StoryEditorKRUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci rolników w lutym 2022

01.02.2022., 12:02h
Od 1 do 27 lutego można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z KRUS dla dzieci rolników. Kto może ubiegać się o dodatkowe wsparcie pieniężne? Na jakich warunkach można go otrzymać?

Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Forma wsparcia finansowego, jaką jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy, została przywrócona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku z wznowieniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie on przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek w związku z COVID-19.

Według obecnych przepisów, nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, by rodzic mógł starać się o świadczenie. Wystarczy, że zamknięta zostanie klasa lub grupa przedszkolna. Skierowanie dziecka na kwarantannę oraz izolacja z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID oznacza uznanie go za chore i jest podstawą do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy z KRUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom:

  • dzieci do lat 8
  • dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, zasiłek ten przysługuje tylko w sytuacji, gdy nie ma drugiego rodzica, który mógłby zaopiekować się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Wsparcie pieniężne nie obejmie więc rodzin, w których co najmniej jeden rodzic jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Zasiłek przysługuje i może być przyznany również rolnikom i domownikom, ubezpieczonym w KRUS.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany z urzędu. Trzeba o niego wnioskować, składając wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Można to zrobić przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS ePUAP. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS.

Zuzanna Ćwiklińska,
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 17:29