StoryEditorWiadomości rolnicze

Dłużej po dotacje na biznes na wsi. Na co można wydać 250 tys. złotych?

03.05.2022., 10:05h
Z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można otrzymać do 250 tys. złotych. Ostatnio termin składania wniosków na dotacje na biznes na wsi został wydłużony i można o nią aplikować do ARiMR do końca maja 2022 r. Kto może otrzymać wsparcie? Na jaką firmę można otrzymać dotacje?

O ponad miesiąc dłużej rolnicy będą mogli składać do ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Po decyzji prezes Agencji termin został przedłużony do 31 maja 2022 roku.

Kto może otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Jak podaje ARiMR, o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej.

- Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem – podaje ARiMR.

Nowością jest to, że w tym naborze o wsparcie mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane dopłaty obszarowe, jak również osoby, które już wcześniej otrzymały pomoc dotyczącą różnicowania działalności w kierunku nierolniczym z dotacji w latach 2007-2013. Jednak z tej formy dotacji nie mogą skorzystać osoby, którym z PROW 2014-2020 przyznano „Premie dla młodych rolników” lub dotacje na „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Należy zwrócić uwagę, że osoba, która chce uzyskać dotacje na założenie lub rozszerzeniu biznesu na wsi musi być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie i to przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji.

Co istotne, gospodarstwo, które prowadzi lub w którym mieszka przyszły przedsiębiorca, musi znajdować się a terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej lub miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Od 150 do 250 tys. złotych dotacji na biznes na wsi

Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest uzależniona od liczby miejsc pracy jakie wnioskodawca zadeklarował utworzyć w swoim biznesplanie:

 • do 150 tys. złotych przy 1 miejscu pracy;
 • do 200 tys. złotych przy 2 miejscach pracy;
 • do 250 tys. złotych przy 3 lub więcej miejscach pracy.

ARiMR wypłaci wsparcie w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80 proc. przyznanej dotacji zostanie wypłacona, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a na ich spełnienie beneficjent ma 9 miesięcy. Pozostałe 20 proc. środków beneficjent otrzyma po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Warto także pamiętać, że minimum 70 proc. otrzymanej dotacji należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. ARiMR podpowiada, że dotacje można wydać m.in. nazakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu.

Co istotne, wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty dotacji.

Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Jaką firmę można otworzyć, aby otrzymać dotacje z PROW?

Jak wskazuje ARiMR, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można otrzymać aż na ponad 400 rodzajów działalności. Za taki biznes Agencja uznaje m.in.:

 • prowadzenie sklepu spożywczego;
 • sprzedaż produktów nierolniczych;
 • naprawę samochodów;
 • oferowanie usług cateringowych;
 • budownictwo;
 • opiekę na dziećmi lub osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi;
 • fryzjerstwo;
 • rękodzielnictwo;
 • usługi informatyczne,
 • księgowość,
 • usługi architektoniczne,
 • prowadzenie obiektów noclegowych czy turystycznych
 • usługi weterynaryjne.

Pełną listę rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, można znaleźć tu: Pobierz listę firm, na które można otrzymać dotacje.

Paweł Mikos
Fot. pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 23:45