StoryEditorPorady prawne

Czy wypłata udziałów ze spółdzielni mleczarskiej jest opodatkowana?

16.01.2019., 14:01h
Przekazałem gospodarstwo synowi i przeszedłem na emeryturę. W związku z ustaniem członkostwa w spółdzielni mleczarskiej zwróciłem się o wypłatę wniesionych przeze mnie udziałów. Czy od otrzymanej kwoty będę musiał zapłacić podatek? Czy konieczne będzie zgłoszenie się do urzędu skarbowego? 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z tego podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów. Wartość udziału lub wkładu członka spółdzielni może więc ulec zwiększeniu w toku członkostwa w spółdzielni. 


Przychody ze zwrotu udziałów w spółdzielni mleczarskiej są wolne od podatku dochodowego, ale tylko do pewnej kwoty W rezultacie, zwrotowi może podlegać kwota wyższa niż kwota wpłacona przez członka spółdzielni za udziały czy tytułem wkładów. W myśl przytoczonego wyżej przepisu przychody otrzymane przez członka spółdzielni w związku ze zwrotem jego udziałów są wolne od podatku dochodowego tylko do wysokości wniesionych przez niego udziałów do spółdzielni.
Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wartością wniesionych udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Dodać należy, że opodatkowane nie zostaną także przychody otrzymane w związku ze zwrotem wniesionych udziałów członkowskich zwaloryzowanych zgodnie z Ustawą z 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. Na mocy tej ustawy spółdzielnie, z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, mogły dokonać waloryzacji udziałów członkowskich za okres lat 1944–1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy części funduszu zasobowego. Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy nominalny wzrost wartości udziałów członkowskich w wyniku waloryzacji nie podlega opodatkowaniu.

Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada Alicja Moroz, prawnik redakcyjny
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2023 08:27