StoryEditorPorady prawne

Czy rolniczy handel detaliczny można prowadzić w gospodarstwie agroturystycznym?

03.12.2021., 08:12h
Jakie są zasady sprzedaży produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego? Czy taką działalność można prowadzić w ramach gospodarstwa agroturystycznego?

Na czym polega RHD?

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w art. 3 pkt 29b określa, że handel detaliczny polega na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

  • konsumentowi końcowemu lub
  • do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta końcowego. Określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie.

Według art. 44a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

  • mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;
  • nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;
  • podlegają nadzorowi organów ...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. czerwiec 2023 21:19