StoryEditorDotacje PROW

150 tys. zł dotacji na panele fotowoltaiczne i magazyny energii dla rolników

08.10.2022., 16:10h
Nawet do 150 tys. złotych będą mogli uzyskać rolnicy  w ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Na jakich warunkach ARiMR przyzna dotacje na instalacje fotowoltaiczne? Jaka będzie maksymalna moc instalacji sfinansowanej z tego wsparcia?

Obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach z Modernizacji gospodarstw rolnych

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w październiku 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła polskie propozycje zmian w PROW 2014-2020. Jedną z takich zmian będzie nowy obszar w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” – obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Jak na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły nabór wniosków na te dotacje.

Na co można przeznaczyć dotacje na Zieloną energię w gospodarstwie rolnym?

W ramach dotacji na odnawialną energię w rolnictwie będzie można kupić m.in.:            

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW,
  • magazyny energii i systemami inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z tej instalacji;
  • pompę ciepła, jeśli będzie integralną cześć instalacji z dotacji;

Z tych dotacji można również sfinansować koszty montażu urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii czy pomp ciepła. Ze wsparcia z obszaru F można również pokryć część kosztów przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty związanych z kierowaniem robotami budowlanymi, itp.

Maksymalnie do 150 tys. złotych na panele fotowoltaiczne i magazyn energii

ARiMR będzie mogła przyznać na jednego beneficjenta maksymalnie do 150 tys. złotych wsparcia na instalację fotowoltaiczną w obszarze F w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.

Rolnik będzie mógł uzyskać dotacje w postaci zwrotu do:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Na jakich warunkach będzie można uzyskać dotacje na paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym?

ARiMR będzie przyznawać rolnikom dotacje na instalacje fotowoltaiczne, o ile wyprodukowana przez nią energia elektryczna będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, systemu doju krów, wentylacji czy przygotowania pasz.

Chociaż szczegóły dotyczące warunków poznamy dopiero przy ogłoszeniu naboru wniosków w ramach „Zielonej energii w gospodarstwie rolnym”, to już teraz wiadomo, że wsparcie będzie przyznawane tym gospodarstwom, które dzięki energii ze słońca będą w stanie poprawić swoją rentowność.

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. luty 2024 19:45