StoryEditorPorady prawne

Czy gmina może pozbawić rolnika prawa pierwokupu dzierżawionego gruntu?

27.08.2020., 12:08h
Dzierżawię od 10 lat działkę rolną od gminy. Gmina zamierza wystawić ją na sprzedaż w drodze przetargu. Uważałem, że jako wieloletniemu dzierżawcy przysługuje mi prawo pierwokupu. Tymczasem w urzędzie gminy powiedziano mi, że nie mam takiego prawa, bo w nowym planie zagospodarowania przestrzennego ta działka jest przewidziana pod zabudowę.

Kto ma prawo pierwokupu gruntu?

Informacja udzielona Panu w urzędzie gminy jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 3 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty,
  • nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Czy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na prawo pierwokupu?

W myśl art. 2 pkt 1, pod pojęciem nieruchomości rolnej należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Według art. 46 [1] k.c., nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej....

Pozostało 53% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. maj 2024 23:24