StoryEditorPieniądze dla rolnika

Będą nowe regulacje o dopłatach bezpośrednich i ekoschematach. Co się zmieni?

27.06.2022., 07:06h
Resort rolnictwa chce połączyć ekoschematy i wprowadzić punktację. Punkty byłyby przyznawane do każdego hektara, na którym realizowana byłaby dana praktyka, i odpowiadałyby wysokości proponowanej stawki za daną praktykę.

Połączenie ekoschematów

Dotychczas zaproponowane ekoschematy, takie jak: „Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt”, „Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe”, „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariantu podstawowego i wariantu z wapnowaniem”, „Zróżnicowana struktura upraw”, „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji”, „Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo” oraz „Uproszczone systemy uprawy”, miałyby funkcjonować jako ekoschemat „Rolnictwo węg­lowe”. Ekoschemat ten miałby być poszerzony ponadto o zobowiązanie polegające na wymieszaniu słomy z glebą. Punkty byłyby przyznawane do każdego hektara, na którym realizowana byłaby dana praktyka, i odpowiadałyby wysokości proponowanej stawki za daną praktykę.

Punktowane świnie i bydło

W przypadku ekoschematu „Dobro­stan zwierząt” system punktowy ma objąć bydło i świnie. Punktacja byłaby zróżnicowana zarówno pomiędzy gatunkami zwierząt, jak i w obrębie gatunku. Podobnie jak jest to obecnie w działaniu „Dobrostan zwierząt” realizowanym z II filaru WPR, zaproponowano, aby warunkiem przystąpienia do realizacji odpowiadającego mu ekoschematu było zapewnienie zwierzętom zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach. Warunek ten nie dotyczyłby jedynie wypasu krów mlecznych. Ponadto rolnik będzie mógł z listy praktyk dedykowanych danej grupie zwierząt wybrać te, które chce realizować.

Pozostałe ekoschematy bez zmian

Pozostałe ekoschematy, tj. „Obszary z roślinami miododajnymi”, „Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin”, „Biologiczna ochrona upraw”, „Retencjonowanie wody na TUZ”, „Rolnictwo ekologiczne”, nie byłyby objęte systemem punktowym i funkcjonowałyby w dotychczas zaproponowanej formie.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 22:13