StoryEditorKoło Gospodyń Wiejskich

70 mln złotych dotacji dla KGW w 2022 r. Jakie warunki?

31.03.2022., 13:03h
W piątek 1 kwietnia 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. Budżet liczy 70 mln zł.

Dotacje dla KGW wzmocniły koła i aktywność mieszkańców wsi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk, podczas konferencji prasowej poinformował, że w 2022 roku na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich przeznaczono 70 mln zł. Jest to piąta edycja tego typu działań, które umożliwiają kołom gospodyń wiejskich ubiegać się o środki finansowe na podstawie ustawie o ich działalności.

Ogółem w Polsce funkcjonuje niemal 11 tysięcy kół, które są zarejestrowane Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, który funkcjonuje pod nadzorem Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Ostatnie lata pokazały, że nowa ustawa o działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła nie tylko na powstanie nowych kół, ale także na wzmocnienie kół, które niejednokrotnie działają od kilkudziesięciu, nawet ponad 100 lat – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska.

Jakie dotacje KGW mogą zyskać?

Pomoc finansowaa z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich jest przyznawana raz do roku, począwszy od 2018 roku i w poszczególnych latach wyniosła łącznie 134 mln zł:

 • 2018 r. – 16 311 000 zł
 • 2019 r. – 29 697 000 zł
 • 2020 r. – 32 871 000 zł
 • 2021 r. – 55 870 000 zł

Kwota dofinansowania jest od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej wyższa o 2 tys. zł niż wynosiła początkowo.

Teraz w zależności do wielkości danego Koła, organizacje mogą zyskać pieniądze w wysokości:

 • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
 • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
 • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Na jakich zasadach przyjmowane są wnioski?

Terminy przyjmowania wniosków w ARIMR: 1 kwietnia – 30 września 2022 roku.

Liczy się kolejność łożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, aż do wyczerpania puli finansowej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na co KGW mogą przeznaczyć środki dotację?

Dofinansowanie należy przeznaczyć realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

 • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
 • Wiceminister przedstawiła również skalę wsparcia kół ze środków publicznych.

Jakie możliwości daje kołom ustawa z 2018 roku?

Dzięki ustawie z 2018 roku Koła Gospodyń Wiejskich zyskały możliwość:

 • uzyskanie osobowości prawnej,
 • otrzymania pomocy finansowej raz w roku kalendarzowym,
 • zwolnienia z podatku dochodowego oraz VAT,
 • prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK),
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji,
 • brak konieczności posiadania kasy fiskalnej,
 • opieka Pełnomocnika ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. archiwum, na zdjęciu KGW Duczki

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 17:25