StoryEditorPorady

Skrócenie odpoczynku krowy o godzinę to o 1 kg mleka mniej

29.12.2020., 14:12h
Współczesna krowa mleczna produkuje duże ilości mleka, co przekłada się na wysokie zapotrzebowanie na energię, które pokrywa w odpowiednio zbilansowanej dawce pokarmowej. Jednak dawka to niejedyny warunek gwarantujący wysoką produkcję i zdrowie Niezbędny jest także odpoczynek mierzony czasem leżenia. Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na czas leżenia, w tym rywalizacja o stanowiska, czas spędzony poza nim, rozmiar boksu oraz rodzaj i jakość ściółki.

Zadbaj o długi odpoczynek swoich krów

Czas odpoczynku lub leżenia jest niezbędny do normalnego funkcjonowania wszystkich zwierząt, w tym ludzi.

Krowy mleczne są takie same. Gdy czas leżenia jest ograniczony, zaczynają produkować mniej mleka oraz pogarsza się stan zdrowia racic. Podczas konferencji poprzedzającej Cornell Nutrition Conference Rick Grant poinformował, że krowy mleczne wymagają około 12,5 godziny leżenia dziennie. Czas ten może być dłuższy, w zależności od poziomu produkcji krów. Ma to sens ponieważ krowy, które poświęcą więcej energii na produkcję mleka będą potrzebowały więcej czasu na regenerację. Rick Grant poinformował, że każda utracona godzina odpoczynku odpowiada utracie około 1 kg mleka.

Jak zapewnić krowom komfort podczas odpoczynku?

Ponieważ czas leżenia jest tak istotny dla zdrowia i produkcji, należy stworzyć krowom środowisko zapewniające maksymalny komfort i czas na odpoczynek. Po pierwsze, trzeba się upewnić czy boksy są wystarczająco duże dla naszych krów? Naukowcy z University of British Columbia podali, że krowy mleczne rasy holstein spędzały o 1,2 godziny więcej czasu leżąc w szerszych boksach (51,9 cala) w porównaniu z wąskimi boksami (44,1 cala).

Innym ważnym aspektem jest rywalizacja o boksy legowiskowe, ponieważ zbyt duże zagęszczenie krów w oborach stało się powszechną praktyką np. w USA. Wraz ze wzrostem konkurencji krowy będą spędzać więcej czasu stojąc zamiast leżeć lub jeść. Dorosłe krowy dominujące będą mogły uzyskać wymagany odpoczynek, ale już młodsze, uległe krowy będą bardziej dotknięte tym problemem. Niektóre firmy w USA oferują już hodowcom usługi pomiaru czasu leżenia w stadzie, a są to bardzo cenne dane pozwalające zrozumieć, jak wygodnie mają nasze krowy, jaki jest średni czas ich odpoczynku. Stwarzając krowom warunki do spędzania więcej czasu na odpoczynku, zapewniając odpowiednią dawkę, która może być szybko zjedzona i niesortowana, osiągamy wyłącznie same korzyści. Aby zapewnić krowom odpowiednie możliwości leżenia należy upewnić się również czy stanowiska są czyste.


Czas leżenia bydła mlecznego jest dobrym wskaźnikiem odpoczynku i powinien wynosić około 12,5 godziny dziennie w pozycji leżącej
  • Czas leżenia bydła mlecznego jest dobrym wskaźnikiem odpoczynku i powinien wynosić około 12,5 godziny dziennie w pozycji leżącej
Beata Dąbrowska
Źródło: Thedairysite.com
Zdjęcia: Beata Dąbrowska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 15:48