StoryEditorAlimenty

Czy można dochodzić alimentów za okres przed wniesieniem sprawy?

30.01.2019., 09:01h
Nasza córka urodziła dziecko. Jego ojciec je uznał, ale nie dokłada się do utrzymania. Córka chce wnieść sprawę o alimenty. Czy może ich dochodzić także za okres wcześniejszy, tj. od urodzenia dziecka? 

Córka może wystąpić wraz z dzieckiem z pozwem nie tylko o alimenty, ale także domagać się pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu.

Zgodnie z art. 141 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ojciec dziecka niebędący mężem jego matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu poniosła inne konieczne wydatki lub straty majątkowe, może żądać, żeby ojciec pokrył odpowiednią ich część. Roszczenia matki z powyższego tytułu przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu. 

W pozwie o alimenty należy też wnioskować o pokrycie niezaspokojonych potrzeb dziecka z czasu sprzed wniesienia powództwa. Taką możliwość przewiduje art. 137 § 2 k.r.o, zgodnie z którym niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia, zasądzaj...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. październik 2023 00:39