Polish Currency PLN Banknotes. Polish Zloty One Hundred Bills Close Up. Banking and Economy Industry.
StoryEditorPorady prawne

Czy matka czworga dzieci nie musi płacić podatku dochodowego?

09.04.2023., 09:04h
Prowadzę gospodarstwo rolne, a żona pracuje w firmie prywatnej. Mamy troje dzieci, a za kilka miesięcy żona urodzi kolejne dziecko. Czy to prawda, że mając czworo dzieci, żona nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych?

Kiedy podatnik zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Według art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Natomiast w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Chodzi o dochody osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Jakie są obowiązki podatnika zwolnionego z podatku od osób fizycznych?

Podatnik jest obowiązany na żądanie organów podatkowych przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szcz...

Pozostało 29% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:15