StoryEditorDotacje

Czy rolnicy dostaną pieniądze z KPO jeszcze w tym roku? Kto może liczyć na 500 tys. zł?

31.08.2022., 12:08h
Komisja Europejska formalnie zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, przedłożony przez Polskę. Choć nie jest to jeszcze równoznaczne z tym, że pieniądze trafią do naszego kraju, rząd już planuje pierwsze konkursy, finansowane z KPO. Wśród nich także te skierowane do rolników. Kto może liczyć na pieniądze z KPO?

Czy pieniądze z KPO będą podstawą budżetu państwa na 2023 rok?

Bruksela zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy dla Polski, ale póki co pieniądze nie są jeszcze wypłacane. Jest to bowiem zależne od tego, czy i kiedy Polska zrealizuje warunki konieczne, by uzyskać fundusze. Wśród nich znalazły się tak zwane kamienie milowe, których łącznie jest aż 115. Ich realizacja wymaga sporego zaangażowania, bo są to między innymi takie działania jak reforma polskiego systemu podatkowego czy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Mimo to politycy pozostają dobrej myśli. Podczas prezentacji projektu budżetu państwa na przyszły rok, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekty finansowane z KPO już wystartowały, a kolejne ruszą w najbliższych miesiącach. Udział budżetu państwa ma ograniczać się tylko do niezbędnego wkładu finansowego. Szef rządu zapowiedział także, że pieniądze z KPO będą stanowiły tylko około 1/6 całego budżetu na przyszły rok. 

Czy wszyscy rolnicy mogą liczyć na wsparcie z KPO?

Wśród działań finansowanych z KPO znalazły się także te, których adresatami są rolnicy. Póki co jednak nie wszyscy mogą liczyć na dofinansowanie z tego źródła. W pierwszej kolejności wystartuje bowiem program adresowany do rolników prowadzących RHD lub sprzedaż bezpośrednią.

W ramach tego działania rolnicy mogą liczyć na pomoc przy:

 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów,
 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Ile pieniędzy można dostać na RHD w ramach KPO?

O pieniądze z KPO będą mogli ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, działalności marginalnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Wnioski będą przyjmowane w ARiMR. Początek tury planowany jest na październik lub listopad. 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na poziomie 500 000 zł.

Czym są koszty kwalifikowane?

Otrzymane w ramach wsparcia z KPO pieniądze nie mogą stanowić więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, które ponosi rolnik prowadzący RHD lub sprzedaż detaliczną. Koszty te obejmują następujące pozycje:

 • budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • utrzymanie domen internetowych w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • zakup nowych środków transportu, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu: a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb, b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników, c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakup nowych, ruchomych punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;
 • modernizacja miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • przygotowanie w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

 Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 19:49