StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty bezpośrednie: ilu rolników już dostało pieniądze? Jakie jest tempo wypłat?

01.02.2022., 08:02h
ARiMR informuje, że na konta gospodarzy trafiło ponad 5 mld zł zaliczek na dopłaty bezpośrednie i ponad 1,3 mld zł na dopłaty obszarowe z PROW. Ilu rolników już dostało pieniądze? Dlaczego wypłata może być wstrzymana lub opóźniona?

Od 1 grudnia 2021 roku ARiMR wypłaca rolnikom dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe PROW. Na ten cel przeznaczone jest 18,63 mld zł. Do 28 stycznia 2022 r. na konta bankowe rolników trafiło 11,92 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,6 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r., co daje w sumie 14,52 mld zł.

Większość pieniędzy rolnicy dostali w ramach zaliczek, które ARiMR wypłacała od połowy października do końca listopada. W tym terminie na konta 1,2 mln beneficjentów trafiło 9,88 mld zł tytułem dopłat bezpośrednich. Natomiast 858 tys. rolników dostało łącznie 2,21 mld zł płatności obszarowych.

- Resztę dopłat otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu. To są pieniądze, które bardzo się przydadzą. Lada moment musimy kupić saletrę amonową, która jest niesamowicie droga. Musimy się także zaopatrzyć w środki ochrony roślin. Na początek będzie to Siarkol, którym co roku zwalczamy wielkopąkowca. A niestety wiem, że ten preparat też zdrożał. W ogóle zdrożały wszystkie środki do produkcji, szkoda tylko, że jednocześnie dopłaty nie poszły w górę - mówi nam Danuta Adamiak, która pod Płońskiem uprawia czarną porzeczkę na powierzchni 40 ha. 

Dodaje, że dopłaty nie stanowią już tak dużej części dochodu z gospodarstwa, bo zjadają je rosnące koszty produkcji.

Agencja na wypłatę brakującej kwoty dopłat bezpośrednich (płatności końcowe) ma jeszcze 5 miesięcy - termin upływa 30 czerwca.

Rolnicy niecierpliwie czekają na dopłaty. Dlaczego wypłata może być wstrzymana lub opóźniona?

Wielu rolników skarży się na brak pieniędzy na koncie. Agencja podaje trzy powody nieotrzymania środków. Są to:

  • przeprowadzanie w gospodarstwach rolników kontroli;
  • zwroty bankowe – nieaktualne numery kont bankowych wnioskodawców;
  • powzięcie informacji o śmierci rolnika po naliczeniu zaliczki.

Na czym polega kontrola administracyjna, fotograficzna lub na miejscu u rolnika ubiegającego się o wsparcie.? Jej celem jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności na podstawie przeprowadzonej kontroli na miejscu, ze stanem faktycznym, a tym samym zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków finansowych.

Kontrola na miejscu w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych realizowana jest dwoma metodami: inspekcji terenowej oraz "FOTO". Liczba kontroli zależy od liczby wniosków składanych w poszczególnych województwach. Czasami kontrole są wszczynane gdy Agencja ma wątpliwości co do zgodności informacji przekazanych we wniosku przez rolnika, w porównaniu np. do map. Rolnicy nie muszą być zawiadomieni o prowadzonej przez Agencję kontroli, ponieważ nie muszą być obecni podczas niej na miejscu.

Jeżeli kontrola nie wykaże nieprawidłowości rolnik nie otrzyma już zaliczki dopłat bezpośrednich, ale całą kwotę dopłat bezpośrednich należną w danej kampanii.

oprac. dkol, ksz na podst. ARiMR, fot. A. Galus 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 21:21