StoryEditorWiadomości rolnicze

Czy od odszkodowania za szkody łowieckie trzeba zapłacić podatek dochodowy?

25.08.2017., 12:08h
Jestem rolnikiem indywidualnym i otrzymałem odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych. Czy muszę płacić podatek dochodowy od tej kwoty?
Odszkodowania wypłacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych, które mają w rzeczywistości na celu przywrócenie stanu posiadania sprzed wyrządzenia szkody, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Stanowią one bowiem przychód uzyskany z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 2 grudnia 2015 r. (sygnatura akt I SA/Bk 565/15).
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 23:43