StoryEditorPorady prawne

Czy trzeba wyłączyć grunty z produkcji rolniczej przy prowadzeniu firmy w gospodarstwie?

13.07.2022., 07:07h
Czy prowadząc firmę niezwiązaną z rolnictwem w jednym budynku na obszarze gospodarstwa rolnego, muszę wyłączyć grunty z produkcji rolniczej?

Kiedy rolnik nie ma obowiązku uiszczenia opłąt za wyłącznie gruntów rolnych z produkcji?

Według art. 12b znowelizowanej ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji nie powstaje, jeżeli:

  • wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha,

  • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Czy o zamiarza prowadzenia innej dzialałności niż rolnicza rolnik musi powiadomić jakiś organ?

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności oraz jednocześnie składa do tego starosty wniosek w terminie 30 dni przed dniem ...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:05