StoryEditorSpółdzielnia mleczarska

Stabilna sytuacja po trudnym roku w OSM w Siedlcach

17.07.2021., 15:07h
Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach odbyło się 29 czerwca br. Otworzył je Jarosław Orzyłowski, przewodniczący rady nadzorczej. Na początku Walnego wybrano prezydium, czyli przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów. Przewodniczącym został Leszek Woźnica, sekretarzem Jacek Jastrzębski, a asesorami Leszek Cis i Mariusz Suchożebrski.

Rozpoczęcie Zebrania Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach

Podobnie jak w roku ubiegłym regulamin obrad przedstawił wiceprezes Waldemar Szajko.

Podczas posiedzenia wybrano dwie komisje: mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Przewodniczącym komisji mandatowo-skrutacyjnej został Jarosław Dobrowolski, a członkami Piotr Matejko, kierownik działu skupu oraz Jerzy Chaciński. Natomiast przewodniczącym komisji uchwał i wniosków została Bogusława Kurkus, a członkami Marcin Boruc i Marek Skwierczyński.

Sprawozdanie z działalności OSM w Siedlcach za 2020 rok przedstawił Marek Czapski, prezes zarządu.

W imieniu ogółu członków do kontroli i nadzoru całokształtu działalności spółdzielni została powołana rada nadzorcza. Pełni ona rolę nadzorczą i kontrolną oraz współpracuje z zarządem spółdzielni w celu polepszenia efektów gospodarczych. Rezultatem dobrej współpracy jest między innymi fakt, że za 2020 rok uzyskaliśmy pozytywny wynik finansowy z działalności gospodarczej, a także możemy w terminie płacić dostawcom należności za dostarczone mleko. Zysk netto wyniósł ponad 73 tys. zł – powiedział Marek Czapski.

Jak pandemia wpłynęła na działanie Spółdzielni w Siedlcach?

Rok pod znakiem pandemii nie odbił się negatywnie na produkcji surowca przez dostawców OSM Siedlce.

W 2020 r. spółdzielnia skupiła 54 876 680 litrów mleka. W stosunku do roku poprzedniego skup był większy o 4 334 077 litrów, przy dynamice 108,57%. Średnia cena zapłacona za ubiegły rok wyniosła 1,41 zł, ale chciałbym podkreślić, że obecnie wynosi ona 1,55 zł za litr skupionego surowca. Natomiast całość mleka przeznaczonego na produkcję wyrobów pod marką OSM Siedlce i na produkcję usługową w ubiegłym roku wyniosła 77 982 968 litrów, tj. o 10 851 420 litrów więcej niż w roku 2019.

Prezes podkreślił, iż w połowie ubiegłego roku wprowadzony został do sprzedaży nowy produkt OSM Siedlce, jakim jest ser mozzarella, który został pozytywnie odebrany przez klientów.
Prezes Marek Czapski w swoim wystąpieniu przedstawił także działania wykonane w 2020 roku.

Zrealizowaliśmy wszystkie działania przewidziane na 2020 rok. Między innymi zakupiona została licencja na sery do aparatu Food scan, aby można było prowadzić na tym aparacie ocenę składu chemicznego nowych produktów, jakim jest mozzarella i produkt seropodobny. Przeprowadzona została walidacja metod badawczych pod kątem oceny mozzarelli i produktu seropodobnego na aparacie Food scan.

  • Od lewej: Leszek Cis, Mariusz Suchożebrski, Jarosław Orzyłowski, Leszek Woźnica Jacek Jastrzębski

Nagradzane i  uwielbiane przez konsumentów produkty OSM Siedlce

Wyroby OSM Siedlce w 2020 roku otrzymały wiele nagród i wyróżnień. Między innymi twaróg tradycyjny tłusty oraz mleko pełne w proszku uzyskały certyfikat „Jakość Tradycja”. OSM Siedlce otrzymała także certyfikat standardu sieciowego IFS. W ubiegłym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przedłużył członkostwo OSM Siedlce w Sieci Kulinarnego Dziedzictwa Mazowsze. Pod logo SKDM promowane mogą być takie produkty jak: twaróg tradycyjny tłusty, serki homogenizowane, masło ekstra, mleko w proszku oraz kefir.

W sierpniu ubiegłego roku marszałek województwa mazowieckiego w konkursie „Laur Marszałka” przyznał wyróżnienie dla serka śmietankowego krimi. We wrześniu otrzymaliśmy medal za zajęcie I miejsca w II Krajowej Ocenie Wybranych Produktów Mlecznych przyznany przez prezesa zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy dla serka śmietankowego krimi. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku otrzymaliśmy Złotą Perłę Regionu za gamę serków homogenizowanych oraz Brązową Perłę Regionu za serek śmietankowy krimi – powiedział prezes OSM Siedlce.

Blisko 2 miliony zł na ubiegłoroczne inwestycje

W ubiegłym roku OSM Siedlce z własnych środków przeznaczyła na inwestycje blisko 2 mln. zł. Wśród nich były między innymi: dostawa i montaż regałów magazynowych grawitacyjnych do nowego magazynu dystrybucyjnego, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup linii pasteryzująco-homogenizującej do śmietanki, rozbudowa instalacji ultrafiltracji do produkcji twarogu sernikowego.

Prezes zarządu przedstawił także założenia inwestycji na 2021 rok. Wśród nich są między innymi: budowa wiaty na palety, przygotowanie dokumentacji i projektu na rozbudowę działu produkcji, uruchomienie zestawu pasteryzująco-homogenizującego do śmietanki, przygotowanie projektów i dokumentacji pod kogenerację.

Prezes Marek Czapski przekazał także informacje dotyczące realizacji wypłat udziałów członkowskich byłym dostawcom. Podkreślił, że są one realizowane na bieżąco, zgodnie ze statutem spółdzielni.

W 2020 roku wpłynęło 30 podań o wypłacenie udziałów członkowskich na kwotę ponad 400 tys. zł, których wypłaty zaczniemy realizować po Zebraniu Przedstawicieli – powiedział Marek Czapski.

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Jarosław Orzyłowski.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: Marek Czapski, prezes zarządu i Waldemar Szajko, wiceprezes zarządu.

Zebranie Przedstawicieli OSM Siedlce poprzedziły zebrania rejonowe przeprowadzone od 1 do 11 czerwca br. Ich podstawowym celem było zapoznanie członków spółdzielni i dostawców mleka z działalnością gospodarczą i sytuacją ekonomiczno-finansową spółdzielni za 2020 rok oraz dokonanie wyboru delegatów na Zebranie Przedstawicieli oraz członków rady nadzorczej. Ogółem wybrano 32 delegatów z 13 okolicznych gmin oraz 3 z zakładu. Dokonano również wyboru 15 członków rady nadzorczej na czteroletnią kadencję. Gminę Grębków reprezentuje Marcin Boruc, gminę Przesmyki Jerzy Chaciński, gminę Skórzec Leszek Cis, gminę Suchożebry Jarosław Dobrowolski, gminę Mordy Józef Głuchowski i Jarosław Orzyłowski, gminę Domanice Jacek Jastrzębski, gminę Kotuń Bogusława Kurkus, gminę Paprotnia Szczepan Łęczycki, gminę Wodynie Grażyna Markiewicz, gminę Wiśniew Jan Okniński, gminę Mokobody Zenon Piotrowski, gminę Siedlce Leszek Woźnica, gminę Zbuczyn Marek Żelechowicz, a zakład Siedlce reprezentuje Piotr Matejko, kierownik skupu.

Józef Nuckowski
Zdjęcia: Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 10:13