StoryEditorWiadomości rolnicze

Czy rolnicy dotknięci wichurami mogą liczyć na dotacje na odbudowę gospodarstwa?

25.02.2022., 16:02h
Niszczycielskie wichury, które w ostatnim czasie przetoczyły się nad Polską, zniszczyły nie tylko domy. Spowodowały także szkody w gospodarstwach rolnych, niszcząc budynki, tunele foliowe, łamiąc drzewa w sadach. Czy poszkodowani rolnicy mogą liczyć na dotacje na odbudowę gospodarstwa?

Ministerstwo Rolnictwa przypomina: nabór wniosków trwa cały rok 

Wichury i nadmierne opady deszczu, połączone z burzami, dotąd najczęściej występowały latem. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz częściej i w różnych porach roku, czego przykładem było załamanie pogody z ubiegłego tygodnia. Ministerstwo Rolnictwa przypomina jednak, że nabór wniosków o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, który został zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, odbywa się w trybie ciągłym. Oznacza to, że aplikować o pomoc można właściwie w dowolnym momencie roku. Oficjalnie tura wnioskowania ruszyła 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022.

Kto może się starać o pomoc i na co można ją uzyskać?

Wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Zaadresowano je do dwóch grup rolników: 

  • którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.
  • którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

O wsparcie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. 

Straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zaliczają się do nich m.in. koszty: 

  • remontu budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz magazynowania, ale tylko takich, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu; 
  • zakupu nowych maszyn, urządzeń, tuneli foliowych; 
  • odtworzenia sadów czy plantacji krzewów owocowych. 

W przypadku wystąpienia ASF, decyzja o zabiciu świń lub zniszczeniu ich zwłok musi dotyczyć co najmniej 30% trzody chlewnej, posiadanej przez danego rolnika, by mógł on ubiegać się o pomoc z tego tytułu. 

Jakie kwoty można otrzymać? 

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać z tego programu w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Nie może ona jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. 

Kwota jest szacowana indywidualnie na podstawie wartości szkód poniesionych w gospodarstwie. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania, przewidzianego w ubezpieczeniu.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR. Będą realizowane według kolejności wpłynięcia do ARiMR wraz z kompletem wymaganych załączników. 

Od początku roku do ARiMR wpłynęło 14 wniosków, obejmujących kwotę nieco ponad 1 mln zł. Najwięcej, bo aż połowę wniosków złożyli rolnicy z woj. łódzkiego.

Z.Ć. fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 14:12