Będą wakacje kredytowe dla rolników?Canva
StoryEditorPomoc dla rolników

Będą wakacje kredytowe dla rolników?

24.11.2023., 14:40h
Izby rolnicze domagają się zawieszenia spłat kredytów rolniczych o 6 miesięcy. Ich zdaniem trudna sytuacja w rolnictwie spowodowała, że rolnicy mają problem z bieżącym regulowaniem należności. Co ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na pomysł wprowadzenia wakacji kredytowych dla rolników?

- Obecna sytuacja na rynku zbóż i produktów zwierzęcych jest bardzo trudna dla polskich rolników. Rosnące ceny nawozów, środków ochrony roślin, energii i paliw, a także wojna w Ukrainie, która doprowadziła do zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, spowodowały znaczny wzrost kosztów produkcji rolnej. W rezultacie, wielu rolników ma problemy ze spłatą kredytów, które zaciągnęli na zakup maszyn, urządzeń lub nieruchomości – napisał do ministra rolnictwa Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zaproponował zawieszenie spłat rat kredytu na 6 miesięcy, co pozwoliłoby na złagodzenie trudności finansowych i utrzymanie gospodarstw.

Jaka pomoc dla rolników?

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że w związku z trudną sytuacją w rolnictwie wprowadziło szereg działań i programów, których celem była stabilizacja sytuacji na rynkach rolnych. Uruchomiono m.in. 9 różnego rodzaju form pomocy, jak dopłaty do nawozów czy zbóż.

Ponadto w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchomiono pomoc dla producentów rolnych, którzy zanotowali szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych i innych katastrof naturalnych, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy

Przewidziane zostało również udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r. O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Kredyty dla rolnika: bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 2 lat

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty tzw. ‘płynnościowe” oprocentowane dla kredytobiorców wynosi 2% w skali roku. Dopłaty do powyższych kredytów będą stosowane przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 2 lat od dnia udzielania kredytu.

Kwota kredytów bankowych objętych pomocą udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

- Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Kredyty te mogą być udzielane do 31 grudnia 2023 r. Limit akcji kredytowej dla tych kredytów zaplanowano na poziomie 10 mld zł, dotychczas banki udzieliły kredyty 59,6 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 7,5 mld zł.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 19:13