StoryEditorWiadomości rolnicze

Do kiedy rolnicy muszą złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu na 2023 r.?

27.01.2023., 17:01h
Aby pomóc rolnikom w uporaniu się ze skutkami kryzysu energetycznego, rządzący zadecydowali, że ta grupa zostanie objęta preferencyjnymi warunkami przy płaceniu za prąd. Jednak ulgi nie są przyznawane odgórnie i należy złożyć specjalny wniosek. Do kiedy należy to zrobić?

Jakie są limity zużycia prądu dla rolników?

Rolnicy są jedną z grup, które zostały objęte ustawą „O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”. To właśnie dzięki temu dokumentowi możliwe będzie płacenie niższych rachunków za prąd w 2023 roku. Ceny energii zostaną bowiem zamrożone na poziomie tych z ubiegłego roku. Ustalono je na poziomie 693 zł/MWh

Grupy, które zostały objęte preferencyjnymi warunkami, jeśli chodzi o rachunki za energię elektryczną, muszą jednak spełnić określone warunki. Główny z nich to zmieszczenie się w limicie zużycia prądu. Limity te wynoszą odpowiednio: 

  • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
  • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3 MWh (3000 kWh) dla rolników i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby zapłacić mniej za prąd? 

Kolejny warunek, który należy spełnić, to złożenie wniosku wraz z kompletem odpowiednich dokumentów. Nie muszą tego robić zwykłe gospodarstwa domowe. Zainteresowani rolnicy powinni jednak złożyć oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej – wzory takich oświadczeń są dostępne na stronach internetowych PGE, Tauronu, Energi itd. Dokument można złożyć drogą tradycyjną lub elektroniczną

To jednak nie koniec. Rolnicy muszą bowiem dostarczyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku rolnego. Konieczna będzie kopia decyzji dla gruntów, na których umiejscowione są prócz budynku mieszkalnego inne obiekty, które mają instalacje korzystające z energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego.

Dla innych gospodarstw domowych wymagane są następujące dokumenty:

  • ważna Karta Dużej Rodziny – odbiorca uprawniony podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza jej kopię,
  • w przypadku osoby niepełnosprawnej – oświadczenie, iż w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba dołączać kopii takiego orzeczenia.

Do kiedy trzeba dopełnić formalności żeby płacić mniej za prąd?

Aby skorzystać z preferencyjnych warunków opłacania energii elektrycznej, czyli cen z 2022 roku, rolnicy muszą złożyć oświadczenie i dostarczyć komplet dokumentów swojemu dostawcy prądu do 30 czerwca 2023. 

 
Zuzanna Ćwiklińska
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 04:17