1,6 mld zł na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024. Jaka będzie stawka?archiwum
StoryEditorDopłaty do paliwa rolniczego

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024. Ile pieniędzy odzyskają rolnicy?

22.12.2023., 18:30h
Wiadomo już jaka będzie stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku. Rząd chce na dopłaty do paliwa rolniczego chce przeznaczyć ponad 1,6 mld złotych. Którzy rolnicy będą mogli ubiegać się o tę pomoc?

Zgodnie z prawem, rząd musi do 31 grudnia określić stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Obecny rząd już przedstawił projekt rozporządzenia, które czeka już tylko na podpis premiera Donalda Tuska czeka rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju.

Jaka będzie stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku?

Przyszłoroczna stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze została określona na  1,46 zł.,

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024, rząd przeznaczy na ten cel kwotę 1,663 mld złotych.

Jak dostać dopłaty do paliwa rolniczego?

Zgodnie z przepisami ustawy zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie:

 • wniosków złożonych przez rolników do wójta wraz z fakturami albo kopiami tych faktur
 • zaświadczeniem z ARiMR zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika, którą ustala się na podstawie współczynników przeliczeniowych.

Jak będzie obliczana wysokość zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

 • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
 • średniej rocznej liczby DJP bydła.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Czy rolnicy dostaną 2 złote dopłat do paliwa rolniczego?

Niewykluczone, że podobnie jak w 2023 roku rolnicy dostaną łącznie 2 zł dopłaty do 1 litra paliwa rolniczego. Na tę kwotę złożyłaby się:

 • 1,46 zł stawki za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
 • oraz 0,56 zł pomocy krajowej.

Jednak na tę drugą zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Jednak biorąc pod uwagę, że wszystkie główne gałęzie rolnictwa w 2023 rok nie pozwalały rolnikom osiągać zysku, to taka zgoda jest realna.

Paweł Mikos, wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 19:06