StoryEditorOZE

Agroenergia 2021: Nawet 2,5 mln zł dotacji na biogazownie rolnicze. Jakie warunki?

07.08.2021., 16:08h
Rolnicy mogą już składać wnioski o dotacje z Agroenergii 2021. Można uzyskać do 2,5 mln złotych wsparcia. Dotacje można przeznaczyć na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne oraz magazyny energii. Na jakich warunkach można otrzymać dofinansowanie?

Po długim okresie oczekiwania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 lipca 2021 roku uruchomił nabór do programu Agroenergia. Program dedykowany jest rolnikom i dotuje odnawialne źródła energii.

Na co można przeznaczyć dotacje w ramach Agroenergii?

W ramach programu Agroenergii można otrzymać wsparcie na dwa rodzaje inwestycje w odnawialne źródła energii: cześć pierwsza programu dotyczy mikroinstalacji, pomp ciepła i magazynom energii, z kolei część druga dotyczy biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych 

Dokładniej rzecz biorąc w części pierwszej dotacje można przeznaczyć na zakup i montaż instalacji o mocy między 10 a 50 kW, gdzie energia produkowana będzie z:

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • instalacji wiatrowej,
 • pomp ciepła (wniosek musi być poparty audytem energetycznym),
 • instalacji hybrydowej, czyli paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

W tym zakresie można także uzyskać pomoc na zakup magazynu energii. 

Z kolei w drugiej części wsparcie można uzyskać na zakup i montaż instalacji o mocy do 500 kW:

 • biogazowni rolniczej, wraz z instalacją wytwarzającą biogaz,
 • elektrowni wodnej.

W tym wypadku również można uzyskać dotacje na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Nawet do 2,5 mln złotych dotacji na OZE - wielkość dofinansowania zależy od rodzaju instalacji

Dla instalacji między 10 a 50 kW, rolnik może uzyskać dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych lub zwrotną, niskooprocentowaną, pożyczkę na maksymalnie 10 lat.

Wysokość dotacji zależy od mocy instalacji: 

 • dla źródeł o mocy od 10 do 30 kW można uzyskać wsparcie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 15 tys. złotych;
 • dla instalacji o mocy powyżek 30 i do 50 kW można uzyskać wsparcie w wysokości do 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 25 tys. złotych.

W przypdku wsparci na biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy do 500 kW mogą być sifnansowane z pożyczki w wyokości do 100% kosztów kwalifikowanych lub jako dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifiwkwanych. Wysokość tej dotacji też jest uzależniona od mocy instalacji biogazowni rolniczej czy elektorwni wodnej: 

 • do 150 kW dotacje może wynieść do 1,8 mln złotych;
 • od 150 do 300 kW dotacje może wynieść do 2,2 mln złotych;
 • od 300 do 500 kW dotacje może wynieść do 2,5 mln złotych.

NFOŚiGW w prorgamie Agronergia 2021 za koszty kwalifikowane uznaje nakłady poniesione po 1 czerwca 2021 r. na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

Natomiast VAT oraz audyt energetyczny nie są uznawane za koszty kwalifikowane.

Przy czym dla inwestycji w elektrownie wodne i biogazownie rolnicze, zastosowano maksymalną cenę za kW instalacji i wynosi ona odpowiednio:

 • do 150 kW - do 30tys. zł/kW,
 • od 150 do 300 kW - do 25 tys. zł/kW,
 • od 300 do 500 kW do 20 tys. zł/kW.

Kto może się starać o dotacje w ramach Agroenergii w 2021 roku?

Dotacje może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Jak również osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym, a planowany budżet wynosi 200 mln złotych. 

Joanna Białek
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. październik 2023 13:00