StoryEditorWiadomości z branży

Szepietowo 2021: superczempiony m.in. dla rodziny Żochowskich

13.09.2021., 16:09h
Ojciec i córka podzielili pomiędzy siebie superczempiony XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Mowa tu o Annie i Stanisławie Żochowskich, których hodowla jest jedną z najlepszych w kraju zarówno pod względem genetycznym, jak i produkcyjnym.

Krowa Lizzie 118 idealnym wzorcem rasy

Główny sędzia ringowy Mirosław Anaczkowski przyznał, że zdobywczyni superczempiona wśród krów Lizzie 118, wystawiona przez Annę Żochowską to krowa idealna, będąca wzorcem rasy. Zdobyła aż 93 punkty, co bardzo rzadko się zdarza i takich krów w kraju jest zaledwie kilka, można je policzyć na palcach jednej ręki – podkreślał sędzia.

Lizzie 118 startowała w kategorii krów III i dalszej laktacji. W swojej najlepszej laktacji dała 13 008 kg mleka, a jej ojciec to amerykański buhaj Mogul. Co ciekawe, ten sam buhaj to dziadek buhaja Artusa, czyli jednego z najlepszych w ostatnich latach polskiego buhaja pochodzącego z obory Tomasza Radziszewskiego, który w tym roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Buhaj Artus ze SHiUZ-u Bydgoszcz przez długi czas był najlepszym polskim buhajem w wycenie genomowej.

2 tytuły superczempiona

Ze względu na szeroką stawkę jałówek przyznano dwa tytuły superczempiona. Wśród jałówek młodszych ten zaszczyt przypadł Velli 719, po amerykańskim buhaju Tropic z hodowli Stanisława Żochowskiego, startującej w kategorii jałowic w wieku 14–15 miesięcy. Z kolei wśród jałówek starszych superczempiona zgarnęła Elwira, po kanadyjskim buhaju Budget z hodowli Adama Pietruszyńskiego, startująca w kategorii jałowic w wieku 22–24 miesięcy.

W 1994 roku kupiłem 10 zarodków z zagranicy z bardzo dobrych linii hodowlanych. Potem sami płukaliśmy zarodki, dobieraliśmy najlepsze buhaje i dziś owocem naszej wieloletniej pracy hodowlanej jest, tak jak powiedział sędzia, krowa idealna Lizzie 118. Hodowla bydła to praca pokoleń, a początki nie były łatwe i miały miejsce 70 lat temu, gdy ojciec sprowadził się do wsi Kamińskie Wiktory. Pamiętam jak dziś, gdy z ojcem wyganialiśmy na pastwiska krowy jeszcze rasy polskiej czerwonej i ncb przywiązane do wozu żelaźniaka. W systemie komunistycznym nie uważano prywatnych gospodarstw, dopiero po zmianie systemu mogliśmy rozwinąć skrzydła i dziś nawet na krok nie ustępujemy państwowym hodowlom zarodowym. Mamy nie gorsze krowy niż w 40 spółkach strategicznych podlegających pod KOWR. Utrzymujemy 240 krów, a całego bydła mamy ponad 600. Produkujemy mleko, ale też poprawiamy genetykę. Wiele buhajów sprzedaliśmy do stacji hodowlanych. Zaś mleko sprzedajemy do największej polskiej spółdzielni mleczarskiej SM Mlekovita, którą nieustannie rozwija prezes Dariusz Sapiński – powiedział Stanisław Żochowski.

 • Od lewej: Jan Jacyniweicz, Honorata Jabłońska, Agata Przeździecka, prezes Dariusz Sapiński, Marta Rębiszewska, Mariusz Tymiński, Marek Pawluk, Bogdan Kołakowski

 • Superczempion wśród jałówek młodszych wystawiony przez Stanisława Żochowskiego

Wspomnianego prezesa Sapińskiego spotkaliśmy na stoisku SM Mlekovity razem z jego współpracownikami. Nie kryli zadowolenia nie tylko z wystawy, która przyciągnęła tłumy zwiedzających, ale również z powodu sukcesów swoich dostawców, zdobywających najwyższe laury za pracę hodowlaną.

Wszystkich przybyłych na wystawę powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Tomasz Radziszewski, który jednocześnie poprosił o uczczenie minutą ciszy śp. Krzysztofa Banacha – wiceprezydenta PFHBiPM, który przez wiele lat był zaangażowany w organizację wystaw w Szepietowie.

Nauka sztuki fitterskiej

Ważnym punktem wystawy była Ogólnopolska Szkoła Młodych Hodowców, której uczestnicy uczyli się elementów sztuki fitterskiej, a potem ją prezentowali m.in. podczas oprowadzania jałówek na ringu. Wszystko odbywało się pod bacznym okiem instruktorów. m.in. Radosława Supikowskiego z PFHBiPM. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat, a najstarszy 23 lata. Zwycięzcami tegorocznej edycji szkoły młodych hodowców zostali: Kacper Saganowski i Paweł Juszczuk otrzymując prawo udziału w europejskiej szkole młodych hodowców, która odbędzie się w 2022 roku.

Najmłodsi wzięli udział w konkursie „Młodzi hodowcy”

 • Najmłodsi wzięli udział w konkursie „Młodzi hodowcy”

Zbigniew Skrodzki z miejscowości Konopki-Białystok (pow. kolneński) przywiózł do Szepietowa 4 sztuki: 2 krowy i 2 jałówki. Jedna z nich, a mianowicie Wiera po kanadyjskim buhaju Adorable nie miała sobie równych wśród krów II laktacji i zdobyła tytuł czempiona.

Utrzymujemy 70 krów i 70 jałówek. Średnia wydajność laktacyjna w naszym stadzie sięga 11 tys. kg mleka, a czempionka jako pierwiastka w swojej I laktacji dała 9346 kg mleka. Trzeba pamiętać, że swoje prawdziwe możliwości pokaże dopiero w II i III laktacji. Mleko dostarczamy do SM Mlekpol – powiedział Zbigniew Skrodzki.

Powrót do normalności

W tym roku wystawa, jak i targi w Szepietowie, odbywające się jak zawsze na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miały wyjątkowy charakter, gdyż poprzednia edycja nie odbyła się ze względu na pandemię. Wyjątkowy był też termin, nie w czerwcu jak zazwyczaj, a 4–5 września. Wielu zwiedzających nie kryło, że cieszy się z powrotu do normalności. Dlatego zarówno okolice ringu dla zwierząt, jak i stoiska, wypełnione maszynami, wyposażeniem obór i środkami produkcji, tętniły życiem. W tegorocznej edycji wzięło udział 27 hodowców bydła mlecznego, którzy przywieźli 106 sztuk bydła. Obok prezentujemy listę nagrodzonych zwierząt.


Superczempiony:

w kategorii jałowice młodsze:

 • VEELA 719 – Stanisław Żochowski, Kamińskie Wiktory (pow.białostocki);

w kategorii jałowice starsze:

 • ELWIRA – Adam Pietruszyński, Straduny (pow. ełcki);

w kategorii krowy:

 • LIZZIE 118 – Anna Żochowska, Kamińskie Wiktor;

Czempiony:

w kategorii jałowic:

 • BORÓWKA – Piotr Szeligowski, Łubnice Krusze (pow. zambrowski),;
 • MALINA 18 – Wiesław Wojno, Wojny Piecki (pow. wysokomazowiecki),
 • VEELA719 – Stanisław Żochowski;
 • ROKSANA 30 – Stanisław Żochowski,
 • VEELA 697 – Stanisław Żochowski,
 • MILIA – Paweł Kulesza, Rębiszewo Zegadły (pow. zambrowski),
 • ELWIRA – Adam Pietruszyński.

w kategorii krowy:

 • PSTRA – Wiesław Wojno,
 • MUA – Adam Pietruszyński,
 • WIERA – Zbigniew Skrodzki,
 • LIZZIE 118 – Anna Żochowska,
 • RINA 43 – Anna Żochowska,
 • MARTA – Adam Pietruszyński,
 • HRABINA – Andrzej Radziszewski, Bogusze Stare (pow. siemiatycki).

Wiceczempiony:

w kategorii jałowic:

 • LAVONTA – Emilia i Grzegorz Kuleszowie, Rębiszewo Studzianki (pow. wysokomazowiecki),
 • FRYTKA – Dariusz Piekutowski, Markowo Wólka (pow. wysokomazowiecki),
 • CINTRA – Andrzej Ireneusz Mościcki, Dąbrowa Kity (pow. wysokomazowiecki),
 • MALWA – Paweł Kulesza,
 • MAJKA – Wojciech Kostro, Kostry Noski (pow. wysokomazowiecki),
 • SILNA – Wiesław Wojno,
 • EMI – Emilia i Grzegorz Kuleszowie.

Andrzej Rutkowski
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 21:31