StoryEditorDotacje

Do 100 tys. złotych dotacji na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice – na jakich zasadach?

12.12.2019., 12:12h
Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o dofinansowanie budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz silosów do kiszonek. Rusza bowiem nabór na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” z PROW 2014–2020.
Program ten obowiązuje wszystkich rolników, a wymogi zależą od wielkości gospodarstwa i skali produkcji zwierzęcej. Po dofinansowanie w pierwszym naborze, który uruchomiono na przełomie 2018/2019, sięgnęło niewielu rolników.

W przyszłym roku kończy się PROW 2014–2020. Nie jest już tajemnicą, że nowa WPR ruszy z opóźnieniem. Jest więc duże prawdopodobieństwo, iż w unijnym dofinansowaniu inwestycji wpisujących się w nowe wymagania związane z realizacją „Programu azotanowego” będzie przestój. 

Kto i na co może otrzymać nawet 100 tysięcy złotych?

Wsparcie jest przewidziane dla rolników, którzy mają i prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem produkcji, na którą potrzebne jest pozwolenie zintegrowane. Rolnicy, którzy już teraz wiedzą, że ich gospodarstwo nie spełnia wymogów przechowywania nawozów naturalnych, które zaczna obowiązywać w 2021 r. oraz w 2024 r. nie powinni zwlekać.

Aczkolwiek, wsparcie nie służy wyłącznie poprawie warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie. Dotyczy także przechowywania kiszonek lub doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Jednakże o dofinansowanie budowy silosów do kiszonek mogą występować jedynie młodzi rolnicy. Warunek odnoszący się do właściwego przechowywania kiszonek obowiązuje bowiem z dniem wejścia w życie „Programu azotanowego”. Zakłada się więc, iż pozostali rolnicy już go spełniają. 

Natomiast wsparcie na zakup aplikatorów jest możliwe, jeżeli:

  • w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo
  • w przypadku, gdy operacja obejmuje również realizację inwestycji dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek. 


Wsparcie jest przewidziane również dla tych rolników, którzy wybudowali przed laty płyty obornikowe, ale według „Programu azotanowego”, są one zbyt małe


Pięć i sześć miesięcy przechowywania, 50-60% dofinansowania

Dofinansowywane urządzenia muszą zapewnić przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz gromadzenie i przechowywanie obornika przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy. Uznaje się, że gospodarstwo jest dostosowane do przechowywania nawozów naturalnych jeżeli zapewnione są w nim warunki przechowywania nawozów odpowiednio przez co najmniej 5 i 6 miesięcy. 

Czyli np. o dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego może wystąpić rolnik, który posiada już zbiornik na gnojówkę zapewniający gromadzenie jej przez min. 6 miesięcy. Wsparcie na wóz asenizacyjny otrzyma także gospodarz, który wystąpi jednocześnie o dofinansowanie budowy płyty, czy zbiornika albo jeśli jest to młody rolnik – o urządzenia do przechowywania kiszonki. 

Dofinansowanie wynosi 50 lub 60% (gdy o pomoc wnioskuje młody rolnik). Jest ono przyznawane i wypłacane do wysokości limitu, który wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

O kolejności przyznawania wsparcia decydują punkty, aczkolwiek wystarczy 1 punkt, aby wniosek zakwalifikował się do pomocy. 

 

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie obejmuje:

  • budowę, przebudowę lub zakup (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia): 

– zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, 

– płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, 

– zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;

  • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
  • zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: 

– doglebowe redlicowe o zębach sztywnych, 

– doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe, 

– węże wleczone, 

– wleczone płozowe, 

 

Jak oblicza się wielkość urządzeń i ustala liczbę zwierzą

Do obliczania pojemności zbiorników oraz powierzchni płyt, stosuje się przepisy części 1. rozdziału 1.4 ust. 6 Programu azotanowego, w tym załączników nr 4 i 5. Pierwszy z nich określa sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk i stanu średniorocznego. Drugi – sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP (duże jednostki przeliczeniowe), uwzględnia się stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy


Magdalena Szymańska

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 20:29