StoryEditorWiadomości rolnicze

Biogazownie rolnicze - aspekty prawne inwestycji

03.03.2021., 18:03h
Czy warto inwestować w biogazownie rolnicze? - na ten temat dyskutowaliśmy z ekspertami podczas specjalnego webinarium. Ale budowa biogazowni to nie tylko potencjalne koszty i zyski po czasie, lecz cały szereg aspektów i uwarunkowań prawnych, które każdy rolnik i inwestor w jednym powinien znać. O szczegółach mówił mgr Tomasz Marzec z UAM w Poznaniu.
Jeżeli rolnik zdecydował się na budowę biogazowni, to dopiero pierwszy krok na długiej ścieżce jaką trzeba przejść od momentu podjęcia decyzji do rozpoczęcia eksploatacji.Proces planowania i budowy biogazowni musi mieć właściwą ścieżkę prawną. Zwłaszcza, jeżeli właściciel biogazowni chce otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem KOWR.

Na samym początku jest koncepcja powstania całej inwestycji, prace projektowe, ścieżka administracyjna, potem proces wszystkich prac budowlanych i wreszcie rozpoczęcie eksploatacji.

- W obecnym systemie prawnym w Polsce nie ma jednolitego procesu inwestycyjnego. Konieczność przeprowadzenia poszczególnych postępowań będzie zależało od warunków lokalizacji inwestycji, rocznej wydajności inwestycji i mocy instalacji w biogazowni - wskazywał mgr Tomasz Marzec. W ocenie naszego eksperta najbardziej uproszczony proces inwestycyjny jest obecnie w przypadku mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Schemat czynności formalno - prawnych podczas procesu inwestycyjnego


I etap - lokalizacja inwestycji
II etap - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
III etap - uzgodnienia dotyczące infrastruktury oraz warunki przyłączenia do sieci przesyłowej - elektroenergetycznej
IV etap - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
V etap - uzyskanie dalszych pozwoleń, przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.
VI etap - Pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowy)
VII etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w KOWR).

W poszczególnych etapach mogą zachodzić zmiany. Jest to uzależnione od specyfikacji danej inwestycji.Bez koncesji na biogaz


Jak podkreślał mgr Tomasz Marzec, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu rolniczego nie wymaga uzyskania żadnej koncesji. Działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Ten rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR i to on dokonuje tego wpisu. Wytwórca biogazu może zostać prosumentem energii odnawialnej lub może sprzedawać energię, ciepło lub biogaz z biogazowni jeżeli spełni określone warunki.

Kwestie podatkowe reguluje Ustawa o energii odnawialnej. Właściciel biogazowni ma szereg ulg i udogodnień skarbowych, ale wszystko to jest uzależnione od tego czy jest to instalacja prosumencka, czy też producencka

- Najlepiej inwestycje realizować na działce, do której ma się prawo własności. Najbezpieczniejsze są biogazownie do 0,5 Mwh, gdyż nie wymagają decyzji środowiskowej, raportu oddziaływania na środowisko i nie zaburzają krajobrazu - mówił nasz ekspert.

Organy administracji publicznej nie mogą zwlekać z wydaniem decyzji, ale tu kluczowe jest stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz sąsiadów, którzy mogą blokować takie inwestycje.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 02:05