StoryEditorŻywienie krów

Wysłodki buraczane wpływają korzystnie na mikroflorę żwacza

04.12.2018., 16:12h
Wysłodki buraczane są bardzo dobrym komponentem dawek pokarmowych dla krów, niezależnie od ich wydajności mlecznej. Co sprawia, że tak jest? Otóż dawka pokarmowa z udziałem wysłodków buraczanych zapewnia mikroflorze żwacza prawidłową syntezę białka, a także korzystnie wpływa na obniżenie poziomu mocznika w mleku.

Co zawierają w sobie wysłodki buraczane?

Suchą masę wysłodków stanowią przede wszystkim węglowodany strukturalne, a więc włókno surowe, w skład którego wchodzi celuloza, hemiceluloza, lignina, pektyny oraz związki azotowe. Zawartość pektyn w suchej masie wysłodków wynosić może od 10 do 30%, a ich fermentacja przez bakterie żwaczowe jest dużo wolniejsza od skrobi, stąd też zastąpienie części dawki pasz zbożowych wysłodkami buraczanymi obniża poziom skrobi, a w efekcie ogranicza ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza. Wszystkie rodzaje wysłodków buraczanych posiadają wysoką zawartość potasu (0,6–0,8% w s.m.) i wapnia (0,8–1,0% w s.m.), a niską fosforu (ok. 0,1% w s.m.).

Jakie wysłodki są najlepsze?

Ze względu na zawartość wody wysłodki dzielimy na: mokre – do 12% suchej masy, prasowane – 21–22% suchej masy, suszone – około 90% suchej masy oraz uszlachetnione – suszone z dodatkiem melasy. Optymalną metodą „uszlachetniania“ wysłodków jest ich prasowanie do osiągnięcia 21–22% suchej masy. Świeże wysłodki prasowane mają jednak ograniczony okres trwałości i dlatego konieczne jest ich kiszenie. Kiszone wysłodki buraczane prasowane są paszą soczystą i mlekopędną i należą do najsmaczniejszych pasz dla krów mlecznych. Powodują także „wiązanie” pasz treściwych, uniemożliwiając krowom sortowanie. Dobowa dawka dla krów mlecznych w okresie zasuszenia wynosi 1–3 kg, a w szczycie laktacji 2–6 kg.


Fot. Archiwum
  • Paszą o bardzo dużym potencjale energetycznym oraz bezpieczną pod względem ryzyka wystąpienia kwasicy  są suche wysłodki buraczane

Wysłodki buraczane idealnym źródłem wolno uwalnianej energii

Paszą o bardzo dużym potencjale energetycznym oraz całkowicie bezpieczną pod względem ryzyka zakwaszenia żwacza są suche wysłodki buraczane. Energia tej paszy stanowi około 80–85% wartości kukurydzy, a o zasobności energetycznej decydują węglowodany, zwłaszcza pektyny, które są doskonale wykorzystywane przez bakterie żwaczowe. Ich fermentacja przebiega powoli i nie zagraża nadmiernym obniżeniem pH treści żwacza. Wysłodki te dobrze wypełniają niedobory wolno uwalnianej energii, szczególnie w dawkach opartych na kiszonce z traw, roślin motylkowych oraz przy żywieniu pastwiskowym. Suche wysłodki buraczane mogą̨ być podawane zwierzętom bezpośrednio na stół paszowy, mogą̨ stanowić́ dodatek do TMR-u oraz mogą̨ być częścią̨ mieszanki treściwej podawanej krowom na stół paszowy. W zależności od przeznaczenia mogą̨ stanowić od 10 do 50% masy mieszanki treściwej uzupełniającej.

Pamiętajmy – ilość wysłodków w dawce pokarmowej dla krów mlecznych powinna wynikać z bilansu dawki pokarmowej.

Beata Dąbrowska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 19:05