SmaXtec jest obecnie jedynym dostępnym tego typu system odróżniający powszechnie stosowane sensory zewnętrzne – instalowane na zwierzętach.firmowe
StoryEditorNowoczesny monitoring stada mlecznego

SmaXtec - monitoring stada, jakiego jeszcze nie było

25.01.2024., 14:00h
Beata DabrowskaBeata Dabrowska
Polscy hodowcy coraz częściej sięgają po najnowsze technologie w zarządzaniu stadem bydła mlecznego, optymalizując tym samym koszty produkcji mleka i zabezpieczając status zdrowotny krów. Od niedawna firma Feed Expert zajęła się dystrybucją i wdrożeniem opartego na sztucznej inteligencji innowacyjnego systemu smaXtec. To super zintegrowane narzędzie pozwala na precyzyjny monitoring pojedynczych krów mlecznych, a także bydła opasowego, niezależnie od ich stanu fizjologicznego oraz lokalizacji w gospodarstwie lub na pastwisku.

SmaXtec, czyli monitoring z wnętrza krów

Sercem systemu jest układ bazy wraz z niezależnym i zintegrowanym systemem przesyłu danych pochodzących z „wnętrza krów” dzięki unikalnym bolusom zlokalizowanym wewnątrz przedżołądka krów. Obecnie jest to jedyny dostępny tego typu system odróżniający powszechnie stosowane sensory zewnętrzne – instalowane na zwierzętach.

Bolus aplikowany dożwaczowo, wędruje do czepca, gdzie zbiera i przekazuje dane niemożliwe do określenia przez inne urządzenia standardowe. Do analizowanych parametrów podstawowych należą:

  • temperatura,
  • aktywność behawioralna,
  • przeżuwanie,
  • pobranie wody w litrach na dobę,
  • a nawet wartość pH żwacza. 

Jak system analizuje dane ze żwacza krowy?

Analiza danych odbywa się w oparciu o skomplikowane i wieloczynnikowe obliczenia statystyczne, czego wynikiem finalnym jest aktualna i bezpośrednia informacja o stanie zdrowia każdego posiadającego bolusa zwierzęcia. Przeżuwanie określane jest na podstawie skurczów mięśni przedżołądków, a temperatura wnętrza ciała określana jest z dokładnością do 0,01°C.

Zespół specjalistów z Feed Expert analizując wykresy i krzywe regresji liniowych już jest w stanie z wyprzedzeniem kilkudniowym rozpocząć profilaktykę danej sztuki lub wskazać zagrożenie wynikające z np. znacznie krótszej frekwencji przeżuwania czy zmniejszonego pobrania wody lub zmian temperatury odbiegającej od fizjologicznej dla danego zwierzęcia.

Aktywny bolus smaXtec z dokładnością do 1 l określa ilość pobranej wody, co w wyraźny sposób ułatwia żywieniowcom, a także lekarzom weterynarii, monitorować bardziej precyzyjnie stado. Ponadto system informuje nas o zagrożeniu mastitis i innymi chorobami metabolicznymi, ułatwiając profilaktykę zagrożeń wynikającą z wysokiej użytkowości krów mlecznych. Konkludując, smaXtec oraz doradztwo Feed Expert, to podstawowe narzędzie monitoringu nie tylko rozrodu, ale zarządzania stada krów i poprawy efektywności ekonomicznej produkcji mleka.

W kolejnych edycjach naszego tygodnika zaprezentujemy obory, w których hodowcy zdecydowali się wprowadzić innowacyjny system smaXtec wdrożony przez specjalistów z Feed Expert. Przekażemy również ich pierwsze spostrzeżenia i doświadczenia z użytkowania systemu.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. luty 2024 15:38