Kulawizny występują u 3,9–5,9% krów z trudnościami podczas porodu i tylko u 0,27–2,37% krów bez trudności z wycieleniem. Ponadto, ciężka kulawizna występuje częściej u krów z problemami porodowymi.
StoryEditorRozród krów

Trudny poród predysponuje krowy do kulawizn i pogarsza skład mleka

12.02.2024., 14:00h
Beata DabrowskaBeata Dabrowska
Trudności z wycieleniem na dowolnym etapie porodu mają bezpośredni, negatywny wpływ na cielę i krowę. Prowadzą do przedłużającego się niedotlenienia, znacznej kwasicy i zwiększonego odsetka martwych urodzeń u cieląt, a u krów powodują komplikacje zdrowotne, takie jak urazy, niedowład, zapalenie macicy i zapalenie błony śluzowej macicy po wycieleniu, wpływając na wydajność, dobrostan i rentowność produkcji mleka.

Jakie negatywne skutki pociąga za sobą trudny poród u krowy?

Straty ekonomiczne wynikają ze śmiertelności cieląt lub krów, zmniejszonej wydajności mlecznej, spadku płodności oraz zwiększonych kosztów weterynaryjnych.

Do wszystkich tych negatywnych skutków związanych z trudnym porodem, brytyjscy naukowcy dodali kolejny. Otóż, badania wykazały, że częstotliwość występowania kulawizn jest wyższa u krów, u których wystąpiły problemy podczas wycielenia.

W jaki sposób trudne wycielenie łączy się z kulawiznami u krów?

Kulawizny występują u 3,9–5,9% krów z trudnościami podczas porodu i tylko u 0,27–2,37% krów bez trudności z wycieleniem. Ponadto, ciężka kulawizna występuje częściej u krów z problemami porodowymi. Co więcej, wycielenie jest uważane za czynnik wyzwalający występowanie kulawizn we wczesnych fazach laktacji.

Stres spowodowany zmianami fizjologicznymi, społecznymi i zmianami w pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia kulawizny w okresie okołoporodowym. Ból i silny dyskomfort spowodowany kulawizną wpływa na zachowanie krów podczas leżenia i wstawania; w związku z tym spędzają one więcej czasu w pozycji leżącej, co zwiększa ryzyko wystąpienia mastitis u krów, szczególnie wywołanego przez Staphylococcus aureus i Staphylococcus agalactiae.

Ponadto, trudności z wycieleniem zmniejszają zawartość białka mleka, tłuszczu i laktozy oraz zwiększają liczbę komórek somatycznych, które są pomocnymi markerami w monitorowaniu i diagnozowaniu subklinicznego i klinicznego mastitis. Zmiany w białku mleka, tłuszczu i laktozie są spowodowane stresem, bólem oraz słabym wchłanianiem i przyswajaniem składników pokarmowych paszy.

image

Badania wykazały, że częstotliwość występowania kulawizn jest wyższa u krów, u których wystąpiły problemy podczas wycielenia.

FOTO: Beata Dąbrowska

Beata Dąbrowska

image
Zdrowie cieląt

9 praktyk pomagających w resuscytacji nowo narodzonego cielęcia

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 07:09