StoryEditorPorady prawne

Czy geodeta może ustalić granice między działkami pod nieobecność właściciela gruntu?

15.11.2022., 10:11h
Na naszym terenie jest prowadzona modernizacja gruntów. Wyznaczony został dzień wykonania pomiarów geodezyjnych działki mojej i sąsiada, ale byłem chory i nie mogłem być przy tym obecny. Mimo tego pomiary zostały przeprowadzone i, jak się dowiedziałem, granica działek została przesunięta na moją niekorzyść. Czy geodeci mieli prawo tak postąpić?

Jak przeprowadza się pomiary diagnostyczne?

Szczegółowe zasady zakładania lub modernizacji ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z jego przepisami źródłami danych wykorzystywanych przy zakładaniu albo modernizacji ewidencji są:

  • materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

  • wyniki pomiarów geodezyjnych lub oględzin,

  • dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach,

  • dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne.

Dlaczego wykonywane są pomiary diagnostyczne?

Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się przede wszystkim na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby:

  • postępowania rozgraniczeniowego,

  • postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów,

  • postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,

  • postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania pra...

Pozostało 61% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 02:32