie województwa podlaskiego, w tym powiatu łomżyńskiego, które w zdecydowanej większości zajmują się produkcją mleka. Podlaskie jest  zagłębiem mlecznym kraju. Produkcja odbywa się w gospodarstwach o specyficznych warunkach w odniesieniu do klasy ziemi, która jest niska i wymaga zdecydowanie większych nakładów, aby można było zaspokoić potrzeby produkcji mleka na opłacalnym poziomie. Rolnicy liczyli, że zmiany będą szły w kierunku poprawy opłacalności produkcji mleka, do której przez lata byli zachęcani. Tym czasem teraz okazuje się, że proponowane zmiany jeszcze bardziej zniechęcają rolników a ich problemy narastają.

Każdy zajmujący się produkcją mleka wie, że niezbędna do tego jest przede wszystkim uprawa kukurydzy. Na gruntach w Łomżyńskiem  jest ona trudna i wymaga potężnych nakładów. Pełne wsparcie z racji dopłat ONW w znacznym stopniu rekompensowało wnoszone z wielkim trudem wypracowane środki. Wchodzące zmiany są kolejnym zabiegiem, który rolników zubaża zamiast ich wspierać.

Według propozycji zmian, więcej rodzimych gospodarzy straci dopłaty z tytułu ONW niż je zyska. Próba przekonania rolników, że poszkodowanym resort rolnictwa wypracuje wsparcie osłonowe jest mało wiarygodne. Wprowadzenie nowych zasad płatności ONW budzi wielki niepokój rolników odwiedzających Biuro IR w Łomży, w większości nie akceptują proponowanych zmian i zdecydowanie się im sprzeciwiają.

Z uwagi na specyfikę rolnictwa w województwie podlaskim, kwalifikacja gruntów sytuująca gospodarstwa w znacznym stopniu poza ONW jest niesłuszna, niesprawiedliwa, krzywdząca i dyskryminująca. W związku z proponowanymi zmianami rolnicy z powiatu łomżyńskiego apelują o pilną interwencję, aby wstrzymać decyzje w sprawie zmian, by nie doprowadzić do wprowadzenia krzywdzącego prawa, które bezpośrednio i nieuczciwie uderza w interes rolników.

Pozbawienie rolników płatności ONW będzie prowadzić do obniżenia konkurencyjności ich gospodarstw w stosunku do gospodarstw położonych na obszarach, na których nie występują niekorzystne warunki użytkowania gruntów.

Warunki gospodarowania są coraz trudniejsze, niska opłacalność produkcji i wysokie koszty coraz bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy uciekają z obszarów wiejskich. Powyższych zmian nie zrekompensuje przejściowe wsparcie wypłacane do roku 2020 dla beneficjentów, którzy utracili status ONW typu nizinnego.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się w imieniu rolników z Łomżyńskiego o interwencję w tak ważnej dla producentów rolnych sprawie utraty płatności dla obszarów ONW, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i przyszłość gospodarstw rolnych i ich rodzin.

Skrót listu Zdzisława Łuby, przewodniczącego rady powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.

Łomża, dn. 16 września 2019 r.

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. luty 2024 14:50