www wwwBeata Dąbrowska
StoryEditorJak uniknąć brakowania krów ze stada?

5 najważniejszych zasad zarządzania okresem przejściowym u krów mlecznych

18.04.2024., 14:00h
– Krowy z gorszym okresem przejściowym produkują mniej mleka, dłużej zachodzą w ciążę, są bardziej narażone na jej utratę oraz wybrakowanie ze stada, co powoduje znaczne straty ekonomiczne – twierdzi prof. Eduardo de Souza Ribeiro z Wydziału Biologii Zwierząt Uniwersytetu Guelph w Ontario w Kanadzie.

Optymalny okres przejściowy u krowy, czyli jaki?

Zmniejszone pobranie paszy, zaostrzony stan zapalny i stres oksydacyjny wydają się odpowiadać za dużą część długoterminowych konsekwencji upośledzonego okresu przejściowego. Niestety, nie ma żadnej żelaznej definicji tego, co oznacza optymalny okres przejściowy, niemniej w optymalnie przebiegającym okresie przejściowym, długość okresu zasuszenia powinna być ukierunkowana na 50–60 dni, aby uniknąć krów z okresem zasuszenia, który jest zbyt długi (>60 dni) lub zbyt krótki (<30 dni).

Im mniej zatuczona krowa w okresie przejściowym, tym lepsza mleczność w laktacji

Ocena kondycji ciała przy zasuszeniu powinna być umiarkowana (3,0 do 3,25 w skali 1–5) i utrzymywać się do wycielenia. Z licznych badań wynika, że krowy, które rozpoczynały okres zasuszenia z kondycją ≤ 3,0 pkt. charakteryzowały się wyższą mlecznością oraz udziałem tłuszczu i białka w mleku w okresie pierwszych 150 dni laktacji niż krowy w nadmiernej kondycji, ocenione na ≥ 3,5 pkt. Ponadto wprowadzenie krów w okres zasuszenia w odpowiedniej kondycji wpływa bezpośrednio na ich zdrowotność w kolejnej laktacji.

Suplementacja kwasów omega u krów jest kluczowa w okresie przejściowym

Idealnie byłoby, gdyby krowy miały również normalne wycielenie, czyli bez żadnych problemów urodziły pojedyncze cielę, powinny zachować dobry apetyt, szczególnie we wczesnym okresie poporodowym.

Prof. Ribeiro przeprowadził badania dotyczące wpływu suplementacji kwasów tłuszczowych omega-3 i organicznych minerałów śladowych na wydajności krów. Wykazały one, że suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 u krów w okresie przejściowym może pomóc w rozwiązaniu poporodowego stanu zapalnego, a podawanie organicznych minerałów śladowych zwiększa odporność i pobranie paszy, co w dłuższej perspektywie może sprzyjać lepszej laktacji i wydajności.

Najważniejsze zalecenia dla okresu przejściowego u krów:

  • Zapewnienie wydzielonego miejsca (kojca porodowego), w celu zminimalizowania stresu i zapewnienia zwierzętom komfortu i spokoju.
  • Monitorowanie oceny kondycji ciała przy zasuszeniu, wycieleniu i około 6 tygodni po porodzie oraz praca nad poprawą tych wyników w miarę upływu czasu.
  • Stymulowanie efektywnego pobierania paszy: maksymalna ilość niedojadów – 5% na dzień, średnia wielkość cząsteczek od 5 do 7 cm.Należy dążyć do tego, aby dzienne pobranie suchej masy wynosiło od 11,8 do 14,5 kg na krowę.
  • W przypadku pojawienia się problemów poporodowych, należy dążyć do wczesnej diagnozy i szybkiego zastosowania skutecznego leczenia, aby skrócić czas trwania schorzenia i zmniejszyć ryzyko powikłań.
  • Zapobieganie stresowi cieplnemu.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. maj 2024 03:16