StoryEditorMateriał promocyjny

Czy pod linią wysokiego napięcia można postawić budynek?

31.08.2020., 15:08h
Linie przesyłowe najwyższych napięć na stałe wpisały się w rolniczy krajobraz. Dzięki nim możliwe są stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej, dzięki której może funkcjonować rolnictwo. Stojące na polach słupy i ich fundamenty nie przeszkadzają w uprawie ziemi czy hodowli zwierząt

Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia w wykorzystaniu terenu pod linią najwyższych napięć. Jak to wygląda w praktyce? Na najczęstsze pytania na ten temat odpowiadają eksperci Departamentu Eksploatacji PSE.

Jak mogę sprawdzić, do kogo należy znajdujący się na działce słup?

Słupy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć należące do PSE mają charakterystyczną, kratownicową konstrukcję i są wyższe i bardziej masywne niż powszechnie spotykane słupy linii należących do sieci dystrybucyjnych. Czasami jednak można je pomylić z słupami linii wysokiego i średniego napięcia. W przypadku wątpliwości należy zadzwonić pod numer 22 242 15 15 i przekazać operatorowi dane pozwalające zlokalizować słup, tj. nazwę miejscowości, nr działki ewidencyjnej oraz nr słupa i nr kodowy linii, które znajdują się na konstrukcji.

Czy mogę zbudować budynek gospodarczy pod linią lub w jej pasie technologicznym?

 W bezpośrednim sąsiedztwie linii można stawiać budynki, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym budynki gospodarcze. Wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia z PSE. W tym celu należy:

Jednocześnie przypominamy, że w odległości 25-40 m od osi linii nie można wznosić budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Pod linią i w pasie wycinki (którego szerokość jest zależna od napięcia linii) nie można sadzić drzew, krzewów i innych wysokich roślin.

Czy wycinki w pasie technologicznym linii mogą się odbywać bez wcześniejszej wiedzy i zgody właściciela? Kto odpowiada za uprzątnięcie terenu z wyciętych drzew, gałęzi? Kto zatrzymuje drewno? Kto zapłaci za zniszczenie upraw podczas takich prac?

Umowa służebności przesyłu, która jest podpisywana z właścicielami działek, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa, określa obowiązki i uprawnienia związane z usuwaniem drzew znajdujących się w pasie technologicznym linii. Firma dokonująca wycinki na zlecenie PSE może więc wejść na teren nieruchomości. Przyjętą dobrą praktyką jest wcześniejsze kontaktowanie się z właścicielem nieruchomości i informowanie go o czasie i zakresie prac. Za uprzątnięcie terenu odpowiada firma dokonująca wycinki, ale po uzgodnieniu z właścicielem może pozostawić drewno na działce. Za powstałe w czasie prac szkody odpowiada firma przeprowadzająca wycinkę. Właściciel nieruchomości może również uzyskać informacje na temat planowanych wycinek w odpowiedniej Zamiejscowej Komórce Organizacyjnej PSE.  Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.pse.pl w zakładkach „obszary działalności” i „uzgodnienia obiektów i kolizje z liniami elektroenergetyczni NN”.

Tekst powstał przy współpracy z PSE

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. maj 2024 05:13