StoryEditordotacje rolnicze

150 tys. złotych dotacji na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę. Jakie warunki?

19.10.2022., 19:10h
Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie budowy płyt do obornika i zbiorników na gnojowice czy gnojówkę. Część rolników z tych dotacji będzie mogła sfinansować budowę silosów do kiszonek czy zakup urządzeń do aplikacji gnojowicy. Jakie są nowe zasady przyznawania dotacji? Na ile określono standardowe stawki za budowę płyty obornikowe czy zbiornika na gnojowicę?

Kiedy będzie nabór wniosków na dotacje na płyty obornikowe?

Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, którzy nie mają jeszcze dostosowanej powierzchni do składowania nawozów naturalnych do wymogów programu azotanowego, będą mogli w tym oraz w przyszłym roku skorzystać z dofinansowania w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” z PROW. Nabór wniosków, wzorem lat ubiegłych, będzie przeprowadzony najprawdo­podobniej na przełomie roku.

Kto może dotacje przeznaczyć na silos do kiszonki, a kto na urządzenia do aplikowania gnojowicy?

Młodzi rolnicy mogą ponadto tę dotację wykorzystać na budowę urządzeń do przechowywania kiszonek. Natomiast rolnicy, którzy spełniają już wymogi programu azotanowego dotyczące przechowywania nawozów płynnych albo wystąpią o dotację na to, mogą także ubiegać się o dofinansowanie doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych.

Wyższe dotacje także dla rolników, którzy wcześniej złożyli wnioski o wsparcie

Kwotę pomocy zwiększono w tym działaniu do 150 tys. zł. Z wyższej kwoty wsparcia będą mogli skorzystać także rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc w naborze przeprowadzonym od 10 grudnia ub.r. do 7 lutego br., a złożone przez nich wnioski nie zostaną rozpatrzone do momentu wprowadzenia w życie przepisów zatwierdzających wyższą pomoc.

Nowe zasady przyznawania dotacji na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice

Nowy nabór będzie przeprowadzony na nieco innych zasadach niż dotychczasowe. Zmodyfikowane zasady dotyczą wykonania (budowy) nowego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę, lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych. Tutaj pomoc przyznawana będzie w formie standardowych stawek jednostkowych. W przypadku inwestycji związanych z przebudową istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub zakupem nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę refundowane będą jak dotychczas koszty kwalifikowalne.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP mają czas na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów programu azotanowego do 31 grudnia 2024 roku Rolnicy utrzymujący zwierzęta w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP mają czas na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów programu azotanowego do 31 grudnia 2024 roku

W związku z tym, że koszt inwestycji dotyczących przechowywania nawozów naturalnych może obejmować zarówno koszty kwalifikowalne, jak i standardowe koszty jednostkowe, dofinansowanie wyniesie 50% lub 60% (gdy inwestycja dotyczy młodego rolnika) kosztów kwalifikowalnych albo standardowych stawek jednostkowych.

W przypadku zastosowania standardowych stawek jednostkowych (ich wysokość podajemy poniżej) będzie ona wyliczana na podstawie iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio pojemności zbiornika lub powierzchni płyty. Pomoc może objąć także koszty ogólne – w wysokości nieprzekraczającej 10% obliczonej kwoty.

Jakie są standardowych stawek jednostkowych?

Standardowa stawka jednostkowa za budowę:

  • płyty obornikowej: do 100 m2 wynosi 575 zł/m2, a większej – 465 zł/m2;
  • zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej do 50 m3 –1280 zł, powyżej 50 i do 100 m3 – 930 zł, a większych – 690 zł/m3;
  • otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej do 50 m3 – 980 zł/m3, powyżej 50 m3 i do 100 m3 – 670 zł, a większych – 575 zł/m3;
  • zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej do 500 m3 – 655 zł, powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – 335 zł, a powyżej 1000 m3 – 195 zł;
  • zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej do 500 m3 – 465 zł, powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – 275 zł/m3, a większych – 165 zł/m3.

dr Magdalena Szymańska
fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. czerwiec 2024 16:26