StoryEditorPorady prawne

Czy można otrzymać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu zamontowania dojarki?

26.05.2019., 21:05h
Czy pojęcie modernizacji budynków inwentarskich w kontekście podatku rolnego obejmuje zamontowanie dojarki przewodowej w oborze, co łączy się z koniecznością modernizacji budynku, zamontowaniem odpowiednich przewodów i urządzeń na stałe?

Według art. 13 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Wydatki te nie mogą jednak zostać sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 

Od wielu lat występuje problem z interpretacją pojęcia modernizacji budynków inwentarskich. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Poznaniu w wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: I SA/Po 1329/16) orzekł, że Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym nie zawiera definicji pojęcia modernizacji budynku inwentarskiego, a zatem należy dokonać jego interpretacji w pierwszej kolejności wykładni gramatycznej (językowej). 

W języku potocznym modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie czegoś. Przez pojęcie modernizacji należy rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji bądź unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń stanowiących wyposażenie tych obiek...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 21:58