StoryEditorPorady prawne

Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel chce zaniżyć odszkodowanie?

11.03.2022., 08:03h
Przetaczające się ostatnio przez Polskę huraganowe wiatry spowodowały wiele szkód, m.in. w gospodarstwach rolnych. W największym stopniu ucierpiały budynki, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie zawsze jednak można liczyć na rzetelną rekompensatę wyrządzonych przez wichurę szkód. Wtedy warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Odszkodowanie za szkody z powodu zdarzeń losowych

Artykuł 67 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje, że z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych, m.in. w postaci huraganu.

Ustalanie wysokości szkody

Chodzi o zniszczenia powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie. Szkody wyrządzone przez huragan ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takich informacji przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący o działaniu tych zjawisk.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, w obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Sumę ubezpie...

Pozostało 84% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 07:46