StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty bezpośrednie: są dodatkowe pieniądze dla rolników. Jak je uzyskać?

30.03.2022., 15:03h
W tym roku w ramach dopłat bezpośrednich rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową płatność. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać te pieniądze?

W tym roku w ramach dopłat bezpośrednich, rolnicy otrzymają dodatkowe pieniądze - uzupełniającą płatność podstawową (UPP). ARiMR przypomina, że aby dostać to wsparcie, należy wypełnić odpowiednią rubrykę we wniosku o dopłaty bezpośrednie i zgłosić odpowiednią uprawę.

Warto pamiętać, że w tym roku zmieniło się miejsce i sposób logowania do aplikacji eWniosekPlus. Rolnik może złożyć wniosek po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej ARiMR. 

Uzupełniająca płatność podstawowa: do jakich upraw będą przysługiwały dopłaty?

W 2022 roku uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwać do następujących upraw:

 • zboża;
 • rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
 • rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
 • rośliny strączkowe – wyka  siewna,  soczewica  jadalna  i  ciecierzyca  pospolita;
 • rośliny strączkowe pastewne;
 • len włóknisty i oleisty;
 • konopie włókniste;
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach);
 • rośliny motylkowate drobnonasienne;
 • rośliny okopowe  pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Pierwszych pięć wymienionych rodzajów roślin oraz dziewiąty będą objęte płatnością również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek. 

Ponadto UPP będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

Kto może ubiegać się o UPP?

Płatność ta będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. 

Ile wyniesie uzupełniająca płatność podstawowa?

Na płatności w ramach UPP w kampanii 2022 r. rząd przeznaczył 400 mln zł. To oznacza, że rolnik dostanie ok. 40 zł/1 ha. 

Ale oczywiście, tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki będzie znana jesienią tego roku. Zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

Czy UPP będzie wypłacana także po 2022 roku?

Przyznawanie UPP jest planowane również po 2022 roku. Rząd ocenia, że od 2023 dzięki utrzymaniu UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną, która będzie przyznawana na powierzchnię 1–30 ha w gospodarstwach o powierzchni maksymalnie 50 ha, średni poziom wsparcia na hektar w tych gospodarstwach, stanowiących ok. 97 proc. wszystkich gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

Czy UPP przysługuje rolnikowi, który dzierżawi ziemię od  Skarbu Państwa?

Uzupełniająca płatność podstawowa do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.

oprac. ksz, fot. A. Galus

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 11:37