StoryEditorWiadomości rolnicze

10 tys. zł dla rolników, którzy mają straty w uprawach. Znamy szczegóły pomocy klęskowej!

18.10.2022., 10:10h
Ruszył nabór wniosków na pomoc klęskową. Rolnicy i ich rodziny, które poniosły straty w uprawach w 2022 roku mogą otrzymać nawet 10 tys. zł. Kto dokładnie może ubiegać się o pomoc? Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek? Co trzeba do niego dołączyć? 

Ruszył nabór wniosków o pomoc klęskową dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Gospodarze oraz ich rodziny, którym pogoda zniszczyła uprawy otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe - nawet 10 tys. zł. 

Kto będzie mógł się ubiegać o pomoc klęskową w związku z wystąpieniem w 2022 r. suszy, deszczu, gradu i przymrozków?

Pomoc będzie udzielona rodzinom rolniczym, które odniosły straty w gospodarstwie spowodowane wystąpieniem w 2022 r.:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję,
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Pomoc przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc będzie przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Jaka będzie wysokość pomocy klęskowej dla rolników i ich rodzin?

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody: 
  • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
  • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody,
 • 5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
  • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
  • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

ARiMR uruchomiła nabór na pomoc klęskową dla rolników. Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi już się rozpoczął. Biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały dokumenty do 15 listopada. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Wnioski mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Skąd można pobrać wniosek o pomoc klęskową?

Wniosek wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Znajduje się on TUTAJ.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową
W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:
 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo
 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Czy rolnicy, którzy nie mają rodzin też dostaną pomoc klęskową?

Pojawiły się sygnały, że niektóre Biura Powiatowe ARiMR informują, iż pomoc klęskowa w 2022 r. nie przysługuje rolnikom samotnym prowadzącym gospodarstwo rolne. W związku z tym samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o pilne wydanie interpretacji dla biur ARiMR w tym zakresie lub odpowiednie doszczegółowienie.

- Chodzi o to, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych że rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo samodzielnie, również mogli otrzymać pomoc - wyjaśnia Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Jaki jest budżet pomocy dla rolników poszkodowanych przez pogodę?

Pula pomocy wynosi 450 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany się współczynnik korygujący.

ksz, fot. arch.  J. Michalski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 04:37