Pexels
StoryEditorRozród krów

Im więcej laktacji, tym lepsza jakość siary u krowy?

27.08.2023., 14:30h
Beata DabrowskaBeata Dabrowska
Amerkańscy naukowcy z Uniwersytetu w New Hampshire, przeprowadzili badania, na podstawie których wysnuli wniosek, że jakość siary można w pewnym stopniu przewidzieć na podstawie wydajności mlecznej matki w poprzedniej laktacji oraz pogody.

Im więcej laktacji, tym bogatsza siara w immunoglobuliny

Badacze stwierdzili, że wskaźniki z poprzedniej laktacji pozwalają przewidzieć jakość siary. Im więcej laktacji w cyklu produkcyjnym krowy, tym wyższa będzie jakość siary w przyszłości. A zatem, wnioski z przeprowadzonych badań mogą umożliwić hodowcom bydła mlecznego prognozowanie jakości siary jeszcze przed wycieleniem i określenia przybliżonego poziomu immunoglobulin (IgG), który jest najważniejszym wskaźnikiem jakości siary, a wszystko bez konieczności pobierania jej próbek.

image

Naukowcy zauważyli również, że krowy produkowały siarę najniższej jakości zimą.

FOTO:

Pora roku wpływa na jakość siary

We wcześniejszych badaniach zauważono, że niewłaściwe skarmianie siary nowo urodzonym cielętom może skutkować spowolnieniem i obniżeniem przyrostów, wzrostem zachorowalności i ryzyka upadków, zwiększonym ryzykiem brakowania oraz obniżeniem produkcji w pierwszej i drugiej laktacji. Oczywiście hodowcy bydła mogą i powinni badać siarę za pomocą np. refraktometru, który pozwala na precyzyjne oszacowanie stężenia IgG, niemniej nadal zbyt mało czasu poświęcają na zbadanie siary przed jej skarmieniem. Naukowcy zauważyli również, że krowy produkowały siarę najniższej jakości zimą. Wysunęli więc teorię, że przy wyższej temperaturze otoczenia naczynia krwionośne rozszerzają się, co zwiększa ich przepuszczalność dla immunoglobulin, a zwiększona przepuszczalność może przyczyniać się do poprawy jakości siary. Badania te sugerują, że temperatura otoczenia lub długość dnia ma wpływ na jakość siary.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 13:44